Kako je s štipendijami za študente v študijskem letu 2009/2010?

Kakšne možnosti ima študent za pridobitev štipendije in vrste štipendij, ki so namenjene študentom, pa v nadaljevanju. Informacije nam je posredovala gospa Branka Jelen Sidorovich iz Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

Državne štipendije
Državne štipendije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje po ZŠtip in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne presega 65 % minimalne plače na družinskega člana v istem obdobju za tiste kandidate, ki se šolajo ali študirajo v kraju svojega stalnega prebivališča, od 66 % do 68 % minimalne plače na družinskega člana za tiste kandidate, ki se šolajo ali študirajo zunaj kraja svojega stalnega prebivališča, in 70 % minimalne plače na družinskega člana v istem obdobju, če gre za kandidate iz enostarševskih družin, kandidate s posebnimi potrebami oziroma kandidate, katerih sorojenci so osebe s posebnimi potrebami.
Državna štipendija brez dodatkov znaša za študenta 56,21 EUR. K tej osnovi se lahko dodeli več dodatkov – za dohodek v družini štipendista, za vrsto in področje izobraževanja, za učni oziroma študijski uspeh, za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča, za štipendiste s posebnimi potrebami.
Kandidati za pridobitev državne štipendije vloge (skupaj z ustrezno dokumentacijo) podajajo pri pristojnih centrih za socialno delo v skladu z javnim pozivom, ki je vsako leto objavljen najkasneje do konca junija na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS.

Kadrovske štipendije
Kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje po ZŠtip razen starostnega pogoja in pogoje, določene v splošnih aktih delodajalca.
Višina štipendije je prepuščena vsakemu delodajalcu, pri čemer obstaja zakonski minimum 56,21 EUR za študenta.

Delodajalci lahko za svojo podeljeno kadrovsko štipendijo prejmejo do 50 % posrednega ali neposrednega sofinanciranja s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.
Študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami seznanijo na dva načina. Prvi je preko skupnega razpisa kadrovskih štipendij na www.sklad-kadri.si/kadrovske, ki ga vsako leto objavlja Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije na podlagi potreb, ki jih v skladu posredujejo neposredno delodajalci. Prošnje za dodelitev kadrovske štipendije preko skupnega razpisa kadrovskih štipendij javnega sklada morajo kandidati poslati neposredno delodajalcu, ki je posamezno potrebo objavil. Drugi način za seznanitev je preko javnih razpisov kadrovskih štipendij v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem, ki jih prav tako vsako leto objavljajo regionalne razvojne agencije.

Zoisove štipendije
Zoisovo štipendijo lahko pridobi študent, ki izpolnjuje splošne pogoje po ZŠtip in je imel v zadnjem letniku srednje šole povprečno oceno najmanj 4,10 ali je opravil maturo z izjemnim splošnim uspehom (zlati maturant; če se vpisuje v prvi letnik višje- ali visokošolskega izobraževanja) ali je imel v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,50 ali je bil glede na povprečno oceno uvrščen med najboljših 5 % študentov v svoji generaciji ali pa je dosegel izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja (študenti vseh letnikov). Osnovna višina Zoisove štipendije za študenta je 100,10 EUR, dodatki pa so enaki kot za državne štipendije.

Kandidati vložijo vlogo za dodelitev Zoisove štipendije samostojno. Javni poziv za Zoisove štipendije je objavljen vsako leto najkasneje do konca junija na spletnih straneh Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS ter na državnem portalu e-uprava (letos je rok prijave za študente 7. oktober).

Štipendije za študij v tujini
Slovenci se vedno pogosteje odločajo za študij v tujini, sploh za dodiplomski študij, in sicer največ za ZDA, druga je Velika Britanija, sledijo pa druge, predvsem evropske države. Študij v ZDA je zanimiv predvsem zaradi kakovosti programov in odličnih pogojev študija, fleksibilnosti pri izbiri programov in predmetov, lažjega prehoda med institucijami ter različnih štipendij.
Pri odločanju za študij v tujini je treba ugotoviti motiv za tak študij in si zastaviti cilje zanj, na podlagi teh pa se odločiti o primerni državi, ustanovi in izobraževalnem programu. Priložnost je praviloma na voljo vsem, katerih srednješolska izobrazba omogoča vpis na dodiplomski študij v Sloveniji. Priprava za študij v tujini se idealno začne dve leti pred nameravanim začetkom študija. Prvo leto je namenjeno iskanju programov in štipendij ter seznanitvi s postopkom prijave. Drugo leto je treba opraviti morebitne izpite (jezikovni in drugi), zbrati in pravočasno oddati prijave, po sprejemu pa urediti vse za odhod (viza, nastanitev ipd.).
Informacije o študiju v ZDA so na voljo na www.educationusa.state.gov. Pri Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije deluje svetovalni center za študij v ZDA in v drugih državah. Na voljo so vam za vprašanja o študiju v tujini, štipendijah, jezikovnih in drugih izpitih, vpisnih postopkih, vizah in drugem. Javni sklad vsako leto razpiše tudi ugodne kredite za študij v tujini.

Mojca Buh

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.