IZPITI, IZPITI, IZPITI!

Female student holding pencil and examination paper
Foto: seb_ra iz iStock

Študentje smo vsaj že mesec dni do vrha glave zakopani v knjige. Vsi imamo enak cilj: čim prej in čim bolje opraviti izpite. Preberi, na kaj vse moraš biti pozoren med izpitnim obdobjem po mnenju Resorja za študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani.

Izpitna obdobja in izpitni roki

Za vsak predmet morajo biti predvideni vsaj trije izpitni roki v študijskem letu, in sicer v času od konca predavanj pri posameznem predmetu do konca roka za vpis v naslednji letnik. Izjemoma se lahko glede na naravo predmeta s študijskim programom določi, da se izpit opravlja samo enkrat v študijskem letu.

Študent, ki izpita ni opravil uspešno, lahko izpit ponavlja. Če ni s statutom drugače določeno, lahko izpit ponavljaš štirikrat, za 5. ponavljanje pa moraš dobiti soglasje Senata fakultete oziroma pristojne komisije. To pomeni, da lahko posamezen izpit opravljaš 5-krat oziroma 6-krat.

POMEMBNO: Če profesorja oziroma asistenta pravočasno opozoriš na to, da sta pri določenem predmetu razpisana samo dva izpitna roka ali pa celo samo eden, je ta dolžan razpisati še dodatne roke, na katerih lahko opravljaš izpit, če v prvem poskusu nisi uspešen. V nasprotnem primeru se na koncu leta za pogojno napredovanje v višji letnik sicer lahko sklicuješ na to, da nisi imel na voljo dovolj izpitnih rokov, vendar so postopki takrat bistveno bolj zapleteni. Prav tako boš moral utemeljiti, zakaj na to nisi bil pozoren sam in nisi na napako opozoril pravočasno.

En izpit v enem dnevu

Po 142. členu Statuta Univerze v Ljubljani se razporeditev izpitov opravi po posameznih dnevih v skladu z izpitnim pravilnikom članice Univerze v Ljubljani. Pri razporedu je treba upoštevati, da študent ni dolžan opravljati več kot enega izpita na isti dan. V tem primeru se vsaj eden izmed izpitnih rokov ne šteje v kvoto vsaj treh izpitov rokov.

POMEMBNO: Podobno kot v prejšnjem primeru se lahko zgodi, da nimaš omogočenih treh izpitnih rokov (če so pri dveh predmetih razpisani samo trije izpitni roki in se vsaj dva med seboj prekrivata), zato ti je profesor oziroma asistent dolžan razpisati še dodaten izpitni rok.

Vpogled v pisni izdelek

V svoj popravljeni in ocenjeni pisni izpitni izdelek, iz katerega mora biti razvidna ocena odgovorov na posamezna vprašanja, imaš pravico vpogleda.

POMEMBNO: Vpogled v izpit zelo priporočamo! Samo iz ocene težko razbereš, ali si bil pri pisanju zgolj površen ali pa si določen del snovi narobe ali pomanjkljivo razumel. Poleg tega lahko na vpogledu preveriš, če ti je pedagog izpit ustrezno točkoval in ocenil, prav tako ga lahko v tistem trenutku prosiš za dodatno razlago pri nalogah, ki so ti povzročale težave.

Pritožba na oceno

Če meniš, da si bil na izpitu krivično ocenjen, lahko prvi naslednji delovni dan po koncu ustnega izpita ali tri delovne dni po objavi rezultata pisnega izpita pri dekanu vložiš pritožbo zoper izpitno oceno. Dekan imenuje tričlansko komisijo, ki je ne more voditi izpraševalec, zoper čigar oceno si se pritožil.

Če vložiš pritožbo zoper oceno pri ustnem izpitu, te komisija prvi delovni dan po svojem imenovanju ponovno izpraša. Če vložiš pritožbo zoper oceno pri pisnem izpitu, bo komisija prvi delovni dan po svojem imenovanju pregledala in ponovno ocenila tvoj pisni izpitni izdelek. Zoper oceno komisije ni pritožbe.

POMEMBNO:  Če si prepričan, da je bilo ocenjevanje krivično, je prav, da to jasno izpostaviš. S tem pomagaš tudi kolegom, ki bodo izpit opravljali za tabo, saj pedagog iste napake, ki jo je pri njem ugotovila komisija, verjetno ne bo ponovil dvakrat.

Pravočasno opozori na morebitne nepredvidene težave (zdravstvene, socialne)

Skladno s 153. členom Statuta Univerze v Ljubljani so materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze razlogi, na podlagi katerih lahko prosiš za izjemni vpis v višji letnik, tudi brez izpolnjenih obveznosti. O izjemnem vpisu odloča Komisija za študijske zadeve članice ali drug organ.

POMEMBNO: Komisije zelo ozko razlagajo upravičene razloge, zato je treba v prošnji predložiti utemeljene dokaze. Svetujemo, da v primeru neljubih dogodkov, o tem takoj obvestiš študentski referat in pristojno komisijo ter predložiš kakršna koli dokazila, saj s tem bistveno povečaš svoje možnosti za uspešno razrešitev morebitne prošnje jeseni. Dokazila lahko prineseš, tudi če prošnje za pogojni vpis nato ne oddaš. Pravočasno prinešena dokazila imajo veliko večjo težo, kot pa če jih boš prinesel z nekajmesečno zamudo.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.