Izobraževanje za študentska društva

ŠOUM želi na ta način želi ŠOUM študentom olajšati združevanje in uresničevanje skupnih interesov.
Študentska organizacija Univerze v Mariboru organizira v torek, 12. januarja 2010 ob 10. uri, brezplačno izobraževanje za študentska društva.

Na ta način želi ŠOUM študentom olajšati združevanje in uresničevanje skupnih interesov. Prav tako pa si prizadevajo pomagati z nasveti pri pisanju letnega poročila, vodenju poslovnih knjig, blagajniškem in finančnem poslovanju ter jih ob tem seznaniti z zakonsko obveznimi temeljnimi akti. Na izobraževanju bo predavala priznana strokovnjakinja, državna revizorka ter svetovalka na Računskem sodišču RS, mag. Nenka Krušič.

Izobraževanje, ki je namenjeno predvsem predsednikom in blagajnikom društev, bo potekalo v dvorani Študentskega kulturno prireditvenega centra Štuk (Gosposvetska cesta 83, Maribor).

Vsebina izobraževanja

RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA DRUŠTVO (s praktičnimi primeri) ZA LETO 2009
1. Pravne in strokovne podlage za letno poročilo:
• spremembe Zakona o društvih (27. 7. 2009) • Slovenski računovodski standard SRS 33 • spremembe Navodila o predložitvi letnih poročil društev 2. Sestavljanje računovodskih izkazov za leto 2009:
A) izkaz poslovnega izida
– prihodki (članarine, donacije, dotacije)
– stroški (stroški materiala, stroški storitev: stroški po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah)
– odhodki (odhodki iz dejavnosti, finančni odhodki)
– praktični primeri izpolnjevanja obrazca »Izkaz poslovnega izida«
B) bilanca stanja:
– sredstva (osnovna sredstva, terjatve, denarna sredstva)
– obveznosti do virov sredstev (društveni sklad, poslovne obveznosti, finančne obveznosti)
– praktični primeri izpolnjevanja obrazca »Bilanca stanja« 3. Razprava

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.