Eurydice

Eurydice je evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju. Mreža je zgrajena iz enot v 33 evropskih državah in centralne enote v Bruslju, ki od leta 2008 deluje v okviru izvršne agencije za izobraževanje, avdiovizualne vsebine in kulturo.

Eurydice je evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju. Mreža je zgrajena iz enot v 33 evropskih državah in centralne enote v Bruslju, ki od leta 2008 deluje v okviru izvršne agencije za izobraževanje, avdiovizualne vsebine in kulturo. Eurydice Slovenija deluje na Uradu za razvoj šolstva na Ministrstvu za šolstvo in šport in je nacionalna enota, ki skupaj z enotami drugih evropskih držav in centralno evropsko enoto v Bruslju sestavlja omrežje Eurydice.

 

Vse od leta 1980 je Eurydice eden najpomembnejših strateških mehanizmov, ki so ga za spodbudo sodelovanja na področju izobraževanja ustanovili Evropska komisija in države članice z namenom prispevati k razumevanju izobraževalnih sistemov in politik. Med letoma 1995 in 2006 je omrežje Eurydice delovalo v okviru evropskega programa Socrates, od leta 2007 pa je del programa Vseživljenjsko učenje.

 

Poslanstvo Eurydice je zagotavljati zanesljive in relevantne podatke s področja izobraževanja, analizirati različne vidike izobraževalnih sistemov, prispevati k evropskemu razumevanju izobraževanja in podpirati z dokazi podprto politično odločanje na nacionalni in evropski ravni. Eurydice je danes referenčno orodje v Evropi, ki ga je mogoče vedno prepoznati po kakovostnih informacijah in odličnih izdelkih.

 

Omrežje je bilo ustanovljeno leta 1980 z dvojnim ciljem:spodbujati izmenjavo informacij in izkušenj med oblikovalci politike ter seznanjati z njimi vse tiste, ki delajo na področju izobraževanja v Evropi. Eurydice je edinstveno omrežje te vrste in svojstveno evropsko informacijsko orodje, ki se ukvarja izključno z izobraževanjem. Ima dve prednosti. Prva je zanesljivost njegovih virov informacij, druga pa je način predstavitve teh informacij v obliki primerjav, poudarjanja raznolikosti, izpostavljanja skupnih točk, kjer obstajajo in prikazovanja široke panorame izobraževalnih sistemov v Evropi. Deluje na dveh ravneh, na ravni Nacionalnih enot, ki so jih ustanovila ministrstva za šolstvo držav članic, in Evropske enote, ki jo je ustanovila Evropska komisija za to, da koordinira omrežje in usklajuje njegove aktivnosti. Takšna metoda delovanja omogoča, da je v vsakem trenutku zainteresiranim dostopen celoten sklad strokovnega znanja.

 

Izobraževanje v Evropi postaja vse bolj mnogovrstno in ta značilna raznolikost njenih sistemov in izobraževalnih pristopov predstavlja njeno bogastvo. Z izdelovanjem raznih primerjalnih analiz Eurydice prispeva podrobne in raznovrstne informacije, zato je raznolikost bolj razumljiva, skupne poteze in skupne težnje, ki se pojavljajo v Evropi, pa so bolj poudarjene. Za kakovost evropskega sodelovanja in za koristne izmenjave izkušenj med državami članicami je takšen prispevek Eurydice zelo pomemben.  Analize in primerjalne študije, ki jih objavlja Eurydice, so številne in raznovrstne. To so bodisi temeljne študije z opisi strukture izobraževalnih sistemov sodelujočih držav bodisi študije, ki osvetljujejo posamezne dele izobraževalnih sistemov (spopolnjevanje učiteljev, poučevanje jezikov, posvetovalni organi v izobraževanju, dostopnost do visokošolskega študija itd.). Tu so tudi primerjalne analize na različnih ravneh izobraževanja (predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje itd.) ali pa informacije o posamičnih aspektih (organizacija delovnega časa v šolah, šolski koledar itd.).

 

Eurypedia

 

Eurypedia je najnatančnejši, najbolj obsežen in sprotno osvežen vir informacij o evropskih izobraževalnih sistemih. Je spletna enciklopedija izobraževalnih sistemov, ki se je v prvi različici pojavila na spletu leta 2011. Omogoča pregledovanje sistemov po posameznih državah ali pa po različnih temah. Omogoča tudi prečni pregled, kar pomeni, da si lahko ogledate zapise posamezne teme za več različnih državah in ureditve zlahka primerjate.

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.