Študentska nastanitvena problematika Univerze na Primorskem

V letošnjem študijskem letu študira na Obali okrog sedem tisoč študentov. Študentskih ležišč je v primerjavi s to številko zanemarljivo malo. Preverili smo, ali se Obali resnično obetajo novi študentski domovi …

Letos je bilo prosilcev za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih ali v subvencioniranih stanovanjih kar 1500, je s podatkom postregla Višnja Rojc s Študentskih domov Univerze na Primorskem (UP ŠD). Vsem se ni dalo ugoditi, večina zasebnikov pa po besedah Helene Brec Loredan, vodje pisarne Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP), v poletnih mesecih oddaja proste kapacitete turistom in tako morajo nekateri študentje iz stanovanja že konec maja, kar jim znatno oteži študij.

Dorijan Maršič, direktor UP ŠD, je tako povzel trenutno stanje: “Mlada Univerza na Primorskem se sooča z velikimi težavami z nastanitvijo študentov. Zaenkrat razpolagamo z  enim študentskim domom s 126 posteljami, vse ostale študente pa razporejamo po dijaških domovih v Izoli (50), Kopru (180) in Piranu (100) ter pri koncesionarjih (Hotel Port  – 24, Doris Božič s.p. – 17). Študentom na podlagi odobrenih subvencij pomagamo tudi z zasebniki. Letos jih imamo na razpolago 700, kar je za 300 več kot lani. To leto imamo na razpolago skupaj z novogoriškim visokošolskim središčem 1318 subvencioniranih postelj, kar je za 500 več kot v študijskem letu 2005/2006, vendar je to glede na prijavo še vedno bistveno premalo. Želimo si, da bi univerza svoje študente lahko nastanila v študentskih domovih z ustreznim standardom, za kar smo na UP ŠD in UP pripravili vse potrebne dokumente in zagotovili sredstva. Zaenkrat imamo v planu izgradnjo 300 ležišč v Kopru ter 400 ležišč v Izoli. Žal se nam pri gradnji ŠD v Kopru zatika zaradi prepočasi izpolnjenih obljub župana Popoviča (koprski župan, op.a.), ki bi moral že pred letom brezplačno dodeliti zemljišče, s katerim bi lahko takoj začeli graditi dva študentska domova. Enega s 170 posteljami, ki bi ga financiralo ministrstvo, drugega pa s 130 posteljami, ki bi ga financirala univerza, oziroma UP Študentski domovi. Upam, da se bo to izpolnilo v kratkem, sicer bomo razmišljali o gradnji na drugi lokaciji.”

Koprski kampus naj bi se imenoval Sonce, idejna rešitev je bila že predstavljena javnosti, dokončan pa naj bi bil že v nekaj letih. Po podrobnosti smo se obrnili tako na ministrstvo kot na koprsko občino. Nataša Gerkeš iz Službe za odnose z javnostmi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) je razložila, da je bilo “med MVZT in MO Koper podpisano pismo o nameri 11.6.2006. Projektni svet za izgradnjo študentskih bivalnih zmogljivosti je 27.2.2007 sprejel sklep, da se prične z izgradnjo ŠD v Kopru s 170 novimi ležišči. Izdelan je DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta, op.a.) za izgradnjo 170 postelj. V predlogu proračuna so predvidena v letih 2008 in 2007 sredstva v višini 4.448.933 EUR iz različnih virov (proračun, dodatna koncesijska dajatev, kredit). MVZT idejo načelno podpira. V kakšni podobi bo kampus, je odvisno od arhitekturnega natečaja, terminski načrt gradnje pa je stvar mestne občine, ki mora pred tem še ustrezno spremeniti prostorske akte tako, da bi dovoljevali gradnjo na tem območju.”

Mojca Beljan z Mestne občine Koper je potrdila občinska prizadevanja za izvedbo tega projekta: “Res je, da smo v MOK za gradnjo študentskih domov namenili zemljišče za Barko in v zvezi s tem podpisali pismo o nameri z ministrom Zupanom. Ministrstvo ima za projekt zagotovljena proračunska sredstva, naslednji korak pa bo izvedba arhitekturnega natečaja, ki ga bomo skupaj z Arhitekturno zbornico izvedli še letos. Financer je ministrstvo, občina pa zagotovi komunalno opremljeno zemljišče – več kot 18 tisoč kvadratnih metrov. Postelj bo približno 900, objekti pa bodo zgrajeni v več fazah, skupaj z ministrstvom bomo izdelali programsko zasnovo, ki bo opredelila še druge spremljajoče dejavnosti na tem območju, kot so knjižnica, prostori za druženje študentov… in morda tudi katero od fakultet, ki so danes že v Kopru.”

Dr. Lucija Čok, rektorica UP, je presenetila z izjavo, da o projektu Sonce ne ve veliko več od tega, kar so o njem izvedeli ob njegovi predstavitvi s strani Mestne občine Koper: “Univerza si prizadeva, da bi ugotovila, ali je študentski dom s 170 posteljami umeščen na območje kampusa Sonce; če tega ne bomo mogli ugotoviti, bomo iskali drugo rešitev. Čas nas preganja, saj bi morali že naslednje leto začeti črpati proračunska sredstva, namenjena temu projektu.”

V igri pa je tudi kampus Livade v Izoli, za katerega so že izbrali zmagovalno arhitekturno rešitev. Darko Grad, podžupan Občine Izole, nam je o zadevi povedal, da je župan občine Izola, dr. Tomaž Klokočovnik, na sestanku s predstavniki UP v prvem tednu oktobra letos “sprejel odločitev, da se pripravi vse potrebno za pričetek postopka za spremembo ureditvenega načrta Livade, kamor sodi tudi področje za univerzitetni kampus. Na potezi je Univerza, ki mora v dogovoru s strokovnimi službami občine pripraviti izhodišča za nov ureditveni načrt.”

Videti je torej, da zapleteno vprašanje študentske nastanitve na Obali še nekaj časa ne bo povsem rešeno, zato se lahko še toliko večji pomen pripiše elektronski posredovalnici študentskih sob CIMER na http://www.soup.si/sociala/cimer/, ki jo že tretje leto upravlja ŠOUP …

Martina Srblin

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.