Študij s pridihom tujine

Poleg pridobivanja lastnih mednarodnih izkušenj v okviru programov, kakršen je denimo Erasmus, študentom izredno koristi tudi obiskovanje predavanj tujih profesorjev, ki gostujejo na njihovi matični fakulteti. Tako se lahko njihovo oplajanje jezikovnega in kulturnega znanja začne ali nadaljuje kar v domači predavalnici. Nekaterim opravljanje posameznega predmeta v tujem jeziku celo vlije poguma, da se resnično odpravijo v tujino, drugim pa zanimivi tuji profesor vsaj malo razširi obzorja. Vsestranske koristi so torej očitne, poglejmo pa, koliko sploh je – v okviru Univerze na Primorskem – tovrstnih učiteljskih izmenjav, tako tujih kot tudi domačih profesorjev …


30 tujih učiteljev za 200 dodatnih ur
V študijskem letu 2006/07 je na primorski univerzi gostovalo trideset tujih učiteljev. Večina jih je prišla iz držav Evropske unije, in sicer Belgije, Italije, Poljske, Bolgarije, Avstrije, Finske, Nizozemske, Švedske, Madžarske, Češke in Nemčije, nekaj pa jih je bilo tudi od drugod – iz Avstralije, Združenih držav Amerike, Švice, Turčije, Hrvaške in Srbije. Opravili so približno dvesto ur dodatnih predavanj, zlasti v okviru poletnih šol, ki jih organizira Univerza na Primorskem (UP), pa tudi v drugih oblikah obštudijskega izobraževanja, denimo v sklopu seminarjev oziroma konferenc. Glede na to, da vse fakultete in visoke šole UP izvajajo pouk angleškega in drugih tujih jezikov na visokem nivoju, je raven jezikovnega znanja primorskih študentov menda dovolj visoka, da brez težav sledijo predavanjem gostujočih učiteljev. Po zagotovilu Leona Horvatiča, vodje kabineta rektorja UP, izpite na mednarodnih poletnih šolah uspešno opravi kar 92 odstotkov udeležencev.

Največ izmenjav je znotraj Evropske unije
Največ učiteljskih izmenjav imajo na Fakulteti za management, ki je obenem tudi največja članica UP. Sicer pa največ učiteljev s primorske univerze odide na izmenjavo v evropske države, in sicer glavnina izmenjav UP, tako študentov kot učiteljev, poteka v okviru programa Vseživljenjsko učenje – Erasmus, v katerem sodelujejo države EU. V preteklem študijskem letu je tako dvajset učiteljev UP gostovalo na univerzah v Veliki Britaniji, Italiji, Bolgariji, Avstriji, Franciji, Grčiji, na Poljskem, Finskem, Nizozemskem, Švedskem in na Madžarskem. Neodvisno od programa Erasmus pa je v tujini gostovalo še približno trideset primorskih učiteljev, večinoma po Evropi, a vendar tudi v državah ne-članicah EU, denimo v ZDA, Avstraliji, Bosni in Srbiji. Kljub temu je izmenjav z univerzami iz ameriških in azijskih držav predvsem zaradi finančnih razlogov bolj malo, čeprav si univerza prizadeva, da bi v prihodnje razvila tudi tovrstne oblike povezovanja. Prvi korak so sklenjeni meduniverzitetni bilateralni sporazumi o sodelovanju z eno ameriško univerzo (University St. Thomas, Miami, ZDA) in s kar štirimi tajvanskimi univerzami. Na podlagi sporazumov s tajvanskimi univerzami so predstavniki (učitelji) teh univerz v leth 2006 in 2007 sodelovali na mednarodni konferenci primorske Fakultete za management (UP FM), izvedeno pa je bilo tudi skupno raziskovalno delo.

Vse bolj živahno sodelovanje z ameriškimi in mehiškimi univerzami
Na podlagi sporazuma z zgoraj omenjeno miamijsko univerzo skupina študentov UP Turistice vsako leto opravi terenske vaje na partnerski univerzi, prav tako je tam že predaval en učitelj UP, za tekoče študijsko leto pa je načrtovano gostujoče predavanje enega njihovega učitelja na UP Turistici. Prav tako ima UP Turistica vzpostavljene povezave tudi s Florida International University, San Diego State University in University of Nevada, Las Vegas. Z dobrimi povezavami z ameriškimi in mehiškimi univerzami pa se lahko ponaša tudi Fakulteta za humanistične študije (FHŠ) UP. Predvsem gre za sodelovanje posameznih učiteljev, čeprav je Univerzi na Primorskem, po besedah Tatjane Mikelić Goja, vodje službe za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UP, v interesu, da bi v bodoče tudi študentom omogočili kakšno izmenjavo ali vsaj sodelovanje in izmenjavo izkušenj preko videokonferenčnih delavnic, seminarjev in predavanj. Vsekakor so v obravnavi pobude za podpis novih sporazumov o sodelovanju s še dvema ameriškima in eno mehiško univerzo.

Plodno čezoceansko povezovanje
V dogovarjanju je denimo sodelovanje z Univerzo IUPUI (Indiana University – Purdue Univesity Indianapolis), in sicer za izvedbo predavanj pri nekaterih predmetih UP FHŠ in seminarjev preko videokonferenc. Z Američani pa sodelujeta tudi UP FM in Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT). Tako bo na UP FAMNIT gostujoča predavanja opravilo nekaj priznanih strokovnjakov iz ZDA, UP FM pa z ameriškimi kolegi sodeluje zlasti pri organizaciji konferenc, ter pri skupnih člankih in raziskavah. Druga oblika primorskega akademskega povezovanja z ZDA pa zajema Fulbrightove štipendiste. V letošnjem študijskem letu bo na UP Turistici kot Fulbrightova štipendistka gostovala profesorica z Univerze St. Thomas. Navsezadnje pa je treba omeniti še navezovanje stikov z Avstralijo. Namreč, Univerza na Primorskem se z Univerzo v Queenslandu že dogovarja o področjih izobraževanja in raziskovanja v skupnem interesu. In tako se zdi, da se je svet še malo skrčil …

Martina Srblin

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.