»Po kreativni poti do praktičnega znanja«

Študentje, izkoristite priložnost!

Zagotovo se že v času študija, bolj ali manj, ukvarjate z mislijo kako najti zaposlitev. Znano je, da imajo pri iskanju prve zaposlitve v današnjih kriznih časih prednost predvsem tisti posamezniki, ki že imajo praktične izkušnje v gospodarstvu. Te so mnogokrat ključne, ko se delodajalci odločajo za zaposlitev najustreznejšega kandidata. 

 

Mladi, ki se že v času izobraževanja proaktivno in samoiniciativno vključujejo v različne aktivnosti tudi izven rednega študijskega programa, še posebej, če se te izvajajo v gospodarstvu, pridobivajo nove kompetence, in praktične izkušnje, ki jih nato lažje povezujejo s pridobljenim teoretičnim znanjem.

Na drugi strani podjetja iščejo inovativne pristope in sveže ideje za razvoj dejavnosti in večjo konkurenčnost na trgu pri čemer lahko svoj delež prispevajo tudi študentje.

Da bi mladi imeli možnost že v času študija pridobiti praktična znanja in izkušnje v gospodarstvu ter  s tem izboljšati svoje možnosti za vključitev na trg dela je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, objavil »Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja«.

S sofinanciranjem projektov, ki se bodo izvajali  okviru razpisa bodo imeli študentje priložnost, da se vključijo v »majhne raziskovalne projekte« oz. praktične »casestudy-je«, v okviru katerih bodo s pomočjo mentorjev iz fakultet in mentorjev iz podjetij reševali problemske naloge za aktualne potrebe gospodarstva. Projekti se bodo izvajali v skupinah od 3-10 študentov. S tem bodo razvijali kreativnost, inovativnost, sposobnost reševanja problemskih nalog, timsko delo, samoiniciativnost ter druge poklicno specifične kompetence.

Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji.

Več informacij o možnostih vključitve v projekte je možno pridobiti pri strokovnih službah na visokošolskih zavodih oz. na ravni univerze medtem, ko so dodatne informacije o javnem razpisu na voljo na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si/.

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru programa »Po kreativni poti do praktičnega znanja«, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.