Izpiti, izpiti, izpiti

Eno izmed bolj zahtevnih in stresnih situacij na fakulteti predstavljajo izpiti. Na koncu semestra oz. po končanih predavanjih običajno profesorji preverjajo in ocenjujejo znanje, največkrat je to z izpitom.

Lahko pa tudi v obliki kolokvijev, seminarskih nalog, seminarjev, aktivnega sodelovanja na vajah in seminarjih, s seminarskimi nalogami, s prakso ali na kak drug način oz. kombinacijo več načinov.

Izpiti in roki

Izpiti se opravljajo v izpitnih rokih, ki so lahko redni ali izredni. Redna izpitna obdobja so zimsko (februar), spomladansko (junij) in jesensko (september). Profesorji običajno razpišejo redne in izredne roke za opravljanje izpitov. Redni so trije, ponavadi sta dva ob koncu predavanj v juniju, eden pa je v septembru. Če se predavanja zaključijo že v prvem semestru, je rok za ta izpit razpisan že v tem izpitnem obdobju. Izredni roki pa so praviloma namenjeni izrednim študentom, tistim, ki so brez statusa ali absolventom, po dogovoru s profesorjem pa je dovoljeno opravljanje izpita tudi rednim študentom.

Izpitni roki so razpisani na spletnih straneh posamezne fakultete in na AIPS-u. Na vsak izpit se je potrebno prijaviti, običajno se na izpite prijavljamo preko interneta, lahko pa tudi s klasično (papirnato) prijavnico. Prijavljanje in odjavljanje izpitov uredijo članice z izpitnimi pravilniki. Rok za prijavo je od odvisen od fakultete, lahko od 30 dni/treh tednov pa do 5 oz. 3 dni pred izpitom. Odjava od izpita pa se tudi razlikuje med fakultetami, običajno je najkasneje en dan/24 ur oz. tri dni pred izpitom. Če se od izpita pozabimo odjaviti in se ga ne udeležimo, nas lahko doletijo sankcije, ki se razlikujejo po posameznih fakultetah (prepoved opravljanja izpita v naslednjem roku, prepoved opravljanja izpitov v naslednjih treh mesecih ipd.). 

 

Izpitni roki morajo biti razporejeni tako, da so za vsak predmet predvideni vsaj trije v študijskem letu

Izpiti so lahko ustni ali pisni, lahko pa tudi kot kombinacija obeh. Pisni izpiti lahko trajajo od ene pa največ do štirih šolskih ur. Izpiti se ocenjujejo z oceno od 1 do 10. Od 1 do 5 so nezadostne, 6 je zadostna, 7 je dobra, 8 in 9 sta prav dobri in 10 je odlična ocena. Na prejeto oceno se lahko pritožimo v treh dneh z obrazloženim ugovorom, ki ga preverja komisija, ki lahko zahteva ponovno preverjanje znanja.

Študent, ki izpita ni opravil uspešno, lahko izpit ponavlja. Če pa se nam zdi, da je izpit krivično ocenjen, lahko prvi naslednji delovni dan po koncu ustnega izpita ali tri delovne dni po objavi izpitnega rezultata pisnega izpita pri dekanu vložimo pritožbo zoper izpitno oceno.

Za več informacij si oglejte pravilnike svojih fakultet, saj se lahko pravila med seboj tudi razlikujejo. 

 

Sanda Gjasar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.