Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zavarovanje krije del stroškov zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zavarovanje ne pokriva v celoti. Z njim se lahko izognemo višjim stroškom zdravniškega zdravljenja, obiska zdravnika ali nakupa zdravil.

Kaj krije in kje velja?
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije razliko med celotnimi stroški zdravstvenih storitev in stroški storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Zavarovancem ni treba doplačevati razlik za zdravstvene storitve, zdravila in nekatere medicinsko-tehnične pripomočke. Je brez omejitve zavarovalne vsote. Velja za območje Republike Slovenije skladno z zakonodajo in izvedbenimi akti, ki urejajo področje obveznega zdravstvenega zavarovanja, velja pa tudi v tujini.

Kdo ga lahko sklene?
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko sklene oseba, ki ima veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji in je zavezanec za doplačila.
Po zakonu iz leta 2006 lahko zavarovanci po preteku enega leta od začetka veljavnosti zavarovanja brez stroškov zamenjajo zavarovalnico, pri kateri so imeli sklenjeno dodatno zavarovanje. V tem primeru je treba upoštevati zakonsko določeni trimesečni odpovedni rok. Na to morajo računati tudi študentje, ki bodo izgubili status študenta. Le-ti morajo v roku enega meseca po preteku statusa skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, sicer tudi zanje velja trimesečna čakalna doba.

Kaj krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje?
Zavarovanje krije stroške doplačil k zdravstvenim storitvam, ki jih obvezno zavarovanje ne krije v celoti:
• v osnovni zdravstveni dejavnosti,
• pri zdravljenju zobnih in ustnih bolezni,
• pri zobnoprotetičnem zdravljenju,
• pri specialističnoambulantnem zdravljenju,
• pri bolnišničnem zdravljenju vključno s storitvami nastanitve in prehrane, intenzivne terapije in pri drugih najzahtevnejših diagnostičnih, terapevtskih in rehabilitacijskih posegih,
• pri presajanju organov,
• pri ugotavljanju in zdravljenju zmanjšane plodnosti, umetne oploditve, sterilizacije in umetne prekinitve nosečnosti,
• pri zdravljenju v tujini,
• pri zdraviliškem zdravljenju skladno s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,
• za zdravila na recept skladno z veljavno listo (pozitivna in vmesna),
• za očesne, ortopedske, ortotične, slušne in druge pripomočke, za reševalne prevoze v nenujnih primerih skladno z indikacijami.

Prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje ponujajo naslednje zavarovalnice:
• Adriatic Slovenica,
• Triglav,
• Vzajemna zdravstvena zavarovalnica.
Ponudbe zavarovalnic se razlikujejo po višini premije (razlike so sicer majhne), predvsem pa po dodatnih ugodnostih, ki jih je deležen zavarovanec.
Osnovna mesečna premija znaša od 1. 3. 2011 dalje 26,49 EUR.

Ksenija Gider

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.