Štipendije za dijake!

Dijak ima, kot ste nedvomno že opazili, mesečno precej stroškov in če ne želi biti povsem odvisen od staršev (hkrati pa še ni zadel kakšne ‘sedmice’), se mu kot vir ‘financ’ ponuja lepa priložnost v obliki štipendij.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Zoisova štipendija je poimenovana po mecenu nadarjenih članov svojega krožka iz 18. stoletja, Žigu Zoisu, glavnemu ‘motorju’ razsvetljenskega gibanja na Slovenskem. Še danes je namen Zoisove štipendije podoben – materialno pomagati bistrim glavam pri njihovem šolanju.

Kako pa jo pridobiti?
Pogoja, aktualna za dijaško populacijo, sta – povprečna ocena ob koncu posameznega letnika najmanj 4,1, ali izkazati izjemen uspeh na maturi (‘zlati maturanti’), ali pa izkazati izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja (sem štejejo od 1. do 3. mesta ali zlata priznanja na državnih tekmovanjih iz različnih predmetov in strokovnih področij, od 1. do 3. mesto, doseženo z raziskovalno nalogo na državni ravni, udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz znanja ipd.).

Vse informacije na: www.sklad-kadri.si. Zadnji rok za oddajo vlog za dijake je 8. september 2010.

Štipendije pa si ni treba le zaslužiti, ampak je treba vsako leto izpolnjevati določene kriterije, da obdržijo pravico do nje, pogoj je povprečne ocene najmanj 4,1 v letniku (ali pa, če ste zlati maturanti). Vsako leto je treba prav tako ponovno oddati vlogo, rok pa je prav tako 8. september 2010.

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Državne štipendije so oblika državne pomoči tistim, ki bi imeli zaradi nižjih dohodkov v družini težave s financiranjem šolanja.

Najpomembnejši za pridobitev štipendije je materialni pogoj, ki določa, da povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne sme preseči 65 % minimalne plače v istem obdobju za tiste upravičence, ki se šolajo v kraju svojega stalnega prebivališča in od 66 do 68 % minimalne plače za tiste upravičence, ki se šolajo izven kraja svojega stalnega prebivališča. V posebnih primerih je odstotek lahko še višji, in sicer 70 %.

Kandidati uveljavljajo državno štipendijo na obrazcu “Vloga za uveljavitev pravice do državne štipendije”, ki ga je mogoče kupiti v knjigarnah, ali natisniti s spletnih strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (www.mddsz.gov.si), oziroma s spletnih strani centrov za socialno delo. Kandidat poda vlogo za državno štipendijo skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami na kateri koli center za socialno delo, o vlogi pa odloči center za socialno delo, na območju katerega ima kandidat svoje stalno prebivališče. Rok za oddajo vlog ni omejen.

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Kadrovske štipendije pa podeljujejo organizacije in podjetja oziroma delodajalci v skladu s svojimi potrebami po zaposlenih. Z dodelitvijo štipendije za šolanje delodajalec praviloma obvezuje prejemnika – štipendista, da po končanem šolanju nekaj časa (praviloma toliko časa, kot je prejemal štipendijo) dela pri podjetju ali organizaciji. Informacije o kadrovskih štipendijah je moč pridobiti preko skupnega razpisa kadrovskih štipendij za posamezno šolsko leto, ki ga bo vsako leto objavil sklad na podlagi potreb, ki jih bodo skladu posredovali neposredno delodajalci, ali na podlagi javnih razpisov kadrovskih štipendij v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem, ki jih bodo prav tako vsako leto objavile regionalne razvojne agencije.

Blaž Božnar

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.