Štipendije za dijake

Vsak dijak ima mesečno kar nekaj izdatkov in če ne želi biti povsem odvisen od staršev, lahko kandidira za dodaten vir „financiranja“ – za katero izmed štipendij.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

 

Zoisova štipendija je poimenovana po gospodarstveniku in mecenu nadarjenih članov njegovega krožka iz konca 18. stoletja, Žigu Zoisu. Še danes je namen Zoisove štipendije podoben mecenstvu – finančno pomagati bistrim glavam pri njihovem šolanju.

 

Kako pridobiti Zoisovo štipendijo? 

Načini, kako pridobiti Zoisovo štipendijo kot dijak, so (poleg izpolnjevanja splošnih pogojev – da npr. že ne prejemajo katere izmed drugih štipendij) trije:

–       povprečna ocena ob koncu letnika najmanj 4,1,

–       izjemen uspeh na maturi („zlati maturant“ – v tem primeru bo štipendijo seveda lahko pridobil kot študent 1. letnika),

–       izjemen dosežek na posameznem področju družbenega življenja (sem štejejo, npr. 1. do 3. mesto ali zlato priznanje na državnih tekmovanjih iz različnih predmetov in strokovnih področij, priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo, udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja ipd.).

 

Vse dodatne informacije lahko dobite na spletni strani www.sklad-kadri.si. Zadnji rok za oddajo vlog za dijake je letos 9. september 2013.

 

Za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije je treba vsako leto izpolnjevati katerega izmed pogojev za pridobitev štipendije, npr. imeti povprečno oceno ob koncu letnika najmanj 4,1. Vsako leto je treba prav tako ponovno oddati vlogo, rok pa je na isti dan kot za oddajo vloge za pridobitev štipendije.

 

Osnovna Zoisova štipendija brez dodatkov znaša za dijake 66,05 evra. Dijaki lahko pridobijo dodatek za vrsto in področje izobraževanja (npr. za področje lesarstva – vsa področja so našteta v prilogi pravilnika o podeljevanju državnih štipendij), za učni uspeh, za bivanje izven kraja stalnega prebivališča in za štipendiste s posebnimi potrebami.

 

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE 

Državne štipendije kot dopolnilni prejemek žal od leta 2012 lahko pridobijo le dijaki, starejši od 18 let.

 

Za pridobitev državne štipendije – poleg splošnih pogojev – povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne sme preseči 64 % neto povprečne plače (ta odstotek se je letos zvišal, kar pomeni, da bo štipendijo verjetno dobilo več dijakov).

 

Kandidati morajo za pridobitev državne štipendije vložiti vlogo na obrazcu „Vloga za uveljavitev pravic iz javnih sredstev“ skupaj s prilogo II – obrazec je mogoče kupiti v knjigarnah ali natisniti s spletnih strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ – www.mddsz.gov.si) ali centrov za socialno delo. 

 

Kandidat poda vlogo za državno štipendijo skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami na kateri koli center za socialno delo, lahko pa tudi elektronsko preko povezave na spletni strani MDDSZ. Vlogo za državno štipendijo lahko dijaki vložijo kadar koli (npr. takoj, ko dopolnijo 18 let) in če izpolnjujejo tudi vse ostale pogoje, jo lahko začnejo prejemati na začetku naslednjega meseca. Idealno je, če je to v avgustu, saj jo tako lahko prejemajo celo šolsko leto.

 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE 

Kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci kot del svojega dolgoročnega kadrovskega načrtovanja. Kadrovske štipendije so, kot pravijo na spletni strani JS za razvoj kadrov in štipendij, v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij, kljub temu pa jih vsako leto veliko ostane nepodeljenih. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju. Za več informacij obiščite www.skladi-kadri.si.

 

Blaž Božnar

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.