Kako bo izgledalo študijsko leto

Študijsko leto se je začelo, vpis je za vami, sedaj pa vas čakajo predavanja in druge obveznosti na izbrani izobraževalni ustanovi.

 

Ker se nekateri morda sprašujete, kako bo potekalo delo čez leto, kaj vse vas čaka, vam na kratko predstavljamo študijski koledar za študijsko leto 2016/2017.

 

Študijski red

Študijski red Univerze v Ljubljani, ki je opredeljen v Statutu Univerze v Ljubljani in določa načine preverjanja znanja (izpiti, diplomski izpiti, način opravljanja izpitov, pogoji za pristop k izpitu, opravljanje izpitov, izpitni roki, prijave in odjave izpita, predčasno opravljanje izpitov, pritožba zoper oceno, ponavljanje izpita, ostale oblike preverjanja znanja), napredovanje v višji letnik in ponovni vpis (hitrejše napredovanje, nadaljevanje študija po prekinitvi), absolventski staž, diplomsko delo, magistrsko delo, doktorsko disertacijo, odvzem doktorata, prehajanje med programi, prehajanje med univerzami, vzporedni študij, interdisciplinarni študij, dvopredmetni študij, skupne študijske programe in individualni študij.

 

Dva semestra, 15 delovnih tednov

V obeh semestrih organiziranega pedagoškega dela je zagotovljenih 15 delovnih tednov. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, njegovo trajanje ne sme preseči 42 tednov v študijskem letu. Prvi semester bo trajal od 3. oktobra 2016 do 24. januarja 2017, drugi semester pa od 20. februarja do 9. junija 2017.

 

Tri izpitna obdobja

Uspešnost študentov pri izpolnjevanju obveznosti iz študijskega programa se ugotavlja s preverjanjem in ocenjevanjem znanja, ki so  podlaga za napredovanje v višji letnik. S kolokviji se preverja znanje iz predmetov celotnega semestra ali pa le določenega dela predmeta. S študijskim programom je lahko predvideno, da opravljajo študenti ob koncu izobraževanja zaključni izpit, s katerim se preverja in ocenjuje znanje, ki ga mora študent obvladati, da bi uspešno zaključil študij.

Za študente so zagotovljena tri izpitna obdobja, v okviru katerih posamične izobraževalne ustanove same razporejajo izpitne roke, ki jih je bo, če je le mogoče, več v istem obdobju, in ki zagotovijo, da bodo imeli študentje možnost trikratnega opravljanja izpita pred vpisom v višji letnik.

Zimsko izpitno obdobje bo trajalo od 25. 1. do 17. 2. 2016, spomladansko od 12. junija do 14. julija 2017 in jesensko od 21. avgusta do 15. septembra 2017.

 

Le en izpit na dan

Po 142. členu Statuta univerze v Ljubljani se razporeditev izpitov opravi po posameznih dnevih v skladu z izpitnim pravilnikom članice Univerze v Ljubljani. Pri razporedu je treba upoštevati, da študent ni dolžan opravljati na isti dan več kot enega izpita.

Rok za prijavo na izpit ne sme biti daljši od šestih tednov in ne krajši od treh dni pred začetkom izpitnega roka. Če študent zaradi višje sile ne pristopi k izpitu in izpita pravočasno ne odpove, se šteje, da je izpit pravočasno odjavil.

Seznam kandidatov z izpitnimi ocenami mora biti ob upoštevanju predpisov o varstvu osebnih podatkov objavljen najkasneje sedmi delovni dan po opravljanju izpita.

 

Številni dogodki v Tednu Univerze v Ljubljani

Teden Univerze v Ljubljani, ki obsega številne dogodke, je letos predviden od 5. 12. 2016 do 9. 12. 2016.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.