Izteka se rok za oddajo vloge za Zoisovo štipendijo za študente

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije študente opozarja na skorajšnji iztek roka za oddajo vloge za podaljšanje ali pridobitev Zoisove štipendije za študente. Rok poteče v sredo, 7. oktobra 2009.
Vlogo za podaljšanje ali za pridobitev pravice do Zoisove štipendije na Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije lahko oddajo študenti, ki so se letos vpisali v prvi ali višji letnik višješolskega ali visokošolskega dodiplomskega ali podiplomskega študija. Tisti študenti, ki so pridobili Zoisovo štipendijo preko Zavoda RS za zaposlovanje in se letos ne vpisujejo na višjo izobraževalno stopnjo, vlogo do dokončanja izobraževalne stopnje še naprej oddajo na zavod.
Zoisovo štipendijo lahko pridobijo študenti prvih letnikov, ki so imeli v zaključnem razredu srednje šole povprečno oceno najmanj 4,10 (do uveljavitve Koncepta vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju se pogoj identificiranosti kot nadarjen dijak ne upošteva), ali so opravili maturo z izjemnim splošnim uspehom – zlati maturant, ali pa izkazujejo izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja, dosežen v zadnjih dveh šolskih letih. Študenti, ki se vpisujejo v višji letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja ali v podiplomski program, morajo za pridobitev Zoisove štipendije imeti v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,50 ali več (upoštevajo se vse številčno izražene ocene, dosežene od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu, če je v tem obdobju vlagatelj opravil manj kot tri izpite, pa še ocene predhodnega študijskega leta) ali biti glede na povprečno oceno uvrščeni med najboljših 5 % študentov v svoji generaciji, ali izkazovati izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja, dosežen v zadnjih dveh šolskih letih. Vlagatelji se bodo glede na izkazane rezultate razvrstili od najboljšega do najslabšega. V okviru razpoložljivih sredstev se bodo štipendije dodelile vlagateljem, ki bodo najbolje razvrščeni, do porabe sredstev.
Študenti, ki že prejemajo Zoisovo štipendijo preko Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, morajo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije izpolnjevati pogoj povprečne ocene najmanj 8,50 ali izpolnjevati pogoj uvrstitve med najboljših 5 % študentov v posameznem letniku posameznega študijskega programa ali izkazati izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja, dosežen v zadnjih dveh šolskih letih. Vloge vlagateljev, ki že prejemajo Zoisovo štipendijo preko sklada, se ne bodo razvrščale, ampak bo tem vlagateljem pravica do Zoisove štipendije podaljšana ob izpolnjevanju enega izmed navedenih minimalnih pogojev.
Letos je za nove Zoisove štipendiste na voljo 4,5 milijona EUR, kar je pol milijona več kot v preteklem letu, ko je sklad študentom odobril 1.647 pravic do Zoisove štipendije ter na novo podelil skupno 2.755 Zoisovih štipendij. Skupno je v letu 2008/2009 Zoisovo štipendijo preko Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in Zavoda RS za zaposlovanje prejemalo okoli 13 tisoč dijakov in študentov.
Osnovna Zoisova štipendija brez dodatkov znaša 100,10 EUR za študenta, k osnovni štipendiji pa se lahko dodelijo dodatki za vrsto in področje izobraževanja (29,81 EUR), za učni oziroma študijski uspeh (20,22 EUR za študente s povprečno oceno od 8,50 do 8,99 in 37,27 EUR za študente s povprečno oceno 9,00 ali več), za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča (47,92 EUR do 99,04 EUR za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu oziroma 84,12 EUR za bivanje izven kraja stalnega prebivališča), za štipendiste s posebnimi potrebami (50,05 EUR) ter dodatek glede na dohodek v družini štipendista (21,30 do 54,31 EUR).
Študenti si lahko javni poziv za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko/študijsko leto 2009/2010 skupaj z vlogo, obrazci, navodili in odgovori na pogosta vprašanja ogledajo na www.sklad-kadri.si.
Vlagatelji vlogo oddajo na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Osebno je vlogo možno oddati v poslovnem času sklada v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro in ob petkih med 9. in 14. uro. Rok za oddajo vloge za študente je sreda, 7. oktober 2009.
Sklad bo v vlogah kandidatov odločil v enem mesecu od popolnosti vseh vlog. Prve odločbe za študente bodo predvidoma izdane v sredini novembra.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.