Štipendije

Osnovni namen štipendij je izobraževanje in doseganje višje izobrazbene ravni, vzpostavljanje enakih možnosti za izobraževanje, spodbujanje izobraževanja za deficitarne poklice, mednarodne mobilnosti, nadarjenosti ter odgovornosti za izobraževanje, krajšanje dobe izobraževanja in izboljšanje zaposljivosti. Poznamo jih več vrst. V zadnjih letih so se kriteriji in pogoji za pridobitev zelo spreminjali. Tudi s 1. 1. 2014 bodo štipendije zopet deležne sprememb.

 

Državne štipendije

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki so starejši od 18 let, so državljani Republike Slovenije, izpolnjujejo druge pogoje po 9. členu Zakona o štipendiranju, njihov povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presega 64 % neto povprečne plače na družinskega člana v istem obdobju (do šolskega leta 2013/2014 je cenzus 53 % neto povprečne plače na družinskega člana).

K osnovni višini državne štipendije lahko upravičenec pridobi naslednje dodatke: dodatek za vrsto in področje izobraževanja, za učni ali študijski uspeh, za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

Po novem zakonu bodo do te štipendije upravičeni vsi s statusom dijaka ali študenta in tudi udeleženci izobraževanja za odrasle, ki bodo izpolnjevali razpisane pogoje oziroma ne bodo presegali postavljenega dohodkovnega cenzusa.

 

Kadrovske štipendije

S kadrovskimi štipendijami se dijakom in študentom pomaga priti do ustreznega poklica oziroma izobrazbe, kar omogoča njihovo večjo zaposljivost. Te štipendije dodeljujejo delodajalci upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje po tem zakonu, razen starostnega pogoja, in pogoje, določene v splošnih aktih delodajalca. V okviru spodbud za izobraževanje pozna Zakon o štipendiranju neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem in posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij nosilcem enotnih regijskih štipendijskih shem ali samoupravnim lokalnim skupnostim. Sredstva za neposredno oziroma posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij dodeljuje Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije na podlagi javnega razpisa.

Po novem bodo imeli študentje in delodajalec možnost prekiniti štipendijsko razmerje brez obveznosti vračila enoletnega zneska štipendije.

 

Zoisove štipendije

Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak ali študent, ki izpolnjuje splošne pogoje in ima v zaključnem razredu osnovne šole povprečno oceno najmanj 4,5 ali več ter je bil v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli identificiran kot nadarjen učenec, ali ima v srednji šoli povprečno oceno najmanj 4,1 ali več ter je bil v skladu s Konceptom vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju identificiran kot nadarjen dijak, ali je maturant z izjemnim splošnim uspehom – zlati maturant, ali ima v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,5 ali več, ali je glede na povprečno oceno uvrščen med najboljših 5 % študentov v svoji generaciji, ali je dosegel izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja ne glede na letnik šolanja.

Po novem bo za pridobitev te štipendije potreben pogoj izjemnega dosežka in dovolj visoke povprečne ocene ali uvrstitev med najboljših 5 % dijakov oziroma študentov. 

 

Nove vrste štipendij

Ena izmed novih oblik štipendij bodo štipendije za deficitarne poklice. Dodeljeval jih bo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Namenjena bo tistim, ki se bodo izobraževali za deficitarne poklice. Področja bodo določena za petletno obdobje.

 

Več o pogojih za pridobitev posamezne štipendije si oglejte na:

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

 

Ksenija Gider

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.