Bivanje

Študentje, ki ste zaradi oddaljenosti doma od kraja študija med tednom prisiljeni bivati v mestu študija, imate dve možnosti nastanitve.

Prva je, da oddate prošnjo za sprejem v študentski dom (velja tudi za dijaški dom), druga in bolj pogosta pa je najem študentske sobice ali stanovanja pri zasebnikih. Seveda, pa poleg teh naštetih možnosti obstajajo še druge, odvisne od iznajdljivosti in zmožnosti študentov. Informacije nam je posredovala Mateja Lašič, Oddelek za socialna in zdravstvena vprašanja pri ŠOUM.

Študentje, ki prvič prosite za bivanje v študentskem domu, morate vloge za sprejem v študentski dom vložiti do 10. avgusta, medtem tisti, ki si bivanje podaljšujete, oddate vloge do 20. avgusta. Do subvencije bivanja so po 12. členu Pravilnika o subvencioniranju študentskega bivanja upravičeni državljani Republike Slovenije, ki imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij, niso v delovnem razmerju ali samozaposleni, njihov povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju, imajo stalno prebivališče, oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija, niso izključeni iz študentskega doma. Pravico do subvencioniranega bivanja imajo tudi študenti izrednega študija, ki niso v delovnem razmerju ali samozaposleni, če se študijski program izvaja najmanj tri dni v tednu. Subvencija se dodeljuje tudi za partnerico ali partnerja študentke ali študenta z otrokom. Partnerica ali partner študentke ali študenta morajo biti državljani Republike Slovenije, imeti status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve. Subvencija se dodeljuje tudi za otroka študentke ali študenta.

Subvencija za bivanje v študentskem domu se dodeljuje za čas trajanja enega študijskega programa na prvi stopnji, enega na drugi stopnji in enega na tretji stopnji.
Če je posamezen študent vzporedno vpisan na več študijskih programov, se kot merodajen upošteva samo študijski program, na katerega je bil študent vpisan ob začetku prejemanja subvencije.

Izjeme
Izjemoma se subvencija dodeli študentu, če ima podaljšan status študenta in predloži dokazila iz pristojnih organizacij oziroma organov (socialno skrbstvo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem in zdravstvenem položaju (brez staršev oziroma skrbnikov, najmanj 80 % invalid, težak bolnik, težke socialne razmere, nezaposleni starši oziroma skrbniki) in sicer največ za eno leto. Subvencijo se dodeli tudi študentu, ki je končal višješolski študij in ga nadaljuje po visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem programu v skladu z merili za prehode.
Izjemoma se lahko subvencija dodeli tudi študentu, katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km, če ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 kilometre ali če živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah.
Vlogo za sprejem v študentski dom pa lahko po preteku vložitvenega roka vložijo študenti s težjimi zdravstvenimi in socialnimi razmerami, če je do njih prišlo po vložitvenem roku.
Študenti s težjimi zdravstvenimi razmerami. Za težje zdravstvene razmere se smatra, da je študent težek bolnik oziroma najmanj 80 % invalid (dokazilo se dobi v specialističnem zdravstvenem zavodu, pri invalidski komisiji oziroma pri sektorju za socialno skrbstvo). Glede na naravo ter stopnjo bolezni ali prizadetosti imajo ti študenti tudi pravico do samostojne uporabe enoposteljne ali dvoposteljne sobe. V kolikor pa potrebujejo pomoč in nego, lahko z njimi v študentskem domu biva tudi spremljevalec.

Mojca Buh

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.