»Želim si aktivnega sodelovanja s študenti!«

Predstavljamo dr. Rada Bohinca – pravnika, predavatelja na različnih fakultetah, dvakratnega ministra, saksofonista, odličnega tenisača, navdušenega jadralca in po novem – rektorja Univerze na Primorskem…

Katere prednostne naloge ste si zastavili za začetno obdobje svojega rektorskega mandata? Kakšna je Vaša vizija razvoja Univerze na Primorskem?
Največ pozornosti na začetku posvečamo finančni sanaciji, kadrovanju novega vodstva (prorektorji) in ureditvi odprtih vprašanj med članicami in univerzo, kot je na primer model financiranja rektorata. Pregledali bomo tudi statut univerze, sistemizacijo in druge akte. Sledili bodo tudi nekateri novi organizacijski prijemi, kot skupni informacijski podsistemi, bolj racionalna organizacija in seveda investicije v prostore in opremo. Vzporedno bomo pripravili program Univerze na Primorskem (UP) za leto 2008 ter razvijali nove študijske in raziskovalne programe. Pri vsem si želim aktivnega sodelovanja s študenti.


Ali se za naslednje študijsko leto, torej 2008/2009 obetajo kaki novi študijski programi? Morda celo še kakšna nova fakulteta?
Na dodiplomskem študiju bosta v letu 2008/09 dva nova univerzitetna programa 1. stopnje in sicer Medijski študiji in Biodiverziteta. Če bo uspešno zaključen postopek akreditacije, bosta razpisana tudi programa Sredozemsko kmetijstvo in Turizem. Razpis slednjega je vezan na preoblikovanje Turistice v fakulteto, ki je v sklepni fazi.

Razpis za podiplomski študij 2008/09 bo sprejet konec marca. Novost bodo novi magistrski programi 2. stopnje Zdravstvena nega, Sredozemsko kmetijstvo, Varstvo narave in Medijski študiji. Programi so še v postopku akreditacije, a načrtujemo, da bo postopek zaključen v kratkem. V postopku akreditacije na ravni univerze je doktorski program Slovenistika. Omeniti velja še prvi skupni doktorski program Fakultete za humanistične študije (FHŠ), ki ga pripravljajo s tremi tujimi univerzami (Bologna, Graz in Sofia). V pripravi je tudi interdisciplinarni enovit magistrski program Pedagoške fakultete (PEF) in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT) z naslovom Matematika in računalništvo.

Na spletni strani UP bomo decembra objavili Katalog študijskih programov, v katerem bodo  podatki o vseh študijskih programih, tudi novih, pravkar akreditiranih. Visoka šola za zdravstvo Izola (VŠZI) je najavila preoblikovanje v fakulteto. FHŠ načrtuje širitev na področje umetnosti. Oblikovali naj bi prvi program s področja umetnosti in sicer Uprizoritvene študije in kreativno pisanje.


Znano je, da finančno stanje univerze v zadnjem času ni bilo ravno rožnato. So se sedaj zadeve uredile, ste že vzpostavili dialog z ministrico Kucler-Dolinarjevo oziroma našli nove vire financiranja?
S tem vprašanjem se kot rečeno pospešeno ukvarjamo. Nova je informacija, da smo del dolga, ki je nastal pri naložbi Armerija-Foresterija in novogradnja FHŠ poravnali v preteklih dneh. Finančni minister je namreč podpisal poroštveno pogodbo z Banko Koper za črpanje dela posojila na podlagi zakona o poroštvu. Srečal sem se tudi že z ministrico, gospo Mojco Kucler Dolinar, ki je obljubila podporo pri reševanju razmer.

Na kakšen način (konkretno) boste skrbeli za nadaljnje dvigovanje kakovosti UP?
Kakovostno in evropsko primerljivo izobraževanje in raziskovanje je cilj, ki ga postavljam na prvo mesto. Uresničiti ga bo moč le z nadaljevanjem pospešenega vključevanja univerze na Primorskem v mednarodne akademske in raziskovalne mreže, z odličnostjo in vse širšo mednarodno prepoznavnostjo. Temelji za to so že postavljeni. Univerza je sklenila že čez 20 dvostranskih meduniverzitetnih sporazumov. Vse več je dvostranske izmenjave učiteljev in mobilnosti študentov. Ključna za dvig na evropski in svetovni lestvici kakovosti je zavzetost vsakega pripadnika akademske skupnosti za vključevanje v evropske in druge mednarodne študijske in raziskovalne programe in nenazadnje njegova pripadnost mladi, a prožni in hitro razvijajoči univerzi, ki dejavno povezuje in združuje raziskovalna in pedagoška jedra, ki delujejo v tem prostoru.

Za konec pa še o projektu “Univerzitetna Knjižnica” – kdaj jo lahko študentje pričakujejo, kje se bo nahajala in kako bo pravzaprav vse skupaj izgledalo?
Tudi ta projekt sodi med pomembne razvojne naloge UP. Pomanjkanje zasilno rešujemo s  knjižnicami ali arhivom posameznih članic. Bolj pereča prostorska stiska ali če pretiravam, “brezdomstvo” FAMNIT, Fakultete za management (FM) in PEF, veliko pomanjkanje nastanitvenih zmogljivosti za študente in zapleteno reševanje investicij Armerija in Foresterija so v tem trenutku prednostne naloge univerze. Aktivnosti za univerzitetno knjižnico zato le začasno mirujejo. No, računam, da jih bomo znova zagnali že v kratkem. Pri tem si obetamo tudi pomoči Mestne občine Koper s katero želimo priti do ustreznega objekta v središču mesta. Če v Kopru ne bomo mogli najti ustreznih rešitev za prostore FM, PEF in za gradnjo študentskega doma, bomo morali pretehtati možnost, da gremo s temi programi in tudi s knjižnico v kampus Izola. Tam naj bi sicer domoval najprej Center mediteranskih kultur in FAMNIT.

Martina Srblin

 


 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.