Namenitev dela dohodnine za donacije

December je čas obdarovanj oziroma v davčnem jeziku donacij. Zato (bo)ste verjetno tudi vi deležni pozivov različnih zavodov ali društev, ki vas bodo prosili za namenitev donacije.

V pozivih je pogosto poudarjeno, da vas donacija nič ne stane in res je. Zakonodajalec je zavezancem za davek omogočil, da del dohodnine namenijo upravičencu ali več upravičencem po lastni izbiri. Če donacije ne namenite nikomur, gre celotna odmerjena dohodnina v proračun Republike Slovenije.

 

Kdo lahko nameni donacijo? 

Donacijo lahko namenijo zavezanci za davek, ki jim je bila na letni ravni odmerjena dohodnina (tudi v obliki akontacij dohodnine) in so prejeli informativni izračun dohodnine.

 

Tisti, ki informativnega izračuna dohodnine niso prejeli, donacije ne morejo nameniti. To so zavezanci za davek, katerih dohodki v preteklem letu ne presegajo zneska splošne olajšave (3.302,70 evra) oziroma ne presegajo zneska posebne olajšave za študente (2.477,03 evra). Enako velja za tiste zavezance, ki jim je bila vrnjena celotna dohodnina (skupaj z akontacijami dohodnine).

 

Pravna podlaga 

Pravna podlaga za namenitev dela dohodnine za donacije je določena v 142. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2). Rezident (kdor ima prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji) lahko zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

 

Za splošno koristne namene se štejejo humanitarni nameni (skupaj z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije (organizacij, ki imajo sedež ali poslovno enoto v Sloveniji), ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti (na primer društva, zavodi) in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.

 

Komu podeliti donacijo? 

Vlada RS vsako leto sprejme sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za posamezno leto. Priloga letošnjega sklepa se torej imenuje Seznam upravičencev do donacij za leto 2015. Seznam lahko najdete na spletni strani Finančne uprave RS (http://www.fu.gov.si/) pod področjem Davki in druge dajatve, rubrika Letna odmera dohodnine, med zakonodajo. Upravičenci so razdeljeni glede na področja, iz seznama pa lahko razberete vse podatke o upravičencu, ki jih potrebujete: ime oziroma naziv, naslov sedeža in davčno številko.

 

Kakšen je postopek? 

Zavezanec za davek obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije najde na spletni strani Finančne uprave RS (http://www.fu.gov.si/) pod področjem Davki in druge dajatve, rubrika Letna odmera dohodnine, med obrazci. Zavezanec za davek lahko odda zahtevo za namenitev kadarkoli v sistemu eDavki (kvalificirano digitalno potrdilo), pisno ali ustno na zapisnik pri Finančni upravi.

 

Za pravilno izpolnitev zahteve se vpišejo:

–          ime, naslov in davčna številka zavezanca za davek,

–          ime oziroma naziv in davčna številka vsakega upravičenca, ki se mu namenja del dohodnine, ter del (odstotek) dohodnine, ki se mu namenja.

 

Zavezanec za davek lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 ali 0,5 odstotka dohodnine, seštevek vseh pa ne sme presegati 0,5 odstotka dohodnine. Finančna uprava upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja.

 

Zahteva velja do trenutka, ko Finančna uprava prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. Podatki o namenitvi dohodnine se štejejo za davčno tajnost in se smejo razkriti tretjim osebam samo na podlagi pisnega soglasja zavezanca za davek, ki je namenil del dohodnine za donacije.

 

Zaključek 

Finančna uprava je sporočila, da se je za namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2014 odločilo 399.970 (41,2 odstotka) zavezancev, za katere je bil pripravljen informativni izračun dohodnine, kar je za 6,7 odstotka več kot leto poprej. Zavezanci so del dohodnine za donacije namenili 4.591 različnim upravičencem (lansko leto 4.402) v skupnem znesku 3.839.578,56 evra (lansko leto 3.599.945,62 evra).

 

Zato mladi, ki imate možnost nameniti del dohodnine upravičencem, to izkoristite. Brez donacij bi bilo delovanje marsikatere družbeno pomembne organizacije precej osiromašeno. Zato pomagajmo tistim, katerih pomoč nam je vse prevečkrat samoumevna. 

 

Tomaž Kuralt

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.