Za študente je na voljo več vrst štipendij

Man reading college or university application or document from school. College acceptance letter or student loan paper. Applicant filling form or planning studies.
Foto: Tero Vesalainen iz iStock

Študentje lahko, če izpolnjujejo nekatere zakonsko določene pogoje, uveljavljajo pravico do različnih vrst štipendij.

Poznamo državne, Zoisove, štipendije za deficitarne poklice, štipendije za Slovence v zamejstvu, štipendije Ad futura, sofinancirane kadrovske štipendije in druge. Štipendije so kot dopolnilni prejemek, namenjene kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem.

 

Državne štipendije

Državne štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni študentov ter vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje. Hkrati je njihov namen v odgovornosti upravičencev za izobraževanje, skrajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti. Namenjene so kritju stroškov, ki nastanejo v zvezi z izobraževalnim procesom.

Do državne štipendije so upravičeni tisti študentje, ki so državljani Republike Slovenije in zadostijo drugim splošnim pogojem za pridobitev štipendije (starostni pogoj ter pogoj, da upravičenec ni v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, da ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb in da ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda), izpolnjujejo pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev glede povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana.

Od leta 2014 se lahko hkrati z državno štipendijo prejema tudi drugo štipendijo (npr. občinsko, s strani države nesofinancirano kadrovsko štipendijo). Ni pa možno kombinirati državne in Zoisove štipendije. K osnovni višini državne štipendije lahko upravičenec pridobi dodatek za bivanje, dodatek za uspeh in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami. Vlogo oddate centru za socialno delo.

Zoisove štipendije

Pravico do Zoisove štipendije imajo študentje,  ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo tudi posebne pogoje. Gre za izjemne dosežke iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti in ustrezno povprečno oceno. Vlagatelj lahko za pridobitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja (za 1. letnik) uveljavlja izjemni dosežek zadnjih dveh šolskih ali študijskih let s predhodne ravni izobraževanja. Izjemni dosežki in število točk so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij. Vloge se oddajajo pri Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v skladu z javnim pozivom.

 

Ostale štipendije

Obstajajo tudi štipendije za deficitarne poklice, štipendije za Slovence v zamejstvu, štipendije Ad futura, sofinancirane kadrovske štipendije in druge.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.