Dijaki so dobro organizirani

Podobno kot študenti se povezujejo v različne organizacije na lokalni ravni tudi dijaki. Krovna organizacija je Dijaška organizacija Slovenije ali krajše DOS.

Dijaška organizacija Slovenije (DOS)

DOS je stanovska organizacija dijakov na državni ravni, ki združuje slovenske dijakinje in dijake, zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresničevanje. Zavzema se še za izboljšanje materialnega položaja dijakov, uveljavljanje in varstvo njihovih pravic, zagotavljanje sodelovanja v interesnih dejavnostih, utrjevanje in širjenje vpliva dijakov na učni načrt, učni proces ter način preverjanja znanja v srednjih šolah, medsebojno povezovanje, zastopanje v organih DOS in mednarodno sodelovanje vseh slovenskih dijakov, izboljšanje kakovosti odnosov v srednjih šolah, informiranost in vpliv dijakov v civilni družbi,  zagotavljanje in utrjevanje vpliva dijakov pri vprašanjih, ki so povezana z njihovo materialno in duhovno rastjo, zagotavljanje šolske demokracije, enakopravnosti in enakosti v srednjih šolah in zagovarjanja enakih možnosti za vse, zavzemanje za laično, od ideologij in religij nevtralno šolo in drugo. Povezuje veliko število dijaških skupnosti gimnazij in strokovnih šol po celotni Sloveniji.

 

Parlament Dijaške organizacije

V sklopu DOS deluje več odborov in sicer za izobraževanje, socialo, mednarodno sodelovanje, kulturo, šport in obšolske dejavnosti ter odbor za PR.

Najvišji organ DOS je parlament dijaške organizacije, ki predstavlja voljo vseh slovenskih dijakinj in dijakov. Tvorijo ga dijaške poslanke in poslanci, ki jih imenujejo šolske dijaške skupnosti na posameznih srednjih šolah. So predstavniki vseh slovenskih dijakinj in dijakov in odločajo po svoji vesti ter niso vezani na nikakršna navodila. Vsaka srednja šola s pravno subjektiviteto v Sloveniji, oziroma njena dijaška skupnost, ima v parlamentu pravico do enega poslanca.

 

Varuh dijakovih pravic

Varuh dijakovih pravic dijakom pomaga pri reševanju njihovih problemov znotraj šole in se vključuje v razprave povezane s socialno in izobraževalno politiko. Dijakom je na voljo, če imajo kakršno koli vprašanje v zvezi z učnim in izobraževalnim procesom ali pravicami in težavami v okviru šole.
Varuh dijakovih pravic v šolskem letu 2016/2017 je  Ajas Midžan.

 

OBESSU – evropska dijaška zveza

Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU) je evropska zveza dijaških organizacij. Ena od stalnih članic OBESSU-ja je tudi DOS. To je evropska nevladna mladinska organizacija – zveza evropskih dijaških organizacij. Cilji zveze so vzpodbujanje solidarnosti, sodelovanja in razumevanja med mladimi Evrope, predvsem med dijaki in dijaškimi organizacijami, boj proti diskriminaciji in krivicam v okviru izobraževalnih sistemov v evropskih deželah, vzpodbujanje sodelovanja med vsemi evropskimi dijaškimi organizacijami za enovito vseevropsko dijaško sodelovanje, razvijanje bolj odprte družbe ter mirnega in varnega okolja, ki bo podpiralo razvoj posameznika.

 

Dijaške regionalne skupnosti in sekcije po Sloveniji

V Sloveniji deluje več regionalnih dijaških skupnosti, ki združujejo dijake določene regije. Nekatere delujejo samostojno, druge pa so le posebna sekcija znotraj kluba študentov. Nekaj med njimi :

–       Dijaška skupnost Ljubljana (DSL), www.dsl-lj.si/,

–       Dijaška skupnost Maribor (DSM), http://dsm.si/,

–       Dijaška skupnost Posavja (DSP), www.kps-on.net/,

–       Dijaška sekcija Društva novomeških študentov (DIJAS), www.dijas.si/,

–       Dijaška sekcija Študentskega kluba mladih Šentjur (ŠKMŠ), www.skms.net/,

–       Dijaška sekcija Kluba belokranjskih študentov (KBŠ), www.klub-kbs.si/,

–       Dijaška sekcija Kluba škofjeloških študentov (KŠŠ), www.kss.si/,

–       Dijaška sekcija Kluba ptujskih študentov (DSKPŠ), www.klub-kps.si/,

–       Goriška dijaška sekcija (GDS), www.kgs.si/,

–       Koprska dijaška sekcija (KDS), http://www.ksok.si. 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.