Najem sobe ali stanovanja v času študija

Če imate namen med študijem najeti sobo ali stanovanje, je dobro, da veste nekaj o najemni pogodbi. Ta je namreč pri najemu sobe ali stanovanja obvezna!

Seveda je sobo ali stanovanje moč najeti tudi brez sklenitve najemne pogodbe („na črno“), vendar je v tem primeru najemodajalec lahko kaznovan z globo med 500 in 1200 EUR, študent (najemnik) pa je na drugi strani povsem brez pravne zaščite. Najemodajalec lahko kadar koli na sodišču doseže, da mora najemnik zapustiti stanovanje – in to kljub temu da sta se z najemnikom „vse dogovorila“ (nista pa sklenila veljavne najemne pogodbe)!

Najemna pogodba mora biti obvezno v pisni obliki; lahko je napisana po vzorcu – dober vzorec je dostopen, npr. na spletnih straneh Stanovanjskega sklada RS. Določila, ki jih mora vsebovati vsaka najemna pogodba, so našteta v 91. členu Stanovanjskega zakonika (SZ-1).

Najemna pogodba ureja pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank

Najemnik ima pravico uporabljati stanovanje, opraviti neodložljiva popravila in nato zahtevati povrnitev škode in stroškov, zahtevati vračilo previsoko zaračunane najemnine in zahtevati sorazmerno znižanje najemnine za čas, ko stanovanja ni mogel uporabljati zaradi razlogov na strani najemodajalca. Slednji mora namreč vedno poskrbeti, da najemnik stanovanje lahko normalno uporablja – k temu ga obvezuje najemna pogodba.

Obveznosti najemnika so na drugi strani, da uporablja najeto stanovanje v skladu z najemno pogodbo – če ga ne, odgovarja za škodo, nastalo pri nepravilni oz. malomarni uporabi stanovanja. Največ dvakrat letno mora tudi dopustiti vstop v stanovanje najemodajalcu (t. i. „kontrola“), najemodajalca mora obveščati o napakah na stanovanju in plačevati najemnino ter stroške, ki se plačujejo poleg najemnine.

Če mora študent pri najemu plačati varščino, je zelo koristno, da se to napiše v najemno pogodbo in da študent potrdilo o plačilu varščine shrani – tako jo bo ob izselitvi (če je poravnal vse obveznosti) lažje dobil nazaj.

Najemnikova dolžnost pri najemu stanovanja je tudi, da v treh dneh po vselitvi v stanovanje pri pristojnem organu (ali preko spleta) prijavi začasno bivališče na naslovu, kjer je stanovanje (če bo tam bival več kot 60 dni). Če tega ne stori, ga lahko doleti plačilo globe med 400 in 1200 EUR. 

To so seveda le nekatere izmed pravic in obveznosti, ki jih prinaša podpis najemne pogodbe. Za seznanitev z vsemi ostalimi – pomembno je poznati še npr. odpovedne roke in razloge – je dober naslov denimo spletna stran Študentske svetovalnice ŠOU.

Blaž Božnar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.