Vprašanje subvencioniranih študentskih mesečnih vozovnic?!

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) si že dobro leto na različnih ravneh prizadeva za rešitev problematike morebitne podražitve mesečnih vozovnic za študente, ki niso občani Mestne občine Ljubljana (MOL). Študentska organizacija po opravljenih pogovorih z različnimi vpletenimi pričakuje, da se bosta MOL in država uspela dogovoriti o rešitvi tega vprašanja in da bo to rešeno do začetka novega študijskega leta. Rešitev nastale problematike subvencioniranja mesečnih vozovnic se ne sme izpeljati v škodo študentov. Kljub temu, da Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov začne veljati 1. septembra, ŠOU v Ljubljani študente poziva, naj pred 1. oktobrom ne kupujejo študentskih mesečnih vozovnic.

ŠOU v Ljubljani je že junija 2009 na ta problem opozoril Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), a prejel odgovor, ki je zgolj pojasnjeval že znana dejstva v zvezi s financiranjem javnega potniškega prometa. Predstavniki ljubljanskih študentov so na omenjeno problematiko v mesecu maju 2010 opozorili tudi Ministrstvo za promet (MZP) in prejeli odgovor, da bo država še naprej zagotavljala subvencioniranje prevoza dijakov in študentov v javnem linijskem (medkrajevnem in primestnem) cestnem in železniškem prometu, medtem ko poskušajo predstavniki pristojnih ministrstev (MŠŠ, MVZT, MDDSZ, MZP) poiskati ustrezne sistemske rešitve za subvencioniranje vozovnic mestnega prevoza dijakov in študentov.
Že pred sprejetjem Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov v Mestnem svetu MOL so se predstavniki ŠOU v Ljubljani udeležili sestanka na MOL, kjer so predstavnikom mesta predstavili svoje stališče in predvsem negativne posledice, ki jih bi ukinitev subvencije prinesla za dijake in študente. Prejeli so odgovor, da bo omenjeni odlok stopil v veljavo čez leto dni, ob tem pa zagotovilo, da bo MOL v tem času, skupaj s pristojnimi ministrstvi dosegel sporazumno rešitev, s katero študentje ne bodo oškodovani. V tem času je potekal tudi dialog z državo, predvsem v okviru Sveta vlade za študentska vprašanja. Izpostavljena je bila problematika subvencioniranja mesečnih vozovnic, vendar konkretnega odziva s strani vlade še ni bilo.
Resor za socialo in zdravstvo ŠOU v Ljubljani je konec maja letos na MOL ponovno poslal dopis, v katerem pristojne sprašuje po pojasnilih v zvezi s trenutnim stanjem na področju sprejemanja novega Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov. Odgovor MOL je bil, da so pogovori o načinu izvedbe subvencioniranega prevoza šolarjev v teku in da država pripravlja pravno podlago za subvencioniranje vozovnic.

Ob tem, ko bo Ministrstvo za šolstvo in šport s spremembami Pravilnika o subvencioniranje prevozov prevzelo subvencijo dijakov in študentov višjih strokovnih šol, ŠOU v Ljubljani podobno potezo pričakuje tudi od Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, saj je diskriminacija med študenti višjih šol in študenti visokih šol oz. univerzitetnih programov za študentsko organizacijo nedopustna. ŠOU v Ljubljani zastopa pravice vseh študentov, ki študirajo na visokošolskih zavodih v Ljubljani, zato nasprotuje neenakopravni obravnavi študentov, ne glede na katero koli osebno okoliščino.

Na Univerzi v Ljubljani študira približno 60.000 študentov, od tega jih je približno 2/3 takih, ki bivajo izven regije Univerze v Ljubljani (Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani. Dostopno na http://www.vpis.uni-lj.si ). V 21. členu Zakona o lokalni samoupravi je jasno zapisano, da med naloge, ki jih opravlja občina, spada tudi pospeševanje vzgojno-izobraževalnih dejavnost in ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih. Hkrati pa pomembno vlogo pri tem igra država. V 56. členu Zakona o lokalni samoupravi je zapisano, da je država dolžna zagotoviti občini dodatna sredstva za sofinanciranje lokalnih zadev javnega pomena, kadar ima poseben interes za njen razvoj. Študenti, ki ne prihajajo iz univerzitetnega mesta, nimajo možnosti študija v svojem domačem kraju. Ob tem, ko imajo zaradi oddaljenosti do kraja študija dodatne stroške z bivanjem, prevozom itd., bodo ob uveljavitvi odloka v še slabšem položaj v primerjavi s kolegi iz Ljubljane.

Matevž Kokol, minister za socialo in zdravstvo ŠOU v Ljubljani: »ŠOU v Ljubljani si zato močno prizadeva, da bi pristojni pravočasno našli rešitev subvencioniranja študentskih mesečnih vozovnic in s tem preprečili diskriminacijo študentov, ki ne prihajajo iz Ljubljane.«

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.