Referenca prejemnika in plačnika, kako jo zapisati?

Položnica UPN

Pri izpolnjevanju položnic in plačil se pogosto zatakne pri določenih prostorih, eden od teh je zagotovo referenca. Če se slednja ne izpolni samodejno, jo je treba napisati ročno – seveda pa to še kako velja pri izpolnjevanju tiskane položnice. Kaj je torej referenca, ki jo delimo še na referenco prejemnika in referenco plačnika (tudi nestrukturirana referenca), ter kako jo izpolnimo pravilno?

Kaj je referenca?

Kot splošni termin referenca predstavlja niz znakov, ki so lahko številke in/ali črke, in ki enolično določajo nek dokument (npr. faktura, pogodba ipd.).

 • Referenca SI: Slovenska referenca. Označena je s predpono SI, ki ji sledi niz številk, zapisanih skladno s temi pravili.
 • Referenca RF: Referenca po standardu ISO 11649:2009(E). Priporočena je s pravili SEPA za kreditna in debetna plačila in je označena s predpono RF, ki ji sledi niz številk in/ali črk.
 • Referenca NRC: nestrukturirana referenca.

Polje referenca prejemnika omogoča vnos strukturirane (SI ali RF) ali nestrukturirane reference (prost vnos NRC). V primeru izbire SI ali RF je potrebno vpisati še model oziroma kontrolno številko in še ostalo vsebino reference.

Način oblikovanja in uporabe standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev je določen s Pravili za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev, ki so opisana v prilogi 4.

Referenca ali sklic?

Referenca (sklic na številko, kreditna referenca ali strukturirana kreditna referenca) se uporablja pri izvrševanju plačilnih transakcij kot enolična oznaka dokumenta ali dogodka. Kot zapisano je sestavljena iz številk in/ali črk skladno s temi pravili.

Referenco praviloma določi prejemnik plačila in jo sporoči plačniku (npr. izda račun, obračun, pošlje pogodbo, plačilni nalog). Namenjena je avtomatski prepoznavi plačil ter avtomatskemu usklajevanju evidenc oziroma postavk v postopku knjiženja prejetih plačil. S tem je omogočena poenostavitev postopkov, povezanih s prejetimi plačili.

Referenca se v postopku izvrševanja plačilnih transakcij pri ponudnikih plačilnih storitev prenaša od plačnika do prejemnika plačila nespremenjena, in sicer tako, kot jo je zapisal plačnik in predložil v izvršitev ponudniku plačilnih storitev.

Kaj je referenca?
Kaj je referenca? Foto: on furs

Referenca SI

Referenca SI (v elektronski banki privzeta za plačilo SEPA v Sloveniji) omogoča vnos sklicevanja na številko odobritve, in sicer:

 • oznaka SI,
 • oznaka modela (2 numerična znaka),
 • sklic z do 22 numeričnimi znaki, ki so lahko v treh sklopih, ločeni med seboj z dvema vezajema.

Pri vpisovanju podatka v polju model in sklic velja nekaj osnovnih pravil, ki se kontrolirajo:

 • vpisujemo lahko le numerične znake,
 • podatki ne smejo vsebovati posebnih znakov (poševnica /, enačaj =, dvopičje :, podpičje ; …),
 • v polju sta lahko le dva vezaja, ki pa ne smeta biti skupaj (primer napake: 00 123 – – 321),
 • nobeno število (pred/med/za vezajem) ne sme biti daljše od 12 znakov (primer napake: model 00 sklic 12345678901234). Izjema je vpis sklica z modelom 12, ki ima lahko do 13 znakov, pri čimer je zadnji znak vedno kontrolna številka,
 • na prvem in zadnjem mestu ne sme biti vezaj (primer napake: model 00 sklic -123 ali model 00 sklic 123-456-).
Asian woman entering journal entries in accounting software
Foto: mapo iz iStock

Referenca RF

Referenca RF omogoča uporabo številk ter malih in velikih črk, večjo kontrolo in s tem večjo točnost podatkov ter uporabo v celotnem območju SEPA, zato je njena uporaba priporočljiva. Struktura reference RF je naslednja:

 • oznaka RF,
 • kontrolna številka (2 numerična znaka),
 • zaporedje dovoljenih znakov (številke od 0 do 9; male in velike črke od A do Z po kodni tabeli (UTF-8), z naborom znakov v latinici), ki določajo nek dokument (npr. faktura, pogodba ipd.); vezaji, presledki in drugi posebni znaki niso dovoljeni.

Referenca NRC

Referenca NRC omogoča prost vnos do 140 alfanumeričnih znakov v polju Namen plačila, ki bodo v celoti preneseni do prejemnika plačila.

Urednik portala Student.si

Prejšnji članekTakoj po sprehodu s psom, ne pozabi storiti TEGA
Naslednji članekSmo pred vrati nove dobe v oblikovanju pametnih ur?

Urednik portala Student.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.