Dijaška prehrana

Tudi letos je na področju subvencionirane prehrane dijakov prišlo do sprememb. Do brezplačne ali ugodnejše šolske malice je upravičenih več dijakov kot v prvi polovici lanskega šolskega leta.

Kaj se je spremenilo?

1. 2. 2013 je začel veljati nov Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1, Ur.l. RS, št. 3/2013), ki so ga po ugotovitvi, da je bila dotedanja ureditev šolske prehrane nevzdržna (veliko učencev in dijakov je kljub težki finančni situaciji doma v šoli ostalo lačnih, ker niso bili upravičeni do subvencije, starši pa jim niso mogli plačevati malice), sprejeli poslanci v Državnem zboru. Zakon poleg tega, da je do subvencije upravičeno večje število dijakov (20.000 dijakov več), prinaša tudi novo razvrstitev v razrede.

 

V šolskem letu 2013/14 cena malice znaša (enako kot lansko leto) 2,42 evra. Vseeno se upošteva, da si nekateri težje privoščijo malico, zato bodo do brezplačne malice upravičeni dijaki iz tistih družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 42 odstotkov povprečne neto plače v Sloveniji (do 414,70 evra na osebo).

70 odstotkov cenejšo malico bodo imeli dijaki iz družin, katerih povprečni mesečni dohodek je med 42 do 53 odstotki neto povprečne plače v RS (od 414,70 do 523,31 evra na osebo – malica bo stala 0,73 evra), 40 odstotkov cenejšo pa, če ta odstotek znaša med 53 in 64 (od 523,31 do 631,92 evra na osebo – malica bo stala 1,45 evra). Višino teh odstotkov lahko vsaka družina zase preveri na odločbi o otroškem dodatku, ki so jo dobili.

 

Kdor bo želel uveljavljati subvencijo, bo moral vlogo za subvencioniranje malice oddati na pristojnem centru za socialno delo (CSD) in ne na sami šoli, kot je to veljalo do nedavnega. Šola namreč ne sme več izdajati sklepov o subvencionirani šolski prehrani.

 

V izjemnih primerih lahko CSD poleg odstotkov povprečne plače upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki nastopijo zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče. Subvencijo za malico lahko ne glede na kriterij dobijo tudi dijaki v rejništvu oziroma prosilci za azil.

Odločba CSD se izda za vsako leto posebej, zato lanskoletne odločbe ne veljajo za novo šolsko leto, ampak je potrebno na CSD vložiti novo vlogo. 

CSD bo o pravici do subvencionirane malice odločil z odločbo v roku treh mesecev. Podatke o dijakih, ki so upravičeni do subvencionirane malice, šola prejme od CSD. Ker postopek za izdajo odločbe lahko traja relativno dolgo, šole dijakom oz. njihovim staršem svetujejo, da vlogo na CSD vložijo čim prej. V primeru, da bo CSD subvencijo odobril med šolskim letom, bo dijak od šole dobil povrnjen (delno ali v celoti) znesek do tedaj plačanih malic. 

Dobro je tudi vedeti, da se lahko dijak, če določene malice tekom leta ne želi jesti (in če se s tem, da o tem odloča sam, v vlogi strinjajo tudi njegovi starši), od malice za tisti dan tudi odjavi, vendar mora to storiti pravočasno – ponavadi je rok en dan prej, dopoldan.

 

Pa dober tek!

 

Blaž Božnar

 

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.