Izboljševanje kakovosti

Danes je učenje vedno bolj pomembno. Kar pa ne pomeni, da je dovolj, kar se naučimo tekom šolanja. Vedno večji pomen ima vseživljenjsko učenje, saj nam prinaša novo znanje, ki je dobro tako za vsakega posameznika kot za celotno družbo.

CMEPIUS
»Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS – skrbi za mednarodno umeščenost slovenskih organizacij s ciljem vpletanja izobraževalnih organizacij v širše evropsko družbeno okolje ter pridobivanja neformalnega in formalnega znanja in izkušenj znotraj evropskega izobraževalnega prostora, kamor sodi tudi vseživljenjsko učenje,« nam je povedala Urška Šraj, ki na CMEPIUS-u skrbi za organizacijo dogodkov, publikacije in informiranje. Podala nam je tudi več informacij o programu EU Vseživljenjsko učenje.

Vseživljenjsko učenje – osrednji program EU
Program Vseživljenjsko učenje je osrednji program EU na področju izobraževanja in usposabljanja. »Glavni cilj programa je prispevati k razvoju Evropske unije kot družbe z vrhunskim znanjem, trajnostnim gospodarskim razvojem, z več in s kakovostnejšimi delovnimi mesti in večjo socialno enotnostjo ob zagotavljanju dobrega varstva okolja za prihodnje rodove.«
Cilji programa Vseživljenjsko učenje so tudi: »izboljševanje kakovosti in dostopnosti do priložnosti za vseživljenjsko učenje, spodbujanje sodelovanja oseb v vseh starostnih obdobjih, vključno z osebami s posebnimi potrebami in s prikrajšanimi skupinami ne glede na družbeno-gospodarsko okolje, iz katerega izhajajo, ustvarjanje zavesti evropskega državljanstva na podlagi razumevanja in spoštovanja človekovih pravic ter krepitve strpnosti in spoštovanja drugih narodov in kultur, razvoj izmenjavanja dobre prakse na področjih, ki jih obsega program, spodbujanje ustvarjalnosti, konkurenčnosti, zaposljivosti itd.«

Urška Šraj je povedala, da je program Vseživljenjsko učenje sestavljen iz štirih podprogramov.
Comenius naslavlja potrebe, povezane s poučevanjem in učenjem vseh udeležencev predšolskega in šolskega izobraževanja do konca višje srednje izobrazbe, ter podpira mednarodno sodelovanje organizacij, ki izvajajo to izobraževanje.
Erasmus naslavlja potrebe, povezane s poučevanjem in učenjem vseh udeležencev formalnega visokošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja na terciarni ravni ne glede na trajanje izobraževanja ali stopnjo kvalifikacije vključno z doktorskim študijem, ter mednarodno sodelovanje organizacij, ki izvajajo ali omogočajo to izobraževanje in usposabljanje.
Leonardo da Vinci naslavlja potrebe, povezane s poučevanjem in učenjem vseh udeležencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ne vključuje terciarne ravni, ter mednarodno sodelovanje organizacij, ki izvajajo ali omogočajo to izobraževanje in usposabljanje.
Grundtvig naslavlja potrebe, povezane s poučevanjem in učenjem udeležencev vseh oblik izobraževanja odraslih, ter mednarodno sodelovanje organizacij, ki izvajajo ali omogočajo to izobraževanje.
Študijski obiski so del prečnega programa. Omogočajo razvoj politik, medsebojno razumevanje sistemov izobraževanja, izmenjavo informacij, izkušenj in dobrih praks ter sodelovanje na evropski ravni z nosilci odločitev, strokovnjaki in deležniki.
eTwinning je del programa Comenius, ki spodbuja sodelovanje šol v Evropi z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT). Zagotavlja podporo, ideje in orodja, da poenostavi šolam vzpostavitev partnerstev in projektov sodelovanja na poljubnem predmetnem področju.

Mojca Buh

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.