Štipendije, da boš lažje hodil

Danes študij ne pomeni le ure in ure sedenja za knjigami, temveč tudi veliko finančno obremenitev, če že ne za vas, pa vsaj za vaše starše.

In kaj, če vam ti ne morejo vedno stati ob strani, tudi če bi želeli? Če si zares želite študirati, so tu za vas še vedno štipendije, s katerimi boste lažje zadihali na vaši študentski poti. Katere vrste poznamo, kakšni so pogoji in koliko evrov mesečno vam bodo prinesle?! Pa poglejmo!

Različne štipendije za različne potrebe!
Republiška oz. državna štipendija je namenjena študentom višjih strokovnih šol, visokošolskih zavodov ter posameznikom pri izobraževanju odraslih oz. dijakom. Vlagatelj mora pravilno in čitljivo izpolniti ustrezen obrazec ter ga oddati do določenega termina.

Komu, koliko?
Dodelijo se upravičencem, ki izpolnjujejo točno določene pogoje Zakona o štipendiranju in pri katerih povprečni mesečni dohodek družinskega člana za lansko leto pred vložitvijo ne presega 60 % minimalne letne plače za tiste, ki se šolajo v kraju svojega stalnega prebivališča in od 60 do 65 % za tiste upravičence, ki se šolajo izven kraja stalnega prebivališča. Po zakonu je enak cenzus za tiste, ki so štipendijo dobivali že v preteklosti, kot tudi za nove štipendiste in tudi za študente, ki jim je štipendija v preteklem letu mirovala. Štipendija brez dodatkov znaša 36 evrov za dijaka in 54 za študenta in ne sme presegati minimalne plače. K državni štipendiji se dodelijo skoraj vsi dodatki, razen tistih glede na stopnjo in letnik izobraževanja. Nič več se ne upošteva posebnih družinskih ali osebnih stanj. Slednji se upoštevajo že pri dodatkih. Te štipendije urejajo Centri za socialno delo.

Zoisova štipendija je štipendija, ki jo dobijo redki, nadarjeni oz. talentirani učenci. Za te štipendije so lahko predlagani učenci zaključnih osnovnih šol, vajenci, dijaki, študentje višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov. Izpolnjevati morajo določene pogoje.

Kdo?
Za tovrstno štipendijo lahko zaprosi študent sam, pod pogojem, da znaša njegova povprečna ocena nad 8,5 oz. je kandidat uvrščen med 5 % najboljših študentov svoje generacije. Do nje ste opravičeni tudi na podlagi posebnih dosežkov iz posameznih področij. Zoisova štipendija za dijaka znaša 61 eur, medtem ko za študenta že kar 91 eur. V primeru študija v tujini ste upravičeni do štipendije v višini 188 eur brez dodatkov. To štipendijo ureja Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije.
Kadrovska štipendija po zakonu ne sme biti nižja od državne. Gre za štipendijo, ki je financirana s strani podjetja.

Kaj, koliko in komu?
Ta štipendija ne sme biti nižja od državne štipendije, ki znaša 54 eur, omogoča pa tudi sofinanciranje kadrovskih štipendij. Sklad pa delodajalcu in nosilcu štipendijske sheme ali samoupravni lokalni skupnosti sofinancira 50 % dodeljene kadrovske štipendije, toda ne več kot pa 30 % minimalne plače.
Nagrada za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe prav tako velja za neke vrste štipendijo. Gre za nagrado v razponu med 500 in 5.000 eur. Prejme pa jo študent, ki z izjemnimi dosežki prispeva k družbenem, gospodarskemu ali okoljevarstvenem razvoju. Sklad enkrat letno objavi razpis, kjer so tudi določeni pogoji za sodelovanje, in sicer višina sredstev, roki, dokumentacija ipd.

Kar nekaj je denarnih pomoči, ki vam lahko omogočijo lažje šolanje. Le kdo ne bi bil vesel nekaj dodatnih deset evrov več mesečno? Treba si je vzeti le malo časa, izpolniti določene obrazce ter jih pravočasno odposlati, seveda pravilnemu naslovniku. Več o štipendijah si lahko preberete na http://www.svetovalnica.com in tako poskrbite, da bo vaša prošnja oddana pravočasno.

Tjaša Kržišnik

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.