Davčne novosti

V letu 2016 so se končno uvedle davčne blagajne, ki bodo prinesle tudi nekaj pasti za vse uporabnike davčnih blagajn.

Finančna uprava bo v tem letu organizirala nagradno igro za vse, ki bodo pridno zbirali račune. Davčna olajšava za študentsko delo ostaja nespremenjena. Nekoliko težje pa bo pridobiti status davčnega nerezidenta za vse tiste, ki odhajate v tujino.

 

Pozor z davčnimi blagajnami 

Študentje, ki od 2. januarja naprej pri svojem delu že uporabljate davčne blagajne ali pa jih še boste, bodite izredno pozorni pri svojem delu, kajti v nasprotnem primeru vam s strani finančne uprave grozi visoka globa.

 

Računi, izdani iz davčnih blagajn, so pomemben element za namene nadzora dela in zaposlovanja na črno. Oznaka fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave, je namreč sestavni del računa. Podatki o tej osebi se bodo za vsak izdan račun pošiljali na finančno upravo, ki bo z analizo tveganja v okviru svojih pristojnosti preverjala morebitne kršitve obsega opravljenega dela legalnih zaposlitev in davčne zakonodaje, prav tako pa bo na terenu preverjala dejansko identifikacijo fizičnih oseb, ki izdajajo račune.

 

Zelo pomembno je, v imenu katerega zaposlenega pri delodajalcu je izdan račun, hkrati pa morajo biti zaposleni pozorni na to, da ne bi kdo njihovega identifikacijskega znaka zlorabljal (na primer oseba, zaposlena za krajši delovni čas, podjemnik). Delodajalci bi morali biti pozorni na to, kako zaposleni uporabljajo svoj identifikacijski znak pri izdaji računa, vendar pa morajo biti na to pozorni tudi zaposleni. Prav lahko se zgodi, da bodo nekateri delodajalci poskušali zlorabljati identifikacijske podatke študentov, saj njihovo delo ni časovno omejeno.

 

Izdani računi v sistemu davčnih blagajn so hkrati pomemben element za namene nadzora nad zaposlovanjem in delom na črno. Oznaka fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave, je namreč sestavni del računa. To oznako (na primer Račun izdal: PRODAJALEC 1) določi lastnik davčne blagajne, ki pa mora biti povezana z davčno številko fizične osebe, ki izdaja račun. Z vsako izdajo računa prek sistema davčnih blagajn se informacija o fizični osebi (operaterju), posreduje na finančno upravo. Podatek o identifikaciji fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave (operaterja na blagajni), se potrebuje tudi za identifikacijo osebe, ki v finančnem nadzoru lahko da pojasnila o spremembah podatkov na računu, oziroma za identifikacijo osebe, ki je morebiti nedovoljeno spremenila račun.

 

Delodajalci vas bodo usposobili za delo z davčnimi blagajnami in od vas zahtevali potrdilo, da ste z načinom dela seznanjeni. S tem se na vas prenese tudi vsa odgovornost v primeru davčnih prekrškov. Nujno je, da delate prek svoje študentske napotnice in da je ne posredujete drugim. Če bo ta oseba naredila prekršek, boste zanj odgovorni vi, ker so bili uporabljeni vaši osebni podatki.

 

Nagradna igra 

Z uvedbo davčnih blagajn se je začela tudi nagradna igra Vklopi razum, zahtevaj račun. V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki zbere vsaj deset računov različnih izdajateljev, ki so izdani od 2. januarja 2016 dalje, in jih pošlje Finančni upravi (FURS). V posameznem žrebanju lahko sodelujete z več paketi računov, a z istim računom le enkrat. Nagradna igra bo izvedena v štirih krogih (za vsako trimesečje), nagrade pa znašajo od 1.000 do 15.000 evrov.

 

V nagradni igri lahko sodelujete prek mobilne aplikacije Preveri račun. V aplikaciji potrdite, da sprejemate pravila nagradne igre, in vnesite svojo davčno številko. Nato pošljite Finančni upravi podatke o računu in ga preverite. Ko to v posameznem krogu naredite na desetih računih različnih izdajateljev, se vam samodejno oblikuje paket računov, s katerim sodelujete v nagradni igri. Druga možnost je prek odprtega portala e-Davki, kjer vstopite v aplikacijo za preverjanje računov. Postopek je podoben kot pri mobilni aplikaciji. Tretja možnost pa je po pošti, pri čemer je treba v kuverto priložiti tudi svojo davčno številko.

 

Novosti pri davčnem rezidentstvu 

Za vse tiste, ki odhajate v tujino in ki si želite urediti status davčnega nerezidenta v Sloveniji, se je postopek nekoliko zaostril. Po trenutno veljavni praksi Finančne uprave boste morali odjaviti stalno prebivališče v Sloveniji, sicer vam ne bo izdana odločba o statusu nerezidenta. Do zdaj je zadostovalo že, če ste prijavili začasen odhod iz Slovenije.

 

Če tega ne boste storili, imate še eno možnost, da odpravite dvojno obdavčitev. To je, da prijavite dohodke, pridobljene v tujini, Finančni upravi in uveljavljate ugodnosti po mednarodnih sporazumih in davčne olajšave po Zakonu o dohodnini.

 

Študentska olajšava 

Minister za finance je izdal Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2016. Zneski davčnih olajšav, določenih z Zakonom o dohodnini, so popolnoma enaki kot v letu 2015. Posebna osebna olajšava za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, znaša 2.477,03 evra.

 

Na tem mestu velja še enkrat opozorilo, da si vedno izračunajte, katere davčne olajšave bo kdo v družini uveljavljal. Ni nujno, da je za vas najbolj ugodno, da vas starši uveljavljajo kot vzdrževanega otroka. Če ste imeli nekoliko višje prihodke iz naslova študentskega dela, je morda bolj ugodno, da vi uveljavljate splošno davčno olajšavo.

 

Uveljavljanje dejanskih stroškov 

Nova je tudi določba v Zakonu o davčnem postopku, ki ureja uveljavljanje dejanskih stroškov. Davčni zavezanci jih lahko uveljavljajo že pri sestavi informativnega izračuna dohodnine tako, da Finančni upravi najpozneje do 5. februarja tekočega leta za preteklo leto pošljejo pisni zahtevek s podatki, ki jih Finančna uprava potrebuje za pravilno upoštevanje dejanskih stroškov. Zadnja možnost, s katero lahko davčni zavezanci uveljavljajo dejanske stroške, je v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine. Obrazec najdete na spletni strani Finančne uprave.

 

Pri dohodkih iz naslova študentskega dela (tudi v primeru avtorskega honorarja) lahko davčni zavezanci poleg samodejno priznanih desetih odstotkov normiranih stroškov uveljavljajo tudi dejanske stroške prevoza in nočitve, ne pa tudi prehrane, v zvezi z opravljanjem dela oziroma storitev.

 

Navedeni dejanski stroški se zavezancu priznajo na podlagi dokazil, in sicer pod pogoji in do vrednosti, ki so določene z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Finančna uprava zavezancu, ki uveljavlja dejanske stroške prevoza in prenočevanja, te prizna na podlagi predloženih dokazil o njihovem nastanku. Davčni zavezanec mora torej v zvezi s svojo zahtevo za uveljavljanje dejanskih stroškov dokazati, da so mu ti stroški dejansko nastali.

 

Tomaž Kuralt

 

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.