»Študentje tudi nas vedno znova presenečajo z vprašanji in situacijami, v katerih se znajdejo«

Kakšne konkretne težave in problemi pestijo študente in s kakšnimi vprašanji se obračajo nanje, smo povprašali Zavod Študentsko svetovalnico. O tem smo se pogovarjali s pravno svetovalko Tamaro Kos, dipl. prav. (UN), in direktorico Suzano Todorović.

 

S kakšnimi problemi se študentje najpogosteje obračajo na vas?

Tamara Kos: »Študentom nudimo informacije s področja študija, bivanja, štipendij, dela in dohodnine ter socialne varnosti. Pogostost primerov z določenega področja se spreminja glede na obdobje študijskega leta. Tako so se v začetku leta dijaki in študentje največ obračali na nas z vprašanji glede vpisov in prepisov na fakultete, kajti do 5. marca je potekal prvi prijavni rok. Pred tem je bilo ob koncu dohodninskega leta veliko vprašanj glede informativnih izračunov in same dohodnine. Mnogo skrbi in nejasnosti so s seboj prinesle spremembe ureditve študentskega dela, torej spremembe Zakona o uravnoteženju javnih financ. Področje, ki je aktualno ves čas, so državne štipendije, za katere se lahko zaprosi kadarkoli med letom. Svetujemo glede načina in pogojev za njihovo pridobitev, trajanja, mirovanja, prenehanja ter vračila. Mnogi potrebujejo nasvete in pomoč pri pisanju raznih pritožb ter pri pisanju prošenj za odpis in odlog vračila štipendije. Področje štipendij, ne samo državnih, temveč tudi drugih, je za študente težje razumljivo zaradi sprememb Zakona o štipendiranju, in sicer zato, ker za nekatere štipendiste velja še stari zakon, za druge pa novi. Na področju bivanja svetujemo tako glede študentskih domov kot tudi glede subvencije za bivanje pri zasebniku, prav tako pa tudi glede samih najemnih razmerij. Glede študija iščejo študentje predvsem odgovore na vprašanja glede vpisa, rednega in izrednega študija, ponavljanja, pavziranja, prepisa, prehoda, vzporednega študija, študija diplomantov in absolventskega staža. S področja socialne varnosti jim svetujemo predvsem glede različnih oblik državne pomoči, za katero lahko zaprosijo, če se znajdejo v stiski, ali pa skupaj poiščemo rešitve za probleme, na katere naletijo, medtem ko že prejemajo takšne prejemke. Pogosta tematika primerov so tudi družinske pokojnine in zdravstveno zavarovanje. Študentke, ki bodo v kratkem postale mamice, pa se predvsem zanimajo o pravicah, ki jim bodo ob tem pripadale. Veliko dilem se navezuje tudi na spremembe v življenju, kot so vpliv zaposlitve na pravice študenta, vpliv dopolnitve 26. leta starosti na redni študij, vpliv izgube statusa na možnost bivanja v študentskem domu, vpliv ponavljanja letnika in prepisa na prejemanje štipendije in drugo. Lahko rečem, da študentje tudi nas vedno znova presenečajo z vprašanji in situacijami, v katerih se znajdejo. Zato se vedno znova obračamo na razne organe, s katerimi skušamo priti do odgovorov in do ugotovitev, kako je določena zadeva urejena v praksi.«

 

Kako so se problemi študentov spremenili v primerjavi s par leti poprej, katera problematika najbolj narašča?

Tamara Kos: »Po besedah starejših svetovalcev postajajo primeri iz leta v leto kompleksnejši. Nekaj let nazaj so se na svetovalnico obračali študentje z osnovnimi vprašanji, ki jih imamo zdaj objavljena kar na svoji spletni strani in lahko tako sami poiščejo odgovor. Danes pa, kot sem že povedala, na nekatera vprašanja niti sami – čeprav se dnevno s tem ukvarjamo – ne znamo takoj odgovoriti. Treba je temeljito pobrskati po zakonih, pravilnikih, pogosto pa tudi to ni dovolj, saj so določene zadeve urejene samo v praksi. Vedno bolj je pri reševanju določenih problemov pomembno pravno znanje.

Zaradi situacije v državi živijo mnogi študentje v težkih socialnih razmerah, iz katerih sami ne najdejo izhoda. V takih primerih jim predstavimo njihove pravice in možnosti, ki so jim na voljo. Zato lahko rečem, da postaja področje socialne varnosti vedno bolj pomembno in znanje o tem vedno bolj uporabno. Zanimivo bi bilo na primer vedeti, za koliko se je število oseb, ki izpolnjujejo pogoje za prejemanje državne štipendije, v primerjavi s preteklostjo povečalo.

Največ nejasnosti prinesejo spremembe zakonov, zato je najverjetneje glede štipendij v zadnjem času več vprašanj, kot jih je bilo nekaj let nazaj, ko je veljal samo stari sistem. Prav tako je tudi Zakon o visokem šolstvu spremenil nekatere določbe in v povezavi s tem sprožil določene dileme. Zato so predvsem področja, ki so še v nekem procesu spreminjanja, najbolj problematična.«

 

Kaj menite, da bi bilo s področja pravic študentov treba najprej spremeniti, morda zagotoviti?

Tamara Kos: »Pri svojem delu opažam, da spremembe zakonov prinesejo med uporabniki največ zmede in nejasnosti, kar je popolnoma razumljivo. Te spremembe so potrebne, vendar pa so tudi posledice popolnoma logične. Šele praksa in izkušnje razkrijejo tiste podrobnosti, ki jih zakoni ne urejajo. Tudi če so postopki utečeni in že leta nespremenjeni, lahko pride do situacije, ki se pojavi prvič in nihče ne ve, kaj točno bo sledilo. Če je neka zadeva urejena na novo, pa je teh situacij še toliko več. V tem vidim največ težav, ki pa se jim žal ne moremo izogniti. Zato se obračamo na organe, kot so centri za socialno delo, Univerza v Ljubljani in ministrstva. Njim zastavljamo vprašanja, ki jih sami ne znamo rešiti, in mnogokrat se zgodi, da tudi oni (še) nimajo odgovora. Vemo, da jim velikokrat naložimo kar nekaj dela, vendar študentje odgovore potrebujejo in naša dolžnost je, da jim jih zagotovimo.

Torej, kar bi bilo po mojem mnenju treba storiti, je predvsem to, da morajo tisti, ki imajo vpliv na to, prisluhniti uporabnikom določenih pravil in na ta način zapolniti »luknje«, ki z njimi niso urejene.«

 

Se študentje dovolj zavedajo svojih pravic in jih znajo izkoristiti? Kaj pa dolžnosti?

Tamara Kos: »Študentje se svojih pravic zavedajo. Mogoče ne vedo točno, kako bi zadeve uredili, sploh če se pojavi pri tem kakšna ovira. Vendar za pravice vedo. O tem so dobro obveščeni, poleg tega pa o vsem tem veliko piše na spletu. Med seboj delijo izkušnje in na ta način se znanje izmenjuje. Svetovalci odigramo večjo vlogo takrat, ko že ima kdo določeno pravico, pa naleti pri tem na kakšen problem, nejasnost ali pa je primoran nekaj spremeniti. Na žalost tudi organi, ki imajo takšne zadeve v svojih pristojnostih, ne vedo vedno, kako postopati.

Kar se tiče dolžnosti, pa je tako, da so v zadevah, ki spadajo v naše svetovanje, vzpostavljeni določeni sistemi, zaradi katerih so dolžni opravljati dolžnosti, če želijo uživati določeno pravico.«

 

Katere delavnice in izobraževanja nudite in po čem je največ povpraševanj?

Suzana Todorović: »Študentom nudimo delavnice in izobraževanja s pravnega in psihološkega področja. Največ povpraševanja je po delavnicah, ki študentom omogočajo preprostejši vpogled v veljavno zakonodajo s področja študija.«

 

Morda še kaj o Namestitvah Srce, koliko so zasedene, kako jim pomagate?

Suzana Todorović: »Po Namestitvah Srce je nenehno povpraševanje. Pomoč nudimo socialno ogroženim študentom, da bi jim pomagali prebroditi prehodno finančno stisko, s katero se v času študija spopadajo.«

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.