Kaj pomeni status študenta s posebnimi potrebami?

Enotna definicija statusa študenta s posebnimi potrebami ne obstaja.
»Lahko so definirani kot študentje, ki imajo določeno stopnjo invalidnosti, določeno bolezensko stanje, ali pa celo kot študentje, ki imajo status športnika, umetnika, kulturnika. Tako niti Zakon o visokem šolstvu kot tudi Zakon o višjem strokovnem izobraževanju ne določa, na podlagi česa se študentu priznajo posebne pravice. Tako ni enotnih pravil, ki bi določala, na podlagi česa študentu pripadajo posebne pravice s področja štipendij, izobraževalnega procesa, … Zato so na vsakem področju posebej navedeni pogoji za uveljavljanje pravic. Ponavadi o tem odločajo posamezne komisije za študijske zadeve posameznih fakultet.« Maršenka Marksel, Oddelek za socialna in zdravstvena vprašanja pri ŠOUM

Študentje s posebnimi potrebami imajo poseben položaj oziroma pravice na številnih področjih. Po besedah Maršenke Marksel z Oddelka za socialna in zdravstvena vprašanja pri ŠOUM so včasih omenjeni izrecno, včasih pa lahko njihove posebne potrebe uveljavljamo pod pojmi, kot so npr. “utemeljeni razlogi” ter “upravičeni razlogi”.
1. Vpisni postopek
S statusom kandidata s posebnimi potrebami se lahko študent vpiše na želeni študijski program, v kolikor izpolnjuje splošne pogoje za vpis in doseže najmanj 85 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. Kandidatom s posebnimi potrebami se lahko dovoli tudi tretji redni vpis.
2. Izobraževalni proces:
• dodatna oprema: študentom se zagotavlja potrebna dodatna oprema,
• izjemno podaljšanje statusa,
• izjemni vpis v višji letnik,
• kot redni študentje tudi ti študentje opravljajo izpite v izrednih izpitnih rokih,
• poseben način opravljanja študijskih obveznosti ter pogoji za prehod v višji letnik.
3. Štipendiranje:
• dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 50,56 evrov,
• navkljub ponavljanju takšen študent še naprej prejema štipendijo, če ni izdelal letnika zaradi opravičljivih zdravstvenih razlogov,
• dalj časa trajajoča bolezen ali poškodba je razlog za odloženo vračilo štipendije ali obročno vračanje le-te,
• dalj časa trajajoča bolezen ali invalidnost I. kategorije je razlog za odpis vračila štipendije.
4. Pravice pri subvencioniranem bivanju:
• subvencija se lahko dodeli tudi študentu, čigar stalno prebivališče je oddaljeno manj kot 25 km od kraja študija, če živi v posebno težkih zdravstvenih razmerah;
• spremljevalcu študenta invalida se dodeli subvencija, če spremljevalec izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev subvencije;
• pri merilih za subvencionirano bivanje se upoštevajo posebne zdravstvene razmere, in sicer je takšen študent upravičen do dodatnih 100 točk;
• ne glede na določen maksimum dodeljevanja subvencije za bivanje v študentskem domu se lahko ta dodeli študentu, ki ima status podaljšanja zaradi posebnih zdravstvenih razmer, vendar največ za eno leto.
5. Pravica do subvencionirane študentske prehrane
Upravičenci s posebnimi potrebami so zaradi težke ali težje funkcionalne prizadetosti upravičeni do 10 dodatnih subvencij na mesec.
6. Pravica do otroškega dodatka
Če oseba zaradi daljše bolezni ali poškodbe ni končala šolanja v predpisanem roku, se ji lahko podaljša status otroka in s tem upravičenca do otroškega dodatka tudi po dopolnjenem 26. letu starosti.
7. Pravica do dodatka za nego
Posameznik je do 26. leta upravičen do dodatka za nego v višini 30 % zajamčene plače kot kritje za povečane stroške zaradi hude bolezni ali motnje v telesnem razvoju.

Mojca Buh

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.