Kaj je pripravništvo?

Businesswoman with documents paper sheet in loft modern office, working on laptop computer. Team working, business people. Space for design layout
Foto: pogorelova iz iStock

Pripravništvo je obdobje, v katerem se navadno diplomant pripravi in usposobi za določeno delovno mesto. Kako se ga izvaja, je bržkone odvisno od vrste dela in posameznega delodajalca.

Kdo je pripravnik?
Gre za strokovnega delavca na določenem delovnem mestu, ki se preko pogodbe o zaposlitvi oz. preko pogodbe o volonterskem pripravništvu želi usposobiti za samostojno opravljanje dela. Pripravnik je lahko tudi delavec brez pedagoške izobrazbe, vendar pa jo mora pridobiti pred opravljanjem strokovnega izpita.

Ali pripravniku pripada plača?
Po zakonu vsakemu pripravniku pripada plačilo v višini 70 % osnovne plače za delo, ki ga opravlja. Poleg tega pa mu pripadajo še vsi ustrezni dodatki, kot so regres, pokojninska premija, nadomestek za prevoz, prehrano in druga nadomestila, ki so odvisna od posameznega delovnega mesta. Teče mu tudi delovna doba, delavec pa ima urejeno tudi obvezno zdravstveno zavarovanje. Nikakor pa ne sme biti pripravniška plača nižja od minimalne plače, določene z zakonom.

Čas pripravništva!
Po zakonu naj pripravništvo ne bi trajalo več kot 1 leto, razen, če pripravnik dela s krajšim delovnim časom. Temu se sme doba pripravništva podaljšati še za pol leta.
Trajanje pripravništva na področju vzgoje in izobraževanja:
– pri srednješolski izobrazbi 6 mesecev,
– pri višješolski izobrazbi 8 mesecev,
– pri visokošolski izobrazbi 10 mesecev.

Prostovoljno pripravništvo
Z drugimi besedami tudi volontersko pripravništvo se opravlja brez sklenitve posebne pogodbe o zaposlitvi. Pravice in dolžnosti pripravnika izhajajo iz posebne prostovoljne pogodbe, pripravniški kandidat pa si status uredi sam, prav tako tudi obvezno zavarovanje. Govorimo o strokovnem delavcu, katerega delovne obveznosti ne smejo presegati obveznosti redno zaposlenega delavca. Predvsem pri mladih pripravnikih je potrebno delo organizirati ter takemu posamezniku omogočiti mentorstvo in potrebno podporo.

Pripravništvo se opravlja v:
– vrtcih,
– osnovnih šolah,
– osnovnih šolah s prilagojenim programom,
– šolah in zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami,
– srednjih šolah,
– domovih za učence,
– dijaških domovih.

Kandidat se mora prijaviti na razpis, na kar ga na določeno pripravniško mesto razporedijo pristojni na Ministrstvu za šolstvo. Posameznik se prijavi s pomočjo obrazca, ki ga izda Ministrstvo, zraven pa predloži še dokazilo o izobrazbi, potrdilo fakultete o opravljenih izpitih ter izjavo o iskanju prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja. Na razpis se lahko prijavite na spletni strani http://www.mss.gov.si, kjer si lahko sami natisnete prijavnico in dobite še podrobnejše informacije o pripravništvu.

Tjaša Kržišnik

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.