Državne štipendije za podiplomski študij

Scholarship for education concept with graduation cap on money coin wooden table
Foto: panida wijitpanya iz iStock

Če ste se odločili za nadaljevanje študija na podiplomski ravni, brez skrbi, tudi v tem primeru lahko obdržite ali na novo pridobite državno štipendijo.
Ta se lahko dodeli za izobraževanje v Republiki Sloveniji za pridobitev javno veljavne izobrazbe po javno veljavnih izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja, javno veljavnih študijskih programih višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih.

Državne štipendije, ki so se prej imenovale tudi republiške štipendije, so namenjene socialno šibkejšim študentom in dijakom. Dodelijo se upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz Zakona o štipendiranju (9. člen) in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne presega 65 % minimalne plače v istem obdobju za tiste upravičence, ki se šolajo ali študirajo v kraju svojega stalnega prebivališča, in od 66 do 68 % minimalne plače za tiste upravičence, ki se šolajo ali študirajo izven kraja svojega stalnega prebivališča, ter 70 % minimalne plače na družinskega člana, če gre za kandidate iz enostarševskih družin, kandidate s posebnimi potrebami oziroma kandidate, katerih sorojenci so osebe s posebnimi potrebami.

Državna štipendija brez dodatkov od 1. julija 2009 znaša 38,33 evrov za dijake in 57,50 evrov za študente. Osnovni štipendiji pa se lahko dodelijo tudi dodatki na dohodek v družini štipendista, vrsto in področje izobraževanja, učni oz. študijski uspeh, za izobraževanje zunaj stalnega bivališča in za štipendiste s posebnimi potrebami. Državna štipendija z vsemi dodatki ne sme presegati minimalne plače, ki trenutno znaša 597,43 evrov bruto.

O dodelitvi državne štipendije na prvi stopnji v skladu z Zakonom o štipendiranju od šolskega/študijskega leta 2008/2009 dalje odloča pristojni center za socialno delo. Za pridobitev državne štipendije morajo kandidati oddati vloge, skupaj z ustrezno dokumentacijo, pri pristojnih centrih za socialno delo v skladu z javnim pozivom, ki je objavljen do konca junija vsakega leta in je nato odprt vse leto. Poziv je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, na državnem portalu e-uprava in v sredstvih javnega obveščanja. Obrazec CSD-DŠ (Vloga za uveljavitev pravice do državnih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2009/2010) lahko kupite v knjigarnah ali pa si ga natisnete s spletne strani ministrstva.

Sanda Gajsar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.