Dijaško organiziranje

Da je v skupini moč, pravi že reklo. Ljudje se pogosto tudi formalno povezujejo v različne organizacije in združenja.

To počno med drugim zato, da bi se družili, naredili kaj v skupno korist in tudi zato, da bi se glas o njihovih željah, potrebah in interesih slišal bolje in dlje. Navedeno velja tudi za dijake, ki imajo svojo prav posebno organizacijo.

DIJAŠKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE (DOS)

Kot večina pomembnih interesnih skupin imajo tudi dijaki svojo predstavniško organizacijo. Njeni člani postanejo samodejno, s pridobitvijo statusa dijaka. Ta organizacija se imenuje Dijaška organizacija Slovenije (DOS) in je namenjena zastopanju interesov dijakov na različnih ravneh.

Kot izhaja iz njihovega statuta (tj. vrhovnega akta), se v DOS zavzemajo za:

 • izboljšanje materialnega položaja dijakinj in dijakov (tu se lahko spomnite njihovega precej odmevnega udejstvovanja v zvezi z dijaško prehrano in štipendijami, pa tudi študentskim delom),

 • uveljavljanje in varstvo pravic dijakinj in dijakov,

 • zagotavljanje sodelovanja dijakinj in dijakov v interesnih dejavnostih,

 • utrjevanje in širjenje vpliva dijakinj in dijakov na učni načrt, učni proces ter način preverjanja znanja v srednjih šolah,

 • medsebojno povezovanje,

 • zastopanje v organih Dijaške organizacije Slovenije in mednarodno sodelovanje vseh slovenskih dijakinj in dijakov,

 • izboljšanje kakovosti odnosov v srednjih šolah,

 • informiranost in vpliv dijakinj in dijakov v civilni družbi,

 • zagotavljanje in utrjevanje vpliva dijakinj in dijakov pri vprašanjih, ki so povezana z njihovo materialno in duhovno rastjo,

 • zagotavljanje šolske demokracije, enakopravnosti in enakosti v srednjih šolah in zagovarjanja enakih možnosti za vse in

 • laično, od ideologij in religij nevtralno šolo.

ORGANIZIRANOST DOS

DOS je organiziran podobno kot državna oblast; ima predsednika dijaške ‘vlade’, ki je hkrati predsednik DOS in dijaške ‘ministre’ – člane predsedstva DOS. Nad njimi bdi ‘mentor’, Vodja DOS.


Najvišji organ DOS je Parlament DOS, katerega člani so dijaški ‘poslanci’, predstavniki srednjih šol iz vse Slovenije. Parlament sprejema najpomembnejše odločitve, za njihovo uresničevanje med dvema sejama Parlamenta pa skrbi organ, ki se imenuje Svet DOS. Več o DOS si lahko preberete na njihovi spletni strani www.dijaska.org.

VARUH DIJAKOVIH PRAVIC

Za varstvo dijakovih pravic ima DOS prav posebej zadolženo osebo – Varuha dijakovih pravic. Slednjemu se lahko ‘potožijo’ dijaki iz vse Slovenije v primerih, ko menijo, da so bile kršene njihove pravice – da so bili npr. diskriminirani, neupravičeno ali napačno kaznovani in podobno. Varuh prav tako odgovarja na vprašanja in zadrege v zvezi s samim učnim procesom. Njegov elektronski naslov je varuh@dijaska.org.

DIJAŠKA ŠOLSKA SKUPNOST (DŠS)

Na šolski ravni je stanovsko združenje dijakov dijaška šolska skupnost (DŠS), ki naj bi jo imela vsaka srednja šola (predsednik DŠS je hkrati poslanec v Parlamentu DOS). Udejstvovanje DŠS je odvisno od ustvarjalnosti njihovega članstva. Nabor sega vse od kulture, zabave, izobraževanja, informiranja in povezovanja dijakov pa do tega, da v skladu s 46. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) imenujejo 2 svoja člana kot predstavnika dijakov v najvišji organ v ustroju vsake srednje šole, tj. svet šole. Ta med drugim imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja, letni delovni načrt, odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka kot drugostopenjski organ in tako dalje. Predstavnika dijakov tam enakopravno sodelujeta in glasujeta ter tako poskrbita, da je slišan tudi dijaški glas.


Glede na vse navedeno je jasno, da sta DŠS in DOS pomembni organizaciji, ki dajeta dijakom pomembno vlogo pri sooblikovanju življenja in dobrega počutja na šoli.

Blaž Božnar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.