Glavna prednost

E-izobraževanje oziroma drugače rečeno internetni študij zajema vse vrste izobraževanja, ki potekajo s pomočjo informacijskih tehnologij.

»Študij na daljavo/e-študij je v celoti spletno podprt in se izvaja v virtualnem učnem okolju Blackboard. Izvedbeno je študij na daljavo oblikovan kot model podprtega online učenja (ang. supported online learning), kar pomeni, da je študentom ves čas študija na voljo mentorska podpora. Organizacija študijskega procesa na daljavo je modularna,« pravi Mateja Geder, strokovna direktorica Doba fakultete, in dodaja, da je študij na daljavo/e-študij namenjen vsem, ki se zaradi obveznosti ne morejo udeleževati klasičnih/popoldanskih predavanj in želijo pridobiti praktična znanja, ki jih lahko takoj uporabijo pri svojem delu. »V e-študij se vključujejo predvsem zaradi njegove fleksibilnosti in pridobitve višje stopnje izobrazbe, ne da bi ogrožali svojo zaposlitev, kariero, zapustili svoj dom ali izgubili zaslužek. Ciljna skupina naših študentov je v starostni skupini od 25 do 45 let, 40 % moških in 60 % žensk.« E-študij temelji na sodobnih pedagoških pristopih. V ospredju so načela socialnega konstruktivizma, sodelovalno in problemsko učenje ter učenje na podlagi spletnih virov.

Glavna prednost
»Glavna prednost, ki jo navaja kar 51% naših študentov, je fleksibilnost študija, študirajo lahko kadarkoli in kjerkoli. Večina naših študentov študira v poznih večernih urah in preko vikenda. Na drugem mestu navajanja razloga za vključitev v e-študij je pridobitev visoke izobrazbe in na tretjem mestu inovativni pedagoški pristopi oziroma drugačna izvedba. Študentje izredno cenijo tudi možnost sprotnega dela in sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja. Velika večina naših e-študentov je zaposlenih, študije primerov in projektno učenje študentom omogočajo, da teorijo uspešno povezujejo s prakso podjetja, v katerem so zaposleni,« nam je povedala Mateja Geder, strokovna direktorica Doba fakultete.

Potek študija

»Študij na daljavo/e-študij poteka v virtualnem učnem okolju ob stalni podpori mentorja. Študij poteka modularno – naenkrat študirajo študentje en predmet, ki traja od 4 do 5 tednov. Sami dnevno razporejajo čas učenja, študirajo lahko dopoldne, popoldne doma, zvečer, …« Preden se začne študij, se študentje seznanijo z načinom dela pri študiju in z učnim okoljem, v katerem poteka študij na daljavo/e-študij. »Uvodnemu dnevu sledi virtualni uvodni teden, ki je namenjen podrobnejšemu spoznavanju načina študija. Študirajo samostojno in v ekipi, študij poteka preko forumov, klepetalnic, wikijev, blogov, socialnih omrežij in na spletnih seminarjih, kar jim omogoča, da so ves čas povezani s svojimi študijskimi kolegi, mentorji in profesorji. Do gradiv, navodil, nalog in informacij dostopajo v virtualnem učnem okolju. S sprotnim delom pridobivajo ocene za posamezne naloge, ki na koncu sestavljajo končno oceno. Če jim predmeta ne uspe opraviti s sprotnimi aktivnostmi, lahko oceno pridobijo s končnim izpitom, ki ga pišejo online ali v študijskem središču. Pri študiju jih spremlja mentor in jim je na voljo takorekoč 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Profesorji imajo konzultacije enkrat tedensko.«

Študent in internetno učenje
Tudi študent se lahko odloči za e-študij, ki je po mnenju Mateje Geder odlična priprava za trg dela, saj študij temelji na pravih praktičnih primerih iz podjetij. Poleg študija študentje skozi individualno in timsko delo razvijajo tudi kompetence, kot so samoiniciativnost, odgovornost, samodisciplina itd. Veliko študentov, ki študija na drugih fakultetah zaradi različnih razlogov ne uspe zaključiti in so se po nekajletnem odmoru ponovno vključi v izobraževanje, se odloči za e-študij.

Mojca Buh

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.