Kaj delodajalci pri mladih diplomantih iščejo?

Delodajalci iščejo nove sodelavce med mladimi diplomanti iz različnih razlogov, npr., zaradi:

–          najnovejših strokovnih znanj, ki jih ti prinašajo z univerz na trg dela,

–          najboljše priložnosti, da jih skozi pripravništvo vpeljejo v svoje utečene delovne protokole,

–          potrebe po nekom, ki bo v kolektivu predstavljal in zastopal svojo, mlajšo generacijo, ki (lahko) predstavlja pomembno ciljno publiko za storitve podjetja,

–          vključitve sodelavca, ki je zaradi osebnih okoliščin (bolj) prilagodljiv in pripravljen na nove izzive,

–          tega, ker je to oseba, ki ima posebna, drugačna znanja in spretnosti, ki jih podjetje potrebuje.

 

Ko se odločajo za sodelovanje z mladim diplomantom, delodajalci predpostavljajo in pričakujejo, da imajo dobro strokovno znanje in zato ni nikakršna posebna prednost pred drugimi kandidati, da diplomo imate. Na svoje strokovno znanje kot poseben adut lahko stavite v primeru, da so vaši študijski dosežki nadpovprečno visoki, kar pomeni, da ste v svoj študij vlagali veliko časa, da ste svoje strokovno znanje na različne načine, preko sodelovanj v raziskovalnih projektih, na konferencah, dodatnih izobraževanih itd., poglabljali in/ali širili. Prav tako ni najpomembnejše, kateri študijski program ste končali, bolj odločilno je, da sta vaš končani študijski program in strokovni naziv delodajalcu poznana. Ob izbiri med več kandidati s podobno izobrazbo in strokovnim nazivom se delodajalci osredotočajo na tiste vaše lastnosti, ki niso zapisane v vaši diplomi; vaša prava konkurenčna prednost pred drugimi kandidati za delovno mesto so vaše pridobljene in razvite spretnosti, kompetence, morebitna dodatna ali zelo specifična znanja, delovne in medkulturne izkušnje, vaše osebnostne lastnosti, vrednote, stopnja motivacije in pripravljenost na učenje ter prilagajanje.

Med delodajalci in poslovnimi sodelavci so prav posebej iskane t. i. generične ali prenosljive kompetence, tiste, ki nam omogočajo, da hitreje razvijamo nove spretnosti ter smo pri svojem delu na splošno bolj učinkoviti in socialne kompetence, tiste, ki nas kot posameznike umeščajo v kontekste skupine, nas opolnomočijo za sodelovanje, vodenje, mediacijo, prevzemanje odgovornosti ipd. Med delodajalci ostajajo slej ko prej med najbolj iskanimi in zaželenimi kompetencami:

  1. učinkovita organizacija in racionalna poraba ter razporejanje časa, sposobnost opravljanja več aktivnosti – multifunkcionalnost – ki vključuje tudi sposobnosti učinkovitega obvladovanja stresa;
  2. timsko delo, sodelovanje in prevzemanje različnih vlog znotraj skupine, podrejanje lastnih interesov in ambicij doseganju skupnih ciljev ipd.;
  3. samostojno in stalno učenje ter pridobivanje novega znanja, iskanje primernih virov, odbiranje in filtriranje podatkov ipd.;
  4. oblikovanje in jasno predstavljanje lastnih idej in rešitev, sposobnost analize in sinteze;
  5. uporaba različnih računalniških orodij in interneta, razbiranje velikih baz podatkov;
  6. pisna in ustna komunikacija tako v maternem kot v tujih jezikih, javno nastopanje;
  7. (samo)refleksija, (samo)evalvacija, sprejemanje odločitev;
  8. vodenje, pogajanje, motiviranje, usmerjanje, odločanje, prevzemanje odgovornosti in skrbi za druge;
  9. multidisciplinarnost, poznavanje zakonitosti drugih strok, prepletanje različnih konceptov strok;
  10. sodelovanje v virtualnih in multikulturnih timih in okoljih.

 

Med vrednotami, ki bistveno določajo našo motivacijo, delodajalci posebej izpostavljajo kot iskane:

–          poštenost, integriteto, moralnost;

–          prilagodljivost;

–          predanost, delavnost, zavezanost delovni etiki;

–          zanesljivost, odgovornost, lojalnost;

–          pozitivno naravnanost, motiviranost;

–          profesionalnost;

–          pripravljenost na učenje.

 

Vse te lastnosti razvijamo skozi celotno življenje in so plod predvsem neformalnega in priložnostnega učenja ter pridobivanja izkušenj v najrazličnejših dejavnostih (prostovoljstvo, plačano delo, sodelovanja v različnih klubih, društvih, krožkih, športih, hobijih, poletnih šolah itd.), v katerih sodelujemo in ki nas veselijo. So tisti del naše dobre zaposljivosti, ki je povsem odvisen od naših zavestnih prizadevanj in na katerega lahko sami najbolj vplivamo. 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.