Katero štipendijo lahko dobim in kako?

V osnovi v Sloveniji poznamo 5 vrst štipendij, od katerih so vsekakor najbolj uveljavljena Zoisova štipendija, državna štipendija in kadrovska štipendija.
Študentom so na voljo državne štipendije, Zoisove štipendije in kadrovske štipendije. Več informacij o njih so nam pripravili Brigita Grbin in Danijela Gutić, Študentska svetovalnica, socialno svetovanje, ter Maršenka Marksel, Oddelek za socialna in zdravstvena vprašanja pri ŠOUM.

Državna štipendija

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem, do katerega so upravičene osebe, ki poleg splošnih pogojev iz Zakona o štipendiranju izpolnjujejo tudi materialni pogoj za pridobitev te vrste štipendije. Državna štipendija je namenjena študentom iz socialno šibkejših družin, glavno merilo za pridobitev pa je materialni cenzus na družinskega člana, ki ne sme presegati 65 do 68 % vsote mesečnih minimalnih plač v preteklem koledarskem letu glede na to, ali štipendist študira v kraju svojega stalnega bivališča (65 %) ali študira izven kraja svojega stalnega bivališča in koliko je štipendistov kraj stalnega prebivališča oddaljen od kraja študija (66-68 %).

Kandidat vlogo za državno štipendijo (skupaj s prilogami) lahko vloži na kateri koli center za socialno delo, vendar pa bo o vlogi za državno štipendijo odločil tisti center za socialno delo, na območju katerega ima kandidat svoje stalno prebivališče. To pomeni, da se zaradi hitrejšega odločanja o državni štipendiji kandidatu splača vložiti vlogo na tistem centru za socialno delo, na območju katerega ima svoje stalno prebivališče.

Vloga za pridobitev državne štipendije se lahko vloži kadar koli med letom, če študent za državno štipendijo zaproša prvič! V primeru, da se vloži vloga sredi leta, se začne štipendija izplačevati s prvim naslednjim mesecem po odločitvi o popolni vlogi za pretekli mesec.

Zoisova štipendija
Zoisova štipendija je namenjena študentom, ki so dokazali nadpovprečen uspeh v šoli oz. na fakulteti. Za nadpovprečen uspeh se šteje: povprečna ocena na gimnaziji najmanj 4.1, na fakulteti pa 8.5; pomembno je tudi, da se kot šolski oziroma študijski uspeh šteje povprečje vseh številčno izraženih končnih ocen tistih predmetov nižjega letnika glede na letnik, za katerega se v tekočem študijskem letu uveljavlja pravica do štipendije. Je v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju glede na povprečno oceno uvrščen med najboljših 5 % v svoji generaciji. Pri tem se kot generacija upoštevajo redni in izredni študentje in dijaki tistega letnika študijskega programa, kamor je vpisan študent. Je dosegel izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja, ne glede na letnik šolanja. Izjemni dosežki so npr. najvišja mesta na državnem tekmovanju, objava znanstvenoraziskovalne naloge v strokovni reviji, nad 30 točk pri maturi itd. Vlogo za pridobitev Zoisove štipendije skupaj s prilogami je treba oddati do začetka oktobra na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije.

Kadrovske štipendije
Kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci študentom oziroma dijakom, ponavadi v zameno za to, da se štipendisti pravno zavežejo, da bodo po koncu študija določeno število let delali pri tem delodajalcu, če bo delodajalec takrat to želel. Starostne omejitve za pridobitev kadrovske štipendije ni, prav tako pa se ne upošteva študijski uspeh ali državni cenzus. V večini primerov gre za individualni dogovor med štipendistom in štipenditorjem, ki medsebojno razmerje uredita s pogodbo, zato naj se študent pred podpisom tovrstne pogodbe temeljito seznani s svojimi obveznostmi! Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na dva načina, bodisi preko skupnega razpisa kadrovskih štipendij za posamezno šolsko/študijsko leto, ki ga objavi Sklad, ali pa na podlagi javnih razpisov kadrovskih štipendij v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem, ki jih objavijo regionalne razvojne agencije.

Več informacij o Zoisovih in kadrovskih štipendijah lahko pridobite na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije, ki podeljujejo tako Zoisove in kadrovske štipendije in so dostopni tudi na: http://www.sklad-kadri.si/ ter na spletni strani Študentske svetovalnice www.svetovalnica.com.

Mojca Buh

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.