Študentske pravice?

Na Študentski organizaciji Slovenije so zaznali težave pri ugotavljanju upravičenosti študentov do pravic in ugodnosti, ki izhajajo iz statusa študenta.

Menijo, da so težave posledice napačnega delovanja sistema informacijskega sistema visokega šolstva v RS (eVŠ). Študenti, ki menijo, da so do pravic, ne glede na prejeta obvestila, upravičeni, naj se za pomoč obrnejo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). 
 
Kaj pravi zakon?
Zakon o visokem šolstvu (ZViS) je z lansko novelo uvedel novo omejitev pri koriščenju pravic študentov. Študenti imajo po spremenjenem 69. členu “ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov, vendar najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji. Za čas trajanja študijskega programa iz prejšnjega stavka se šteje trajanje študijskega programa v skladu s 36. členom tega zakona in z upoštevanjem določil o trajanju statusa študenta v 70. členu tega zakona.”
 
Ker zakon omogoča študij kadarkoli v življenju in tudi več zaporednih študijev, je MIZŠ posledično postavil omejitve pri brezplačnem študiju in koriščenju pravic iz statusa študenta. To pomeni, da status študenta še ne pomeni, da lahko študent tudi brezplačno študira in da lahko koristi pravice iz statusa študenta.
 
Študent ima tako pravico do “drugih pravic in ugodnosti študentov” (študentskih pravic) samo, kadar:

 • ni v delovnem razmerju,
 • ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb,
 • ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali
 • direktor zasebnih zavodov.

Pravico ima za čas trajanja študijskega programa (36. člen zakona), ob upoštevanju:

 • dodatnega leta v primeru ponavljanja letnika ALI koriščenja absolventskega staža (n+1) +
 • dodatnega leta v primeru iz upravičenih razlogov (zdravstveni, socialni razlogi itd.) +
 • podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

Ob tem lahko študentje skladno s 66. členom ZVIS enkrat v času študija spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu in se izobražujejo po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje). 
 
Logika urejanja upravičenosti do pravic in ugodnosti sledi logiki pravice do brezplačnega študija iz 77. člena.
 
To pomeni, da lahko upravičenost, ob več hkratnih razlogih, traja tudi veliko dlje, kot je trajanje študijskega programa (torej n+1+1+1 …). Formula n+1 iz tabele MIZŠ ni pravilna.
 
Med pravice pa štejemo:

 • zdravstveno zavarovanje,
 • štipendije,
 • subvencionirano prehrano,
 • subvencionirane prevoze in
 • subvencionirano bivanje.

Ker ima področna zakonodaja še dodatne omejitve koriščenja, je trenutno problem predvsem zdravstveno zavarovanje, študenti pa so že pričeli dobivati dopise s strani ZZZS.
 
Po trenutno znanih podatkih lahko sklepamo, da ministrstvo v eVŠ ne upošteva vseh možnosti podaljševanja statusa študenta in posledično pravice do koriščenja drugih pravic in ugodnosti študentov.
Uradna tabela o trajanju pravic s strani MIZŠ določa absolutno število let možnega koriščenja drugih pravic in ugodnosti po 69. členu ZViS, pri čemer upošteva le trajanje študija po ECTS kreditnih točkah, povečano za 1 leto.
 
Posledično eVŠ javi organizacijam, ki ugotavljajo upravičenost (trenutno predvsem ZZZS), da študent ni upravičen do določene pravice, čeprav bi po ZVIS to moral biti.
Primer je npr. študent, ki je med študijem ponavljal letnik ali postal starš in npr. koristi absolventski staž.
 
Zato svetujemo vsem študentom, ki menijo, da so prejeli obvestila o poteku določene pravice neupravičeno, da javijo napako neposredno MIZŠ, službi za podporo uporabnikom eVŠ, tel.: 01 478 46 59, e-naslov: podpora-evs.mizs@gov.si.
 
Gre torej predvsem za študente, ki imajo pravico do podaljšanja statusa študenta (n+2 ali več) ali so se med študijem prepisali ali študirali vzporedno. 

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.