Do diplome preko interneta

Work from anywhere. Rear view of young woman, female freelancer in straw hat working on laptop, keeping arms raised and cellebrating success while sitting on the tropical sandy beach at sunset
Foto: evgenyatamanenko iz iStock

Diploma naj bi bila za vsakega študenta dokaz o znanju, ki ga je pridobil skozi študij. Pa je dandanes res tako?

Diploma je namreč vedno bolj le sredstvo za pridobitev določene izobrazbe in ne več toliko dokaz pridobljenega znanja. Na spletu je namreč mogoče zaslediti vedno več ponudb za pomoč pri izdelavi ali pa celo kar za celotno izdelavo seminarskih, diplomskih ali magistrskih nalog.

Cene se gibljejo od 30 do 750 evrov

Na spletu smo izbrskali podatek, da se cene gibljejo od 30 do 750 evrov. Za seminarsko nalogo boste tako odšteli od 30 do 100 evrov, za diplomsko nalogo od 150 do 600 evrov, za magistrsko nalogo pa okoli 750 evrov. Spet nekje drugje je lahko cena diplomske naloge odvisna od števila strani, ki jih ima diplomska naloga – za do 45 strani boste odšteli 210 evrov, za do 60 strani 300 evrov, za obsežnejšo diplomsko nalogo nekje do 100 strani pa 370 evrov. Študent plača, potem ko ima nalogo že v rokah, povpraševanje pa je menda kar precejšnje.

Kontaktirali smo ponudnika, ki nudi pomoč pri izdelavi diplomskih nalog. Povedali so, da lahko diplomsko delo po navodilih izdelajo tudi v celoti, cena in čas izdelave diplomske naloge pa sta odvisna od:

–         fakultete, ki jo študent obiskuje,

–         obsega diplomskega dela.

Eden izmed ponudnikov te storitve na spletu opozarja študente, naj bodo previdni, ker nekateri ponudniki ponujajo izdelavo v nekaj dneh za simbolično ceno, prekopirajo že preučeno in predstavljeno tematiko. Na eni izmed takšnih spletnih strani je objavljen sledeč cenik:

–         Svetovanje pri izdelavi in oblikovanju seminarskih, diplomskih nalog in magistrskih nalog: 15 €/uro

–         Oblikovanje in sestava besedila v angleškem ali nemškem jeziku – enostavno besedilo: 17 €/stran

–         Oblikovanje in sestava besedila v angleškem ali nemškem jeziku – zahtevno besedilo: 25 €/stran

–         Oblikovanje in sestava besedila v slovenskem jeziku – enostavno besedilo: 10 €/stran

–         Oblikovanje in sestava besedila v slovenskem jeziku – zahtevno besedilo: 20 €/stran

In kaj o takšnem »načinu« izdelave menijo na fakultetah? Za mnenje smo vprašali na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in na Fakulteti za management Univerze na Primorskem.

»Ekonomska fakulteta je zaprisežena visokim etičnim standardom, kar se odraža tudi v visoki mednarodni kotaciji. Vsaka sprožitev postopka ugotavljanja samostojnosti pri katerikoli obliki preverjanja znanja (seminarske naloge, diplomska dela, magistrska dela, disertacije) je za fakulteto neljuba. Orodje, s katerim fakulteta odkriva poskuse prepisovanja, je spletna aplikacija »TurnItIn«, v katero vnašamo besedila zaključnih nalog študentov v postopku tehničnega pregleda in preden jih dokončno oddajo. Aplikacija označi tisto besedilo, ki se dobesedno ujema z že javno objavljenimi teksti ali preteklimi nalogami in zabeleži odstotek ujemanja. Orodje TurnItIn vsekakor učinkovito pripomore pri iskanju podobnosti med dokumenti, vendar pa nikakor ne more nadomestiti človeške presoje, ki je v primeru, ko je izražen dvom o tem, ali gre res za plod samostojnega ustvarjanja in dela, nujna. V primeru, ko se pojavi sum, lahko prijavo poda vsak posameznik. V postopkih ugotavljanja utemeljenosti prijave oz. samostojnosti dela študenta je fakulteta zavezana slediti Statutu Univerze v Ljubljani, ki ima z ustavo zagotovljeno avtonomijo na področju pedagoškega in raziskovalnega dela.«

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

»Na fakultetah se zavedamo, da obstaja možnost kopiranja diplomskih del, ki so javno dostopna na spletnih straneh. V tem primeru takšno diplomsko delo ni študentovo lastno delo, zato se mu lahko odvzame tudi pridobljeni naziv. Slednje tudi na naši univerzi ugotavljamo s programom za preprečevanje plagiatorstva. Po drugi strani lahko na spletnih straneh vidimo tudi številne ponudbe za izdelavo diplomskih del. Tega žal program za preprečevanje plagiatorstva ne odkriva. Ena od možnosti, da se temu izognemo, je ustrezno mentorstvo – kakšne teme torej mentor razpiše, kako spremlja delo študenta, kaj od njega zahteva, kolikokrat in kako se dobita oziroma sodelujeta, se o temi pogovarjata itn.«

mag. Elizabeta Zirnstein, Fakulteta za management Univerze na Primorskem, magistrica pravnih znanosti, soavtorica priročnika o preprečevanju plagiatorstva

 

Mojca Buh

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.