e-Študentski Servis prejel nagrado najvišje inštitucije s področja zaposlovanja na svetu

e-Študentski Servis je za sistem beleženja izkušenj iz študentskega dela (“Moje izkušnje”) dobil priznanje in nagrado najvišje institucije na področju zaposlovanja na svetu – ILO (The International Labour Organization, Mednarodna organizacija dela). Storitev »Moje izkušnje« so namreč prepoznali kot drugo najboljšo prakso na področju zaposlovanja mladih na področju Evrope in centralne Azije.

Slavnostno ga je podelila predstavnica ILO, ki je v ta namen pripotovala iz Švice.

Maaret Canedo Lohikoski, strokovna sodelavka za zaposlovanje mladih iz ILO je povedala: »Eden izmed najbolj kritičnih elementov globalne zaposlitvene krize so težava mladih pri vstopu na trg dela in obstanku na njem. Za mlade je verjetnost, da so brez službe kar trikrat večja kot pri odraslih. ILO ocenjuje, da je med brezposelnimi na svetu kar 75,4 milijona mladih. S tem razlogom je ILO Program za zaposlovanje mladih (Youth Employment Programme) začel z Iniciativo za dobre prakse s področja zaposlovanja mladih. Organizacijo e-Študentski Servis smo nagradili z drugim mestom v Razpisu za dobre prakse s področja dostojnega dela za mlade. Njihov program »Moje izkušnje« (My experience) si prizadeva  olajšati prehod od izobraževanja na trg dela s pomočjo spletne platforme z digitalnim portfoljem, na katerem so predstavljene delovne izkušnje študentov. Tako ustvarijo zelo pomembno povezavo med študenti in zaposlovalci.

Katarina Bremec Slanič, vodja razvoja kadrov in posredovanja dela na e-Študentskem Servisu: »Zelo smo veseli mednarodnega priznanja za »Moje izkušnje« s strani tako ugledne institucije kot je Mednarodna organizacija dela. Da smo na dobri poti je pokazalo že lansko prepoznanje belgijskega ministrstva za izobraževanje in pozitivni odzivi s strani mladih in delodajalcev. Rezultati našega dela kažejo, da zabeležene študentske delovne izkušnje »Moje izkušnje« mladim dvigujejo zaposljivost in jim pomagajo na poti do prve zaposlitve. Delodajalci namreč cenijo in upoštevajo delovne izkušnje, pridobljene s študentskim delom, »Moje izkušnje« pa jim pri tem olajšajo postopke kadrovske selekcije. Ponovno se potrjuje glavna ugotovitev preteklih raziskav, da se več kot polovica mladih po diplomi oziroma zaključku šolanja zaposli v katerem izmed podjetij, kjer so prej opravljali študentska dela.«

 

Dr. Andrej Kohont: strokovnjak za kadrovski menedžment, FDV: »Na področju zaposlovanja mladih se srečujemo z izzivom kako mlade povezati z delodajalci in jim zagotoviti zaposlitve. Beleženje neformalnih izkušenj je odlična praksa, ki so jo mladi razvili za mlade. Izboljšuje predstavitvene možnosti iskalcev dela in zaposlitve in je orodje, ki je delodajalcem v pomoč pri pridobivanju in selekciji kadrov, uvajanju sodelavcev in njihovem razvoju, obenem pa je uporabno na področju menedžmenta znanja v organizacijah.«

Tea Jarc: predsednica Mladinskega sveta Slovenije, MSS je povedala: »Današnje razmere so za mlade izjemno težke in stopnja brezposelnosti med mladimi se povišuje. Formalno znanje v današnjih časih, ko primanjkuje delovnih mest in ko je stopnja visoko izobraženih mladih, predvsem v Sloveniji, visoka, tako ne zadostuje več. Zato je nujno, da mladi nabirajo nova znanja in kompetence tudi preko neformalnih oblik izobraževanja in dela saj si s tem izboljšujejo zaposljivost. V Sloveniji imamo tako visok delež mladih, ki je izkušnje in znanja pridobivajo tudi izven formalnih okvirjev. Prav tako pa smo vzpostavili tudi sisteme, ki omogočajo beleženje in prepoznavanje dodane vrednosti tovrstnih znanj. Eden izmed teh sistemov je tudi orodje Moje izkušnje, ki na eni strani mladim, ki delajo preko študentskega dela omogoča beleženje njihovih izkušenj,  na drugi strani pa delodajalcem nudi kredibilno informacijo o izkušnjah teh mladih.«

Sistem beleženja izkušenj je e-Študentski Servis skupaj z Zavodom Nefiks razvijal od leta 2010, zaživel pa je 2 leti pozneje. Danes ga uporablja tisoče študentov, ki iščejo zaposlitev, saj jim pregled vseh del, opravljenih v času študija verodostojna referenca na razgovoru. Kot zelo uporabna je bila sprejeta tudi na strani delodajalcev, saj daje realen pregled nad kandidatovimi izkušnjami in pridobljenim znanjem tekom študija. 

To je že drugi pozitivni mednarodni odziv na sistem »Moje izkušnje«, saj ga je v letu 2013 belgijsko ministrstvo priznalo kot najboljši primer beleženja pridobljenih kompetenc iz dela. Belgijsko ministrstvo po zgledu Mojih izkušenj razvija podoben sistem. Prav tako pa so »Moje izkušnje« sprejete kot eden izmed primerov dobre prakse pri CSR Europe skozi Mrežo za družbeno odgovornost Slovenije.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.