Zavarovanje pri delu preko študentske napotnice

Na podlagi trenutnih zakonskih določil je določeno, da se pri delu preko študentske napotnice plačujeta dve obvezni zavarovanji,

in sicer zavarovanje za primer smrti in invalidnosti kot posledica poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. 

Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je zakon, ki narekuje plačevanje prispevka za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. V veljavo je stopil leta 1992, v praksi pa se plačevanje prispevka bolj dosledno izvaja od septembra 2002.

Pavšalni prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni na podlagi 6. točke 17. člena in 2. alineje 2. točke 49. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju morajo plačevati vse pravne in fizične osebe, pri katerih dijaki oz. študentje opravljajo delo. Po tej določbi so učenci srednjih šol oziroma študentje višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij zavarovani za poškodbo pri delu in poklicno bolezen. Trenutni znesek znaša 4,53 € na realizirano napotnico, ta znesek se lahko tudi spreminja, višino prispevka določa skupščina ZZZS.

Delodajalec se lahko odloči, ali bo postopek prijave in plačila posebnega pavšalnega prispevka izvajal sam ali bo za ta postopek pooblastil študentski servis, saj ga lahko plačujejo tudi študentske ali mladinske organizacije, ki posredujejo delo na podlagi pogodbe o koncesiji v skladu s predpisi področja zaposlovanja, če prevzamejo plačilo tega prispevka. Pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje se zaračuna na fakturi, izdani za opravljeno delo študenta, znesek se prenakaže na račun ZZZS-ja, hkrati pa se na ZZZS in DURS pošlje tudi oba potrebna obrazca: M1 2/b in REK 2. 

Na podlagi veljavnega zakona mora torej biti za študenta, ki opravlja študentsko delo, s strani delodajalca, pri katerem opravlja delo, prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen plačan za vsak mesec, v katerem študent opravlja delo.

 

Zavarovanje za primer smrti in invalidnosti kot posledica poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Na podlagi 225. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so študentski servisi dolžni plačevati tudi prispevek za posebne primere zavarovanja, tj. za primer smrti in invalidnosti kot posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Ta prispevek se plačuje enkrat letno. Prispevek se je s 1. 4. 2012 s prejšnjih 9,44 € povišal na 9,63 €. Običajno študentski servisi plačujejo ta prispevek za člana na prvo realizirano napotnico v tekočem koledarskem letu.

 

Sanda Gajsar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.