Nov predsednik ŠOS je Aleksandar Spremo

Člani Skupščine Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) so na včerajšnji 28. redni seji, za mandatno obdobje enega leta, izvolili novega predsednika. To je postal diplomirani pravnik (UN) in študent politologije Aleksandar Spremo. Podprli so ga poslanci oz. svetniki vseh organizacijskih oblik ŠOS. Ti so se na seji seznanili tudi s poročili organov ŠOS za leto 2016 in načrti vodstva organizacije za novo mandatno obdobje.
 

Aleksandar Spremo je bil pred aktivnim udejstvovanjem znotraj študentskega organiziranja, kjer je dejaven že od začetka študija, član Predsedstva in podpredsednik Dijaške organizacije Slovenije (DOS), kjer je vodil Odbor za interesne dejavnosti; v šolskem letu 2009/10 pa je bil tudi predsednik Dijaške organizacije Slovenije. Izkušnje v študentskem organiziranju je nabiral v Študentskem svetu Pravne fakultete UL in kot član Predsedstva Študentske organizacije Slovenije, kjer je tudi predsednik Odbora za obštudijske dejavnosti. Opravlja pa tudi delo vodje pravnega svetovanja na Zavodu Študentska svetovalnica.

 

V svojem programu je predstavil izhodišča in smernice, ki jih namerava zasledovati v prihajajočem mandatu. Poudaril je pomen avtonomnega in samoupravnega študentskega organiziranja, ki je pomembno ne samo za študente, ampak za družbo nasploh ter predstavil smernice delovanja ŠOS na glavnih področjih, kjer aktivno nastopa.

 

Na področju 
visokega šolstva je poudaril aktivno vključevanje in sodelovanje pri pripravi novega sistemskega visokošolskega zakona. Kot eno prioritet je izpostavil ureditev področja avtorskih pravic študentov. Na področju socialnih in zdravstvenih vprašanj si bo ŠOS prizadeval za celostno ureditev pripravništev. Novi predsednik pa je napovedal tudi vložitev pobude za presojo ustavnosti Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v zvezi s starostno mejo 26+. Osrednji projekt ŠOS na tem področju pa bo sistemska vzpostavitev sistema beleženja izkušenj iz naslova študentskega dela. Na področju obštudijskih in interesnih dejavnosti bo ŠOS nadaljeval s stalnimi projekti. Novost bo projekt »Živim zdravo, študiram s polno paro!«, ki bo namenjen promociji zdravega življenjskega sloga med študenti, s posebnim poudarkom na zdravi prehrani in študentskem športu, kjer bo ŠOS še dodatno okrepil sodelovanje s Slovensko univerzitetno športno zvezo (SUSA).
 

Aleksandar je kot diplomirani pravnik (UN) napovedal tudi 
spremembe in dopolnitve aktov ŠOS, ki bodo potrebne zaradi uskladitve s prihajajočim Zakonom o skupnosti študentov, pa tudi zaradi delne zastarelosti, ki ne odraža realnega dejanskega stanja in predstavlja oviro pri učinkovitem delovanju ŠOS.
 

ŠOS pa bo tudi v prihodnje nadaljeval z aktivno vlogo v mednarodnem okolju.
Mednarodno sodelovanje v okviru Evropske študentske zveze (ESU) bo nadgradil z organizacijo skupščine ESU, pomladi 2018 v Sloveniji.
 

Aleksandar Spremo, predsednik ŠOS: »Svojo vlogo vidim kot povezovalno med člani Predsedstva ŠOS oz. vsemi organizacijskimi oblikami ŠOS. Skupaj si bomo prizadevali za uresničevanje zastavljenih ciljev v tem mandatu. Prav tako pa želim poudariti, da je ŠOS vključujoča organizacija, zato vabim vse študente, da se s svojimi predlogi za izboljšanje študentskega položaja obrnejo na nas.«

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.