Nosečnost v času študija

Small girl with laptop learning through internet indoors at home, Corona virus and quarantine concept.
Foto: Halfpoint iz iStock

Vedno več študentk v času študija postane mamic. Kakšne so ugodnosti in prednosti študent mamic, nam je povedala Anja Kozina, Klub študentskih družin Slovenije.

Kakšne ugodnosti imajo študentke, ki v času študija postanejo mame?
Študentke, ki v času študija postanejo mame, imajo naslednje ugodnosti:
– 100 dodatnih točk za sprejem v študentski dom
– 10 dodatnih bonov za študentsko prehrano na mesec na vsakega otroka
– možnost podaljšanja statusa študenta za eno leto za vsakega živorojenega otroka
– pri vlogi za državno štipendijo se ne upošteva več dohodek njihovih staršev, ampak samo njen dohodek in dohodek partnerja (če ga ima)
– pridobi starševski dodatek, ki v letu 2009 znaša 193,24 evrov
– upravičena je do otroškega dodatka in enkratne pomoči ob rojstvu otroka
– zaprosi lahko za denarno socialno pomoč
– pridobi eno leto pokojninske dobe

Ali se lahko študentka mama dogovarja za izpite?
Načeloma zanjo veljajo enaki izpitni roki kot za ostale študente. Je pa od posameznega profesorja odvisno, kako in koliko se bo s študentko mamico pripravljen dogovarjati o posamezni izpitni obveznosti in ji pomagati, če ne bo mogla opraviti določenega izpita, ker ji bo npr. ravno takrat zbolel otrok.

Kako je z vrtcem za otroka, kjer sta mama in oče študenta? Kaj pa v primeru, da je samo eden študent?
Največ točk za sprejem v vrtec prinese h končnemu rezultatu stalno prebivališče. Večina študentov staršev pa ima svoje stalno prebivališče zunaj univerzitetnih središč, kar pomeni, da zaradi tega zberejo tudi po 40 točk manj od ostalih kandidatov. Sicer dobijo nekaj več točk na podlagi potrdila pristojnega centra za socialno delo o tem, da živijo v težkih socialnih okoliščinah, kar pa ni dovolj. V zadnjih treh letih je vrtec velik problem za otroke staršev študentov, saj je otrok na splošno veliko, starši študentje pa imajo glede na prej opisano problematiko precej manj možnosti, da dobijo za svojega otroka mesto v vrtcu v univerzitetnem središču, kjer študirajo.

Za kakšno pomoč lahko zaprosi oziroma pripada mami študentki?
Mamica študentka lahko po naših informacijah zaprosi za naslednje oblike pomoči:
– enkratno denarno pomoč Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani
– zaprosi lahko za denarno socialno pomoč ali pa za izredno enkratno denarno socialno pomoč
– na Karitasu lahko dobi mesečni paket osnovnih živil in otroške hrane, oblačila za otroka in starše
– enkratno pomoč ob rojstvu otroka (Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenčka. Namesto denarja je mogoče v enaki vrednosti izbrati opremo za novorojenčka v obliki zavitka.)

Kaj pa pomeni mirovanje statusa?
Do mirovanja statusa je upravičena tista študentka, ki v skladu z zakonom izpolnjuje pogoje do koriščenja starševskega dopusta in tak dopust tudi dejansko koristi. Mirovanje traja od dneva nastopa starševskega dopusta do njegovega prenehanja v skladu z zakonom. Da lahko študentka uveljavlja tak status, mora biti članica (fakulteta), na kateri študira, o tem predhodno obveščena. Študentka ima v času mirovanja statusa status študenta, kar pomeni, da lahko koristi pravice, ki izhajajo iz tega statusa.

Kaj pa v primeru, da študentka zanosi v času absolventa? Ali lahko zaprosi za podaljšanje?
Po 70. členu Zakona o visokem šolstvu imajo študentke matere, ki v času študija rodijo, pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka. To po interpretaciji Univerze v Ljubljani velja predvsem za podaljšanje absolventa.

Mojca Buh

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.