Razpis za organizacijo 10. festivala ŠTUNF v letu 2010

Na podlagi 2. seje Glavnega odbora, iz dne 10.11.2009, Zveza ŠKIS objavlja razpis za organizacijo 10. Študentskega kulturnega festivala ŠTUNF 2010.

1. Osnovni pogoji za organizacijo:
– nosilec organizacije projekta (prijavitelj) je lahko izključno samo član Zveze ŠKIS (študentsko društvo), ki v preteklem študijskem letu ni prejel sredstev za organizacijo festivala;
– v primeru organizacije projekta z ostalimi soorganizatorji, mora prijavitelj pri prijavi obvezno priložiti pisma o nameri, ožigosana in podpisana s strani soorganizatorja;
– festival mora potekati v časovnem okviru od 1. marca do 30. septembra 2010, z izjemo prvih 14 dni v mesecu maju 2010;
– festival se razvija kot samostojni kulturni dogodek, združevanje z obstoječimi prireditvami prijavitelja ni mogoče;
– pri izbiri prijavitelja imajo prednost kandidati z izkušnjami pri organizaciji tovrstnih projektov.

2. Organizator festivala ŠTUNF mora zagotoviti:
– da bo vsaj tri mesece pred festivalom javno objavil natečaj za prijavo del, in sicer iz vsaj treh različnih kulturnih področij (literarni natečaji, fotografski natečaj, natečaj za kratki film, likovni natečaji ipd.);
– da razpolaga z ustreznimi prireditvenimi prostori, ki so lahko tudi v različnih krajih v širšem območju, kjer prijavitelj deluje;
– pester program (trajanje od tri do največ deset dni), z otvoritvijo in zaključkom. Program mora biti vezan na razvoj študentske kulture, vzpodbujati kreativnost in raznolikost kulturne ponudbe (koncerti, gledališke predstave, natečaji, delavnice itd.) in zajemati tako lokalno kot vseslovensko področje. Festival ŠTUNF mora zajeti čim širšo ter raznoliko publiko, poudarek pa je na študentih;
– izdajo končne publikacije s predstavitvijo vseh nagrajenih del natečaja v nakladi vsaj 200 izvodov;
– poročilo o projektu ter finančno poročilo najkasneje pol leta po zaključku projekta.

3. Vloga za razpis mora vsebovati:
– polne podatke prijavitelja in vseh morebitnih soorganizatorjev (v primeru soorganizacije mora prijavitelj obvezno priložiti izjavo o soorganizaciji projekta);
– sklep izvršnega organa o soglasju h kandidaturi za organizacijo festivala;
– osnutek organizacijske ekipe, reference za vodjo festivala;
– programski osnutek, z idejnim opisom posameznih vsebin;
– terminski osnutek, ki zajema vse faze festivala (začetek pripravljalnih del, objavo natečaja, zbiranje del, prireditve znotraj festivala, zaključek projekta);
– osnutek finančne konstrukcije (s predvidenim vložkom Zveze ŠKIS).

4. Rok in način prijave:
Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Zveza ŠKIS, Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana s pripisom »Festival ŠTUNF – ne odpiraj«, in sicer do petka, 4. 12. 2009 (velja poštni žig).

5. Izbor organizatorja:
Glavni odbor Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS bo organizatorja izbral na javnem odpiranju 7.12.2009 ter po potrebi opravil posamezne razgovore s kandidati za organizacijo. Rezultati razpisa bodo znani 23.12.2009.

6. Vložek Zveze ŠKIS:
Namen in vizija Zveze ŠKIS je ponovno oživeti Festival ŠTUNF kot samostojen festival, namenjen kulturnemu bogatenju. Prijavitelji morajo za izvedbo aktivnosti zagotoviti vsaj 40% lastnih sredstev (ali sredstev drugih sofinancerjev), pri čemer lahko Zvezo ŠKIS zaprosi za finančni vložek v višini do 6000 EUR. Tako lahko vrednost projekta presega vrednost 10.000 EUR, klub pa od Zveze ŠKIS ne more dobiti več kot 6000 EUR. Vrednost projekta je lahko tudi manjša od 10.000 EUR, pri čemer pa klub zaradi zagotovljenih 40% lastnih sredstev Zveze ŠKIS ne more zaprositi za maksimalna dodeljena sredstva, torej 6000 EUR. Zveza ŠKIS pa bo prireditelju nudila tudi pomoč na pri oblikovanju celostne podobe in trženja, celotna ŠKISova participacija na festivalu zajema do 60%.

Za vsa dodatna vprašanja vam je na voljo Kaja Cunk (kaja.cunk@skis-zveza.si oziroma 040 731 326).

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.