Četrta slovenska univerza – nedržavna!

Uvodno besedilo

17. marca 2006 je Svet RS za visoko šolstvo Politehniki Nova Gorica prižgal zeleno luč za preoblikovanje v univerzo. Vladnega in parlamentarnega sklepa zaradi svojega nedržavnega značaja Politehnika ne potrebuje – za uradno “prelevitev” v Univerzo v Novi Gorici bo dovolj že registracija. Preverili smo, kako je vse skupaj potekalo in kaj bo preoblikovanje prineslo študentom …

Ustanovitelji prve slovenske nedržavne univerze so Inštitut Jožef Štefan, SAZU, MO Nova Gorica in Občina Ajdovščina. Celoten postopek, potreben za preoblikovanje v univerzo, je zahteval približno deset mesecev, nam je razložil dr. Gvido Bratina s Fakultete za aplikativno naravoslovje UNG, a je negodovanje zaradi dolgotrajnosti raje prepustilo mesto veselju.

Komentarji recenzentov zadržani
Pet recenzentov je bilo imenovanih za oceno predloga za preoblikovanje samostojnega visokošolskega zavoda Politehnika Nova Gorica v Univerzo v Novi Gorici in za ustanovitev bodoče članice te univerze, Poslovno-tehniške fakultete. Prvo je dobilo soglasje, druga (še) ne. Zbrali smo nekaj komentarjev …
Recenzenti so svoja strokovna mnenja oblikovali na podlagi 3. člena Meril za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov. Eden izmed njih, prof .dr. Zmago Brezočnik s FERI Univerze v Mariboru, nam je pojasnil, da je bilo potrebno preveriti ustreznost študijskih področij, kadra, prostorov ter postopkov za ocenjevanje dela, tako kot tudi potrebe po kadrih teh profilov ter finančni vidik. Ena izmed pomembnih predpostavk za ustanovitev univerze so bili “izpolnjeni pogoji za izvajanje študijskih programov vseh treh stopenj na najmanj treh zaokroženih znanstvenih, umetniških oziroma strokovnih področjih ali disciplinah”. Glede Poslovno-tehniške fakultete pa je bilo med ostalim nujno izpolnjevanje pogojev za izvajanje študijskih programov najmanj za dve stopnji in za znanstveno-raziskovalno oziroma umetniško in izobraževalno dejavnost s področij ene ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih ali umetniških disciplin.

Kaj pa ostali?
“Svoje mnenje sem napisal na podlagi kriterijev, ki jih prinaša zakonodaja. Mnenje sem posredoval komisiji (moje mnenje je bilo pogojno, potrebno bi bilo še kaj postoriti na tej šoli), vendar ga komisija očitno ni upoštevala. Več vam ne morem povedati, ker je zadeva v končni fazi odvisna od komisije pri Svetu za visoko šolstvo,” nam je zaupal prof. dr. Marko Jaklič z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. V podrobnosti pa se ni želel spuščati niti prof. dr. Slavko Dolinšek s Fakultete za management Univerze na Primorskem, ki je v svoji izjavi zapisal: “Res sem bil recenzent, vendar ne bi rad diskutiral o stvareh, ki še niso dokončne. Mislim, da bo iz vloge Politehnike (UNG) razvidno, kaj so dopolnili in s tem upoštevali mnenja recenzentov ter tako izboljšali svoj predlog glede ustanovitve nove fakultete, dotlej je pa boljše počakati.” Prof. dr. Andrej Polajnar s Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru pa je odkrito povedal, da k vlogi za ustanovitev Poslovno-tehniške fakultete ni dal pozitivnega mnenja, in sicer zaradi nezadostitve zahtevi po dveh stopnjah študijskega programa. Kot prva stopnja je bil predstavljen obstoječi visokošolski strokovni program, za katerega pa sogovornik pravi, da je škoda, da se njegovi sestavljavci niso zgledovali po tistem, ki ga v Mariboru izvajajo že od leta 1993.

Štiri nove fakultete in dve šoli, ki še nimata soglasja
O ustanovitvi Poslovno-tehniške fakultete bo Svet RS za visoko šolstvo odločal, ko bodo za to imenovani recenzenti posredovali mnenja o študijskem programu Gospodarsko inženirstvo prve in druge stopnje. Dr. Tanja Urbančič s Poslovno-tehniške šole je sporočila, da je nov študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring, ki je usklajen z načeli bolonjske deklaracije, v postopku akreditacije na Svetu za visoko šolstvo in pričakujejo, da bo potrjen še pred poletjem.
Univerza v NG se trenutno ponaša s Fakulteto za znanosti o okolju, Fakulteto za aplikativno naravoslovje, Fakulteto za slovenske študije Stanislava Škrabca in Fakulteto za podiplomske študije. Dr. Gvido Bratina je potrdil, da bo tudi Šola za vinogradništvo in vinarstvo zaprosila za status fakultete, in to takoj, ko bo pripravljena druga stopnja študijskega programa (prvi je Svet že podelil javno veljavnost).

Novi status zgolj formalnost?
Vse kaže, da res. “Samo ime menjamo,” nam je pojasnil dr. Mladen Franko s Fakultete za znanosti o okolju UNG. Najkasneje v maju naj bi bila registracija Univerze v Novi Gorici opravljena. Nivo in način dela ostaja tak kot doslej. Novih šolnin ne bodo uvajali. Za študente se torej zaradi preoblikovanja ne bo spremenilo prav nič, bo pa zato cel kup novosti v programih, vse bolj pestro pa je tudi mednarodno sodelovanje. Več o tem v naslednji številki!

Martina Srblin

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.