Soglasje štipenditorja

Scholarship graduation cap on money with magnifying glass
Foto: zimmytws iz iStock

Kaj narediti, če menjate študijsko smer in imate štipendijo?

Vsi štipendisti, ki imate namen oziroma se nameravate prepisati na drug študijski program, morate pred prepisom pridobiti pisno soglasje štipenditorja za spremembo študijskega programa.

Zakonske opredelitve

Zakon o štipendiranju v 47. členu določa, da mora štipendist, ki prejema državno ali Zoisovo štipendijo, štipenditorju v roku osmih dni od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, oziroma osmih dni od takrat, ko je zanjo izvedel, sporočiti vsako takšno spremembo; med spremembami, ki jih je potrebno sporočiti, pa zakon izrecno našteva tudi spremembo vrste ali področja izobraževanja. Zakon nadalje v 49. členu pravi, da štipendistu, ki spremeni izobraževalni program brez soglasja štipenditorja, štipendijsko razmerje preneha, posledično pa mora štipendist vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni dokončal, nam je sporočila Nina Lakner iz Študentske svetovalnice (Zavod Študentska svetovalnica, pravno svetovanje).

»V preteklosti so imeli štipenditorji (zavodi za zaposlovanje, centri za socialno delo in Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije) od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) navodilo, naj se štipendistom dodeljujejo soglasja za spremembo izobraževalnih programov, kar je v praksi pomenilo, da je štipendist s štipenditorjem sklenil le aneks k pogodbi o štipendiranju, s katerim se je spremenil njegov izobraževalni program. Štipendistu je v letu prepisa štipendijsko razmerje mirovalo, pozneje pa je ob izpolnjevanju pogojev štipendijo lahko prejemal naprej.« Nina Lakner, Zavod Študentska svetovalnica, pravno svetovanje

Vračanje štipendije, ampak zanjo lahko znova zaprosite
Po besedah Nine Lakner je MDDSZ spremenil interpretacijo in štipendistom izdal navodilo, naj ne izdajajo več soglasij za spremembo izobraževalnih programov, kar posledično pomeni, da morajo štipendisti, ki spremenijo študijski program, vrniti štipendijo za zadnji letnik (razen v primeru, da so na starem programu opravili vse študijske obveznosti za letnik prejemanja štipendije), lahko pa za štipendijo ponovno zaprosijo na novem programu. Zakon o štipendiranju področja kadrovskih štipendij ne ureja podrobneje, temveč prepušča štipendistu in štipenditorju, da se glede medsebojnih obveznosti dogovorita sama z individualno pogodbo o štipendiranju. Potrebno pa je upoštevati, da je večina kadrovskih štipendij podeljenih z namenom, da štipendist zaključi študijski program, za katerega prejema štipendijo, in da lahko štipenditor v primeru, da štipendist spremeni program, ki je določen v pogodbi, zahteva od štipendista vrnitev vse prejete štipendije.

Mojca Buh

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.