ŠOU svetovalnica

Pozdravljeni!
Nek prijatelj mi je povedal, naj se obrnem na vas, če hočem izvedeti, koliko dohodnine bom morala plačati. Stara sem 24 let, predlani sem se vpisala v prvi letnik enega od dodiplomskih študijskih programov. Do sedaj nisem imela težav s študijem, letos pa pavziram. Z delom preko študentskega servisa sem zaslužila 650.000 SIT, od tega so mi med letom vzeli 30.000 SIT akontacije. Drugače pa v letu 2006 nisem nikjer delala niti nisem dobila nobenih dividend od delnic ali dohodkov od dajanja premoženja v najem. Sem tudi Zoisova štipendistka, do oktobra sem tako prejela za 220.000 SIT štipendij. Za svojim pokojnim očetom prejemam oziroma sem do oktobra prejemala družinsko pokojnino, in sicer skupno 500.000 SIT. Z mamo sva se odločili, da me bo uveljavljala kot vzdrževanega družinskega člana. Hvala za vašo pomoč!
Lep pozdrav, Lea

Živjo!
Načeloma naredimo informativni izračun dohodnine le študentom, ki pridejo osebno v Študentsko svetovalnico ŠOU v Ljubljani na Kersnikovo 4, saj je dohodnina izjemno delikatno področje in potrebujemo veliko podatkov. Ker pa si se zares potrudila in napisala ustrezne podatke, bomo naredili izjemo. Poudaril pa bi, da je to zgolj informativni izračun! Za lažje razumevanje pa ti predlagam, da si ogledaš spletno stran Davčne uprave Republike Slovenije – www.durs.gov.si in članek o dohodnini iz prejšnje številke revije Študent. Na spletni strani DURS-a boš tudi našla možnost informativnega izračuna dohodnine.
Najprej bomo pogledali, koliko od posameznega dohodka bo obdavčenega, nato pa bomo to sešteli in dobili letno davčno osnovo, od katere se bo izračunala dohodnina.
Za prvi dohodek, dohodek iz dela prek študentskega servisa oziroma iz študentskega dela, je zelo pomembno, ali boš lahko uveljavljala t.i. posebno osebno olajšavo za študente (ki za leto 2006 znaša 1.225.200 SIT). Če ima študent status celo koledarsko leto, jo lahko uveljavlja, če njegovi obdavčljivi dohodki ne presegajo 1.600.000 SIT. V primeru, da študent nima statusa celo leto, je ta meja sorazmerna s časom, ko je imel status. Ker si ti imela status 9 mesecev oziroma tri četrtine leta 2006, bo meja znašala 3/4 od 1.600.000 SIT, torej 1.200.000 SIT.
Nato pogledamo, ali so vsi tvoji bruto (torej pred odštetjem normiranih stroškov ter olajšav) obdavčljivi stroški presegali 1.200.000 SIT. Seštejemo 650.000 SIT + 500.000 SIT, kar skupaj znese 1.150.000 SIT, kar pomeni, da meje nisi presegla in da boš olajšavo lahko uveljavljala! Na tem mestu naj pojasnim, da je tudi višina olajšave, tako kot meja za uveljavljanje olajšave, sorazmerna s časom. Če bi imela status celo leto, bi lahko uveljavljala celotno študentsko olajšavo v višini 1.225.200 SIT. Ker pa si imela status 9 mesecev oz. 3/4 leta, boš lahko uveljavljala olajšavo v višini 3/4 od 1.225.200, torej 918.900 SIT.
Nato od dohodka iz študentskega dela 650.000 SIT odštejemo t.i. normirane stroške v višini 10% -> 650.000 SIT – 65.000 SIT = 585.000 SIT. Od tega zneska se odšteje višina študentske olajšave -> 585.000 SIT – 918.900 SIT = -333.900 SIT = 0 SIT. Ker je višina olajšave višja od višine dohodka iz študentskega dela, se ti dohodek iz študentskega dela ne šteje v letno davčno osnovo, od katere se računa dohodnina.
Drugi “dohodek”, ki si ga navedla, torej štipendija, je oproščen plačila dohodnine, zato se ne šteje v letno davčno osnovo, prav tako pa se ne upošteva pri ugotavljanju upravičenosti do študentske olajšave. To velja v celoti tako za republiško kot za Zoisovo štipendijo.
Tretji dohodek, ki si ga navedla, je družinska pokojnina v višini 500.000 SIT. Ker je bilo glede tega precej nejasnosti, naj poudarim, da je družinska pokojnina v celoti obdavčljiv dohodek, prav tako pa ni možno uveljavljenje normiranih stroškov ali olajšav, zatorej se vseh 500.000 všteje v letno davčno osnovo. Od družinske pokojnine se ne plača dohodnina le v primeru, ko vsi drugi obdavčljivi dohodki ne presegajo 80€ oziroma 19.187 SIT, kar v tvojem primeru ne drži. Vendar pa se na koncu izračunana dohodnina zmanjša za 14.5% družinske pokojnine.
Sedaj izračunamo letno davčno osnovo, od katere se bo računala dohodnina. V letno davčno osnovo vštejemo posamezne dohodke po odštetju normiranih stroškov ter olajšav. Po odštetju študentske olajšave dohodek iz študentskega dela znaša 0 SIT, štipendija ni obdavčljiv dohodek, dohodek iz družinske pokojnine pa znaša 500.000 SIT. Tako je tvoja letna davčna osnova 500.000 SIT + 0 SIT = 500.000 SIT. Letno davčno osnovo, in posledično tudi dohodnino, boš lahko znižala s pomočjo uveljavljanja olajšave za različne namene (npr. za nakup zdravil, leposlovja in strokovne literature, za šolnine in priklop interneta – za vse namene si poglej 112. člen Zakona o dohodnini). To zmanjšanje se prizna le pod pogojem, da so bila sredstva porabljena osebno zate in je to dokazano z dokumenti oziroma računi, ki se glasijo na tvoje ime.
Za nadaljnje znižanje letne davčne osnove je pomembno, ali te kdo uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana ali ne. Če te ne bi, bi od letne davčne osnove v višini 500.000 SIT odšteli splošno olajšavo, ki je za leto 2006 znašala 604.330 SIT. Tako bi tvoja letna davčna osnova pravzaprav bila 0 SIT in ne bi plačala dohodnine ter bi dobila nazaj vso akontacijo, ki ti je bila odtegnjena med letom. Ker pa te bo mama uveljavljala kot vzdrževanega družinskega člana, ne moreš uveljavljati splošne olajšave in zato tvoja letna davčna osnova znaša 500.000 SIT. Od tega zneska se izračuna dohodnina, ki jo boš morala plačati. Od 500.000 SIT se izračuna 16%, kar znese 80.000 SIT = dohodnina.
Če bi imela letno davčno osnovo 500.000 SIT, pa ne bi prejemala družinske pokojnine, potem bi bila to dokončna dohodnina. Potem bi se pogledalo, ali je znesek med letom odtegnjene akontacije višji ali manjši od višine dohodnine. Če je manjši, bi razliko morala doplačati, če je večji, bi dobila razliko nazaj. Ker pa imaš ti družinsko pokojnino, se od dohodnine najprej odšteje še 14.5% zneska družinske pokojnine, ki si jo prejela v koledarskem letu 2006.
Tako se pri tebi od dohodnine v višini 80.000 SIT odšteje 72.500 SIT (14.5% od 500.000=celoletna pokojnina). Tako dobimo znesek v višini 7.500 SIT in to je končna višina dohodnine, ki jo moraš plačati za leto 2006. Sedaj pogledamo akontacijo, ki ti je bila odtegnjena v letu 2006. Akontacija je pravzaprav predvidena dohodnina, ki jo med letom plačuješ vnaprej. V letu 2006 ti je bilo odtegnjenih 30.000 SIT akontacije. Sedaj to primerjamo z dohodnino, ki jo moraš plačati -> 30.000 SIT akontacije – 7.500 dohodnine = 22.500 SIT. Teh 22.500 SIT boš dobila povrnjenih.

Lep pozdrav!

Luka, pravno svetovanje  

POPRAVEK
V reviji Študent, številka 4, letnik X, december 2006, rubrika svetovalnica, je v odgovoru na vprašanje študentki Sari prišlo do neljube napake. Sari sem med drugim povedal, da se pri napovedi za odmero dohodnine za leto 2006 znesek pokojnine, ki ga v napoved vpiše, zmanjša za 14,5% celoletnega izplačila pokojnine. To pa ni res =>po 3. odstavku 106. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-1-UPB4, Ur.l. RS 59/2006) namreč velja, da se dohodnina, davek, ki ga posameznik mora plačati, zmanjša za 14,5% odmerjene pokojnine. To pomeni, da se tistemu, ki je v napoved vpisal tudi dohodek iz naslova pokojnine, davek, ki ga mora plačati, zmanjša za 14,5% od zneska, ki ga je skozi celo leto prejel iz naslova pokojnine. Opravičujem se Sari in vsem, ki sem jih s svojo napako zavedel.
Primož, pravno svetovanje

OBVESTILO ZA VSE PAVZERJE
6.b člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti prinaša spremembe pri opravljanju začasnih in občasnih del za pavzerje. S 1. 1. 2007 se namreč ukinja možnost opravljanja začasnih in občasnih del prek študentskega servisa za pavzerje. => vsem pavzerjem svetujemo, da se oglasijo v svojih študentskih servisih in se pozanimajo o svoji situaciji.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.