Državne spodbude za zaposlovanje diplomantov in prvih iskalcev zaposlitve

Brezposelnost mladih je skoraj trikrat višja od stopnje brezposelnosti odraslih. Še posebej to velja za mlade z višjo in visoko izobrazbo. Delo mladim tako ne prinaša socialne in ekonomske samostojnosti, ki je pomemben element v prehodu iz otroštva v odraslost. Mladi so že dlje časa prepoznani kot ena najbolj ranljivih družbenih skupin. Zato je bilo sprejetih več spodbud za zaposlovanje mladih in prvih iskalcev zaposlitve. Pozanimajte se pri svojem svetovalcu za Zavodu za zaposlovanje RS ali kariernem svetovalcu na fakulteti, ki ste jo končali ali jo še končujete.

 

Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Delodajalci, ki prvič zaposlijo mlade do 26. leta starosti za nedoločen čas, lahko uveljavljajo povračilo prispevkov. Vračilo prispevkov za delodajalca znaša za prvo leto zaposlitve 50 % prispevkov, za drugo leto pa 30 % prispevkov zaposlitve.

 

Oprostitev plačila prispevkov za zaposlitev mladih

Delodajalec, ki zaposli mlade brezposelne v starosti do 30 let za nedoločen čas, lahko zanje uveljavlja dveletno oprostitev plačila prispevkov. Oprostitev plačila se nanaša na prispevke delodajalca za socialno varnost, torej prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.

 

Inovativni program ARTUS na OE Maribor

Zavod RS za zaposlovanje in Center za državljansko vzgojo z novim programom ARTUS omogočata inovativno, trajnostno in interdisciplinarno razvijanje ključnih zaposlitvenih kompetenc in kompetenc aktivnega državljanstva za uspešno in socialno odgovorno podjetništvo. Program je namenjen iskanju novih, inovativnih zaposlitvenih in poslovnih možnosti za mlade brezposelne. Cilj je prispevati k ustvarjanju realnega podpornega okolja, v katerem bi mladi lahko gradili svojo identiteto in pozitivno samopodobo ter pri tem razvijali in krepili kreativnost. Glavni cilj programa ARTUS je usposobiti skupino 12 mladih in jih v 80 % pripeljati do faze tik pred samozaposlitvijo ali realizirati zaposlitev. Aktivnosti programa zajemajo 8 tednov aktivnega on-line in izobraževanja preko delavnic (spletna stran, blog, e-gradiva in e-študij, individualno mentorstvo, aktivno sodelovanje na delavnicah), nato pa bodo povabljeni k sodelovanju na regijskih resonančnih platformah, interdisciplinarnih, medgeneracijskih in medkulturnih okoljih, ki jih izvaja Fundacija Gandin, kjer bodo lahko svojo idejo realno umestili v potrebe okolja in regijskega razvoja 2014–2020.

 

Jamstvo za mlade

Vlada RS je sprejela program Jamstvo za mlade, s katerim mladim v starosti od 15 do 29 let ponudi zaposlitev (tudi pripravništvo), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Zavod v okviru programa Jamstvo za mlade brezposelnim mladim zagotavlja aktivno pomoč pri iskanju zaposlitve z informiranjem o trgu dela, s kariernim svetovanjem ter pomoč pri iskanju zaposlitve v Sloveniji in tujini, s posredovanjem prostih delovnih mest v skladu z aktualnimi potrebami trga dela, z delavnicami in pripomočki za samostojno vodenje kariere, z vključevanjem v programe aktivne politike zaposlovanja (npr. usposabljanje na delovnem mestu, krajše oblike institucionalnega in praktičnega usposabljanja ter pripravništvo), v katerih pridobijo nova znanja, veščine in delovne izkušnje ter si tako povečajo zaposlitvene možnosti.

 

Usposabljanje na delovnem mestu

Če imate možnost, izkoristite usposabljanje na delovnem mestu, s katerim boste pridobili nove delovne izkušnje. Namenjen je brezposelnim osebam, ki so na Zavodu prijavljene najmanj tri mesece neprekinjeno.

Matej Glažar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.