Fakulteta za informacijske študije (FIŠ) Novo mesto

Do konca leta bomo bogatejši še za eno fakulteto. Izobraževala bo vse bolj iskane profile diplomantov računalništva in matematike in jih že med študijem vključevala v delovno okolje. Predstavljamo FIŠ …

Od enote Fakultete za uporabne družbene študije do samostojnosti
Fakulteta za informacijske študije (FIŠ) Novo mesto je dobila soglasje za ustanovitev decembra 2007, svojo prvo generacijo študentov pa bo začela izobraževati letošnjo jesen. Trenutno se magistrski ter prvostopnejska univerzitetni in visokošolski program, vsi z enakim nazivom – Informatika v sodobni družbi – izvajajo pod okriljem Fakultete za uporabne družbene študije (FUDŠ), kamor se bodo študentje formalno vpisali tudi v študijskem letu 2008/2009. Toda že do konca leta 2008 bo ta enota FUDŠ osamosvojena in preoblikovana v FIŠ. S tem bo ta postala prva fakulteta s sedežem v Novem mestu. S tem je “Dolenjsko-Belokranjska regija storila velik korak naprej k ustanovitvi univerze na tem območju”, kakor navaja spletna stran FIŠ (www.fis.unm.si), sicer pa je fakulteta nastala v sodelovanju z Univerzitetnim in raziskovalnim središčem Novo mesto.

Koncesionirani programi
Fakulteta bo nudila redni in izredni študij na vseh treh stopnjah in pokrivala področja informatike in računalništva. Trenutno tudi že potekajo aktivnosti za skupni podiplomski program s Tehniško Fakulteto Alpe-Adria Univerze v Celovcu. Sicer pa gre poudariti, da so vsi programi FIŠ koncesionirani, za redne študente torej brezplačni, redni vpis pa bo po novem menda možen tudi za zaposlene študente, seveda pod določenimi pogoji.

Interdisciplinarnost za hitrejše zaposlovanje
Doc. dr. Janez Povh, vršilec dolžnost dekana FIŠ Novo mesto, poudarja, da so vsi trije programi, dva dodiplomska in en podiplomski, interdisciplinarni – imajo tri stebre. Prvi steber je vedno informatika in računalništvo, drugi obsega metodološko znanje (statistika, kvalitativne in kvantitativne raziskovalne metode), tretji pa je povsem družboslovni (sociologija, ekonomija, teorija organizacije). Diplomanti FIŠ naj bi bili tudi zaradi tega široko zaposljivi v gospodarstvu, javni upravi ali v nevladnih organizacijah.

Jasno začrtani prioritetni cilji
Trije pa so tudi prioritetni projekti FIŠ, kakor pojasnjuje dr. Povh. Najprej je to priprava doktorskega študija s področja informatike, ki bo ključni dejavnik za strokovni in znanstveni napredek fakultete. Prav tako je in še bo veliko pozornosti namenjene vzpostavljanju povezav s tujimi univerzami, kot učinkovitemu načinu za zagotavljanje odličnih profesorjev. V središče pa so na FIŠ postavili tudi sodelovanje z neakademsko sfero: “Skupni projekti z gospodarstvom bodo fakulteti omogočili spodobno preživetje, hkrati pa bodo način uvajanja študentov v realno okolje”.

Ambiciozna vizija
Sploh pa bodo prizadevanja FIŠ – po zagotovilih njenih ustanoviteljev – šla v smeri razvoja v fakulteto, katere diplomanti bodo med najbolj iskanimi diplomanti fakultet s področja računalništva in informatike v tem delu Evrope.

Martina Srblin

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.