Še prosta mesta za vpis v redni in izredni dodiplomski študij

Pred pričetkom drugega prijavnega roka za vpis v dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2014/2015 je Univerza na Primorskem zapolnila skoraj 70 odstotkov vseh razpisanih mest, pri čemer se je v prvem vpisnem roku vpisalo 86 odstotkov vseh kandidatov, ki so bili na naše študijske programe sprejeti. Preostala prosta mesta za prijave v drugem prijavnem roku so od danes objavljena na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, prav tako pa tudi na spletnih straneh Visokošolske prijavno informacijske službe Univerze na Primorskem – VPIS UP (www.vpis.upr.si) in posameznih visokošolskih zavodov.

 

Na vseh dodiplomskih študijskih programih Univerze na Primorskem ostaja še nekaj prostih mest, razen pri študijskem programu Pedagoške fakultete Predšolska vzgoja, kjer so po pričakovanjih zapolnjena vsa mesta in se nanj zato ni več mogoče prijaviti. Le nekaj prostih mest ostaja tudi na študijskih programih UP FAMNIT, in sicer zgolj eno za študij Aplikativne kineziologije ter 2 mesti za študij Biopsihologije. Pri ostalih študijskih programih je ostalo nekaj več mest, največ na Fakulteti za humanistične študije. Tako bo univerza v drugem prijavnem roku skupaj razpisala še 734 prostih mest (578 za redni študij in 147 za izredni študij).

 

Oddaja druge prijave bo mogoča med 22. in 29. avgustom 2014 preko spletnega portala eVŠ. V tem roku lahko svoje prijave oddajo tisti, ki niso oddali prve prijave, in pa tisti, ki s prvo prijavo niso bili sprejeti v nobenega od želenih študijskih programov. Sklepe o rezultatih izbirnega postopka v drugem prijavnem roku bodo kandidati po pošti dobili najpozneje do 24. septembra 2014, vpis sprejetih pa bo potekal med 25. in 30. septembrom 2014.

 

Za tiste, ki tudi v drugem prijavnem roku ne bi bili sprejeti na želene študijske programe, bo na voljo tudi tretji prijavni rok, ki bo potekal med 1. in 5. oktobrom 2014. V tem roku bodo lahko svoje prijavnice oddali kandidati:

–       tisti, ki ne bodo sprejeti na nobenega od želenih študijskih programov;

–       tisti, ki bodo sprejeti na študijske programe, ki pa se ne bodo izvajali;

–       vsi kandidati za izredni študij;

–       študenti, ki želijo zamenjati študijski program, pa te pravice oziroma pravice do ponavljanja letnika še niso izkoristili.

Ne morejo pa v tem prijavnem roku pravice do zamenjave študijskega programa izkoristiti tisti, ki so bili na študij sprejeti v času letošnjega prijavno-sprejemnega postopka.

 

Univerza na Primorskem letos prvič sama vodi prijavno-sprejemne postopke za vpis v svoje dodiplomske študijske programe, zato morajo kandidati, ki kot prvo željo v prijavnico zapišejo študijski program, ki se izvaja na kateri od članic UP, svojo prijavo poslati na naslov: VPIS UP, Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper.

 

Prav tako se lahko kandidati za več informacij glede prijavno-sprejemnih postopkov obrnejo na VPIS UP, in sicer na elektronski naslov: vpis@upr.si ali na telefonsko številko: 05/611 76 30 ali 05/611 76 31.

 

Univerza na Primorskem svojim bodočim študentom zagotavlja več možnosti udeležbe na mednarodnih študijskih izmenjavah, obilo možnosti ob študijskega udejstvovanja. Skrbi pa tudi za karierni razvoj svojih študentov, ki se lahko vključujejo v aktivnosti kariernega centra in se preko sodelovanja z univerzitetnim inkubatorjem podajajo tudi na pot do lastnih inovativnih podjetniških ciljev. Univerza omogoča svojim študentom tudi aktivno vključevanje v raziskovalne projekte in omogoča mednarodne stike tudi s pomočjo gostovanj uglednih tujih predavateljev.

 

Več o možnostih, ki jih ponuja naša univerza, si lahko pogledate tudi na univerzitetni spletni strani: www.upr.si .

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.