Kaj, če s počitnicami nismo zadovoljni?

V zadnjih letih smo priča vse večjemu porastu mobilnosti. Vendar ne gre vedno vse gladko in tako kot smo pričakovali.

Organizatorji paketnih potovanj vam morajo ob rezervaciji zagotoviti točne informacije

To mora biti navedeno v pogodbi ali potrdilu o potovanju. Turistična agencija je dolžna navesti vse podatke in informacije, ki jih določa Obligacijski zakonik, kot so npr. naziv in sedež organizatorja potovanja, podatki o voznem redu in kakovosti prevoza, o kraju namestitve, tip in kategorija objekta, natančen program potovanja ter podatki o drugih storitvah, ki so zajete v skupni ceni. Navesti mora skupno ceno za storitve, ki so predvidene v pogodbi, rok za pritožbo in pod kakšnimi pogoji lahko potnik zahteva razvezo pogodbe.

Po sklenitvi pogodbe turistična agencija programa ne sme spremeniti, saj se za potovanje odločamo na podlagi programa. Dovoljena je le sprememba, ki nastane zaradi izrednih okoliščin, torej neke višje sile (poplave, izbruh vulkana, epidemija bolezni, teroristični napadi ipd.). Po sklenitvi pogodbe se lahko cena potovanja spremeni samo zaradi višjih cen prevoznih storitev ali zaradi spremembe menjalnega tečaja. Če se cena spremeni za več kot 10 %, lahko v vsakem primeru odpoveste potovanje in zahtevate vrnitev plačila. Dogovorjena namestitev se sme zamenjati le z namestitvijo v isti ali boljši kategoriji v dogovorjenem kraju.

Turistična agencija lahko odpove potovanje, če zanj ni prijavljeno zadostno število potnikov. O odpovedi mora potnike obvestiti vsaj 5 dni pred napovedanim začetkom potovanja.

Potnik sme potovanje odpovedati kadarkoli, finančne posledice pa so odvisne od števila dni pred odhodom, kar je določeno v splošnih pogojih za potovanja.

Pri potovanjih višje vrednosti je treba razmisliti o zavarovanju za primer odpovedi iz opravičljivih razlogov, ki zagotavlja, da vam bo stroške vrnila zavarovalnica.

 

Še nasvet za lažje dokazovanje

Težave začnite urejati takoj na kraju samem (npr. v recepciji hotela, z vodičem itd.). Priskrbite si dokaze o dejanskem stanju (fotografije, ceniki, izjave prič ipd.). Če pritožba ni bila rešena na kraju samem, po vrnitvi domov čimprej pošljite pritožbo, podkrepljeno z utemeljitvijo in dokazi. Rok za oddajo pritožbe turistični agenciji je 2 meseca po opravljeni storitvi.

 

Frankfurtska tabela

Če storitev ni bila opravljena skladno s pogodbo ali je bila slabo opravljena, lahko na podlagi Obligacijskega zakonika zahtevate znižanje plačila cene potovanja.

Na podlagi sodne prakse nemškega sodišča je bila sestavljena posebna t. i. Frankfurtska tabela, ki se uporablja kot realen in praktično uspešen pripomoček za izračun primerne odškodnine v sporih s potrošniki v več državah Evropske unije. Gre za sistem odškodnin oziroma povračil dela vplačanih stroškov upravičeno nezadovoljnim turistom. Tabela ne predstavlja veljavne zakonodaje, ampak je pripomoček za oblikovanje višine zahtevka, ki ga potrošnik uveljavlja zoper turistično agencijo, kadar storitve niso bile opravljene v skladu z dogovorom.

 

Več informacij

Veliko koristnih nasvetov si lahko ogledate v reviji VIP in na Zvezi potrošnikov Slovenije. Na slednji vam bodo tudi svetovali, kako ravnati v vašem primeru. Vendar je treba biti objektiven, veliko je tudi primerov naravnost bizarnih pritožb potnikov, ki niso nikakor utemeljene in so znak dejstva, da se potnik pred potovanjem ni o kraju čisto nič informiral.

Če potujete z letalom, ladjo ali z avtobusom, si preberite brošuro Pravice potnikov na dlani, ki obravnava pravice potnikov v letalskem in železniškem prometu, pri prevozih po morju in celinskih plovnih poteh, prevozih z avtobusi, nanaša se tudi na prtljago.

 

Ksenija Gider

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.