Uredite si tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Accounting planning budget concept : Business woman offices working for arranging documents unfinished stack of document papers with pen, calculator, clip papers on busy office desk
Foto: smolaw11 iz iStock

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki pri nas ureja zdravstveno zavarovanje, poznamo osnovno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh zdravstvenih storitev v celoti, zato se lahko odločimo in sklenemo še dopolnilno. S sklenitvijo slednjega se oseba zavaruje za kritje stroškov doplačil, ki bi jih v nasprotnem primeru morala poravnati sama.

Razlika med osnovnim in dodatnim zdravstvenim zavarovanjem

Za razliko od osnovnega dopolnilno zavarovanje krije del stroškov zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zavarovanje ne pokriva v celoti. Je prostovoljno, z njim pa se lahko izognemo višjim stroškom zdravniškega zdravljenja, obiska zdravnika ali nakupa zdravil. Dodatno zdravstveno zavarovanje krije razliko za iste storitve in v istem časovnem obdobju, kot jih krije obvezno.

V Sloveniji zagotavljajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje zavarovalnice Vzajemna, Triglav in Adriatic Slovenica. Vse krijejo razliko med ceno storitve in zneskom, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje, zato je v osnovi pri vseh enako.

Kritja stroškov doplačil pri dodatnem zdravstvenem zavarovanju:

  • zdravstvene storitve na področju vseh zdravstvenih dejavnosti (osnovna zdravstvena dejavnost, specialistična zdravstvena dejavnost) vključno s storitvami nastanitve in prehrane v bolnišnici ali zdravilišču: od 4 % za operacije do 25 % za druge dejavnosti
  • zdravila s pozitivne in vmesne liste zdravil, predpisanih na recept, za zdravila s seznama medsebojno zamenljivih zdravil do priznane vrednosti za zdravilo
  • reševalni prevozi
  • medicinskotehnični pripomočki (75 % cene)
  • zobnoprotetični nadomestki (75 % cene)

Študentje, bodite pozorni

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je priporočljivo skleniti v roku enega meseca, odkar si postal zavezanec za plačilo razlike v ceni zdravstvenih storitev, ko ti poteče status študenta, mesec dni pred dopolnjenim 26. letom starosti ali ob prvi zaposlitvi. Zelo pomembno je, da se držite datumov, sicer nastopi trimesečna čakalna doba. Če se zavarujete v 30 dneh, odkar ste postali zavezanec za doplačila, vam bo zavarovanje začelo veljati že s prvim dnem prihodnjega meseca.

Zavarovalnica lahko v določenih primerih ugodi zahtevi za mirovanje, kar pomeni, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje začasno miruje in ga v tem času ni potrebno plačevati. Pozneje, ko razloga za mirovanje ne bo več, lahko polico obnovite ali pa se bo reaktivirala sama, ko poteče potrdilo, na podlagi katerega je mirovanje vzpostavljeno. Razlogi za mirovanje so lahko izguba statusa v obveznem zdravstvenem zavarovanju, status študenta, prostovoljno služenje vojaškega roka, pripor, prestajanje zaporne kazni, upravičenost do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz proračuna RS (socialno ogroženi).

Ksenija Gider

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.