Poklicni tečaji

Poklicni tečaj je oblika prekvalifikacije, oblika srednješolskega izobraževanja, ki jo kandidati lahko opravijo v opravijo v enem šolskem letu in omogoča pripravo na poklic, zaključi pa se s poklicno maturo.

»V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in izpolnjuje druge, z izobraževalnim programom določene pogoje. Na ta način si pridobi srednjo strokovno izobrazbo. Z vpisom v poklicni tečaj udeleženec pridobi status dijaka. V poklicnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat.« Dalia Cerovšek, pravna svetovalka, Zavod Študentska svetovalnica.

Bistvo je v tem, da se jim splošni predmeti priznajo ne glede na to kateri štiriletni srednješolski program so zaključili, opravljajo torej samo strokovne predmete oz. module. Pridobijo si srednjo strokovno izobrazbo, ki je enakovredna izobrazbi, pridobljeni v okviru programov srednjega strokovnega izobraževanja ali poklicno-tehniškega izobraževanja.

Ministrstvo za šolstvo in šport na svojih spletnih straneh objavlja podatke o stanju prijav v poklicne tečaje v posameznem šolskem letu. Iz informacij o stanju prijav v poklicne tečaje v šolskem letu 2010/11 je razvidno, da se največ kandidatov odloča za vpis v program ekonomski tehnik. Sicer pa je najbolj “popularen” program Predšolska vzgoja.

Komu je poklicni tečaj namenjen?
»Poklicni tečaj je namenjen vsem, ki želijo v enem letu pridobiti srednješolsko strokovno izobrazbo. Kandidati se na izbrani program prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, ki ga posredujejo izbrani srednji šoli do roka, ki je vsako šolsko leto določen z Razpisom za vpis v srednje šole in dijaške domove. Kandidati oddajo samo eno izpolnjeno prijavnico, ki ji priložijo priloge, ki so določene z Razpisom.« Dalia Cerovšek, pravna svetovalka, Zavod Študentska svetovalnica.

Poklicne tečaje izvajajo posamezne srednje šole. Kandidati lahko srednje šole, ki izvajajo poklicne tečaje ter število razpisanih mest za posamezen tečaj, najdejo v Razpisu za vpis v srednje in dijaške domove 2010/11.

Pogoji za končanje programa so pozitivne ocene iz vseh programskih enot, ki se ocenjujejo, izpolnjene vse obveznosti, določene z izobraževalnim programom in opravljena poklicna matura.

Mojca Buh

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.